Veiligheidsregio Zeeland.

MIDDELBURG
  • middelburg
Veiligheidsregio Zeeland zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Zeeland.
Hiervoor is een goede samenwerking tussen hulpverleners, overheden, bedrijven, inwoners en bezoekers van Zeeland van groot belang.
De veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert deze partijen zodat zij goed kunnen samenwerken wanneer dit nodig is.