Log in

Je moet inloggen of een ZeelandNet account aanmaken om gebruik te kunnen maken van deze feature -- Je kunt nu gelijk inloggen.

Nee bedankt

We hebben 361 "Techniek" vacatures voor je gevonden

 • Scheduler

  Reports to the Construction Manager for functioning of scheduling at the jobsitePrepares construction schedules and related information required for planning and control of projectPlans, organizes, coordinates and controls schedule at the jobsiteMonitors, forecasts and reports progress at the jobsiteEstablishes contract milestone schedules and then reviews contractor schedules to assure compliance with overall project schedule objectivesCoordinates and consults Construction Supervisors to check parameters and appraised status of workReport deviations from project schedule due to change ordersAssists in review and approval of all contractor schedulesApproves all jobsite schedule reports and services

 • Werkvoorbereider - supervisor

  Doelstelling: Alle stoppunten voorbereiden en uitwerken in Roser tot volledige multi-disciplinaire werkpakketten, die efficiënte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk maken.De fieldcheck: een essentieel onderdeel aan het begin van het werkvoorbereidingproces. De situatie in het veld moet worden bestudeerd om na te gaan hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, welke onderlinge relaties er bestaan tussen activiteiten en welke disciplines bij deze uitvoering betrokken zullen zijn (zoals b.v. hijsactiviteiten, stelling- en isolatiewerkzaamheden).Opstellen van de plankaartenToekennen van de vereiste resources - aannemersCalculeren / Ramen van de activiteitenIdentificeren van de nodige materialenTechnische en functionele supervisie over de aannemers tijdens de uitvoering van de TAR.Technische uitklaring van de werkenOplossen van problemen in de uitvoeringOpvolgen van de voortgang en bijsturen waar nodigAfstemmen van de ondersteunende disciplines ( stelling, isolatie �. ) tbv mechanische werkenUitreiken en opvolgen van werkvergunningenToezicht op vlak van HSE

 • Sr. Piping designer / engineer

  Als (Senior) Piping Designer ontwerp, specificeer en teken je industriële pijpleidingsystemen, voornamelijk voor de procesindustrie.Je hebt ervaring in zowel basic als detail engineering.Je hebt als (Senior) Piping Designer een goed inzicht in conceptueel ontwerpen, rekening houdend zowel met proceseisen als supporting, flexibiliteit, veiligheid, onderhoud en kostprijs.Je bent in staat een 3D Autoplant layout op te stellen onder begeleiding van een lead piping designer.Communiceren rond de interfaces is onderdeel van de scope.

 • R&d maintenance technician e&i

  Zelfstandig werkzaamheden uitvoeren, zowel preventief als correctief, het onderzoeken en verhelpen van storingen aan apparatuurWerkzaamheden voorbereiden, eventueel met de nodige veiligwerk vergunningenOpvolgen van veiligheid en kwaliteit tijdens uitvoering van werkzaamheden, uitgevoerd door zichzelf of door derdenOplevering en overdracht aan de gebruikersUitvoeren en documenteren van wettelijke keuringen en inspectiesTechnische ondersteuning bieden aan verschillende projectteams binnen de afdeling

 • Werfopvolger constructie

  In de functie als Werfopvolger heb je een dubbelrol:1. Als werkvoorbereider om de werkzaamheden op de grote aanpassing en bouw voor te bereiden2. Als supervisor / toezichterhouder tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenJe zult de job ter plaatse bekijken, de nodige schetsen (fotoâ??s) maken, nakijken wat nodig is (diensten, materialen, hulpmiddelen) om de job op een veilige manier te kunnen doen. Voor elke job ook de nodige activiteiten (diensten), materialen en hulpmiddelen definiëren.Werkvoorbereiding (voor de aanpassing en bouw): Jobs voorbereiden Indien nodig maken van tekeningen, of (intern) opdracht geven om deze te maken Taakstappen definiëren Resources (leveranciers) toekennen Materialen oplijsten (ter plaatse opmeten, opzoeken in tekeningen of stuklijsten), dit alles volgens de juiste specificaties Hulpmiddelen oplijsten Jobs voorzien van de juiste extra technische documentatie Rapportage aan werfcoördinator (=eindverantwoordelijk over alle disciplines) Materiaal (via inkoop) bestellen en opvolgenOpvolging (tijdens de aanpassing en bouw): Verdelen van de daglijsten, arbeidstoelating en protocollen. Hierna erop toezien dat de contractor zijn daglijsten afwerkt:- volgens de juiste prioriteiten- volgens de code van goed vakmanschap in uw vak discipline- op een ordelijke en nette manier- op een veilige manier, en volgens de arbeidstoelatingJe bent de schakel tussen de verschillende afdelingenJe rapporteert aan de Werfcoördinator en werkt samen met de projectcoördinatorTijdens de stilstand, dagelijks bijwonen van de veiligheidsvergaderingErop toezien dat er tijdens de werken de juiste materialen gemonteerd worden en volgens de regels van goed vakmanschap in uw vak disciplineBijsturen waar nodig en in samenspraak

