Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Privacy ZeelandNet

Zeelandnet respecteert je privacy. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

DELTA Fiber Nederland B.V. (KvK: 22051676) statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende te (3112 NB) Schiedam aan de Overschieseweg 203 (hierna aangeduid als: DELTA), is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

description Privacyverklaring.pdf (119 KB) Download

1. Wat zijn 'persoonsgegevens'?

Dit zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Hiermee worden alle gegevens bedoeld die direct dan wel indirect iets (kunnen) zeggen over jou als individu. 
Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als jouw: telefoonnummer, IP-adres, e-mail, naam en adres.

2. Wat bedoelen wij met 'verwerken'?

Dit betreffen alle mogelijke handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het: bewaren, verzamelen, inzien, verzenden of vernietigen van jouw gegevens.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Wij verwerken je persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze diensten en de functionaliteiten van de website te kunnen aanbieden. Daarnaast verwerken wij je persoonsgegevens o.a. om: 

 • Jouw persoonlijke Mijn Omgeving te beheren;
 • Advertenties op ons prikbord te kunnen plaatsen;
 • Storingen op te lossen, of om fraude op te sporen.

4. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

DELTA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de realisering van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

5. Beveiliging

DELTA heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen. Denk hierbij aan een informatiebeveiligingsbeleid, spamfilters, virusscanners, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar (persoons)gegevens zijn opgeslagen.

6. Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om:
 • Inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
 • In sommige gevallen je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen;
 • In sommige gevallen het verwerken van persoonsgegevens te blokkeren of te beperken;
 • Je persoonsgegevens over te laten dragen.
Hoe maak ik gebruik van bovenstaande rechten?

Stuur je verzoek naar: [email protected].
Voordat we je verzoek in behandeling kunnen nemen, moeten we allereerst controleren of je bent wie zegt dat je bent. Zo voorkomen wij dat kwaadwillende misbruik (kunnen) maken van jouw gegevens.

Het verzoek dient daarom minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • Je volledige naam
 • Klantnummer
 • Postcode + huisnummer

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van een verzoek. Als dit ons niet lukt, zullen wij je dit binnen de maand laten weten. Wij kunnen de termijn, tot het nemen van een beslissing, dan verlengen tot maximaal drie maanden.

Binnen de groep van DELTA hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) in dienst. Als je privacy gerelateerde vragen voor onze FG hebt, dan kun je je vraag richten aan: [email protected].