 • Werfopvolger elektriciteit

  In de functie als Werfopvolger heb je een dubbelrol:1. Als werkvoorbereider om de werkzaamheden op de grote aanpassing en bouw voor te bereiden2. Als supervisor / toezichthouder tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenJe zult de job ter plaatse bekijken, de nodige schetsen (fotoâ??s) maken, nakijken wat nodig is (diensten, materialen, hulpmiddelen) om de job op een veilige manier te kunnen doen. Voor elke job ook de nodige activiteiten (diensten), materialen en hulpmiddelen definiëren.Werkvoorbereiding (voor de aanpassing en bouw):Jobs voorbereidenIndien nodig maken van tekeningen, of (intern) opdracht geven om deze te makenTaakstappen definiërenResources (leveranciers) toekennenMaterialen oplijsten (ter plaatse opmeten, opzoeken in tekeningen of stuklijsten), dit alles volgens de juiste specificatiesHulpmiddelen oplijstenJobs voorzien van de juiste extra technische documentatieRapportage aan werfcoördinator (=eindverantwoordelijk over alle disciplines)Materiaal (via inkoop) bestellen en opvolgenOpvolging (tijdens de aanpassing en bouw):Verdelen van de daglijsten, arbeidstoelating en protocollen. Hierna erop toezien dat de contractor zijn daglijsten afwerkt:- volgens de juiste prioriteiten- volgens de code van goed vakmanschap in uw vak discipline- op een ordelijke en nette manier- op een veilige manier, en volgens de arbeidstoelating Je bent de schakel tussen de verschillende afdelingen Je rapporteert aan de Werfcoördinator en werkt samen met de projectcoördinator Tijdens de stilstand, dagelijks bijwonen van de veiligheidsvergadering Erop toezien dat er tijdens de werken de juiste materialen gemonteerd worden en volgens de regels van goed vakmanschap in uw vak discipline Bijsturen waar nodig en in samenspraak

 • Werfopvolger mechanical

  In de functie als Werfopvolger heb je een dubbelrol:1. Als werkvoorbereider om de werkzaamheden op de grote aanpassing en bouw voor te bereiden2. Als supervisor / toezichthouder tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenJe zult de job ter plaatse bekijken, de nodige schetsen (fotoâ??s) maken, nakijken wat nodig is (diensten, materialen, hulpmiddelen) om de job op een veilige manier te kunnen doen. Voor elke job ook de nodige activiteiten (diensten), materialen en hulpmiddelen definiëren.Werkvoorbereiding (voor de aanpassing en bouw): Jobs voorbereidenIndien nodig maken van tekeningen, of (intern) opdracht geven om deze te makenTaakstappen definiërenResources (leveranciers) toekennenMaterialen oplijsten (ter plaatse opmeten, opzoeken in tekeningen of stuklijsten), dit alles volgens de juiste specificatiesHulpmiddelen oplijstenJobs voorzien van de juiste extra technische documentatieRapportage aan werfcoördinator (=eindverantwoordelijk over alle disciplines)Materiaal (via inkoop) bestellen en opvolgenOpvolging (tijdens de aanpassing en bouw):Verdelen van de daglijsten, arbeidstoelating en protocollen. Hierna erop toezien dat de contractor zijn daglijsten afwerkt:- volgens de juiste prioriteiten- volgens de code van goed vakmanschap in uw vak discipline- op een ordelijke en nette manier- op een veilige manier, en volgens de arbeidstoelatingJe bent de schakel tussen de verschillende afdelingenJe rapporteert aan de Werfcoördinator en werkt samen met de projectcoördinatorTijdens de stilstand, dagelijks bijwonen van de veiligheidsvergaderingErop toezien dat er tijdens de werken de juiste materialen gemonteerd worden en volgens de regels van goed vakmanschap in uw vak disciplineBijsturen waar nodig en in samenspraak

 • Supervisor stellingbouw

  De Supervisor Stellingbouw is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging en aansturing van alle steigerbouw activiteiten voor de constructie groep. Hij is verantwoordelijk voor de algemene coordinatie over steigerbouw voor de verschillende disciplines, zoals Civiel ,E&I, Gen Mechanical en EH&S.Taken en verantwoordelijkheden: Dagelijks frequent controleren of de steigers veilig betreden kunnen worden en dat het werk veilig uitgevoerd kan worden. Direct ingrijpen indien nodig.Uitvoeren van een gedegen start werk analyse bij elke vergunning uitgifte.Onderhouden van contacten/overleg met Plantvertegenwoordigers, constructie area team supervisors.Neemt scope op met aannemer en Constructie supervisor voor de te verrichten werkzaamheden.Stuurt opdrachtbevestiging uit naar aannemer.Nemen van beslissingen over meer- en minderwerk, door dit met de scope te valideren.Administratieve voorafhandeling van meer-en minderwerk.Adminstratie van uitstaande constructie steigers.Voorbereiden, controleren en uitgeven van vergunningen.Oplossen van technische onvolkomendheden, desgewenst in overleg met de engineering afdeling en of steigerbouw SMEâ??s.Bewaken van afgesproken planning.Zorgen voor efficiente inzet van steigers.Bewaken dat de verwachte kwaliteit van het op te leveren werk door de aannemer wordt geleverd.Leiderschap in het stellen van de veiligheids verwachtingen naar de aannemers.Stop werk in geval van twijfel.Gatekeeper in het uitgeven van werk in het veld

 • Werkvoorbereider e&i

  De taken waar die persoon zou moeten uitvoeren zijn de volgende:Werk opnemen in plant en probleem/storing herkennen.Werkpakketten samenstellen.Maken opdrachten naar contractor/vendors in SAP.Opvolging werkzaamheden in de plantCommisioning in de plant  

 • Turnaround field planner

  Beoordeelt de scope van werkopdrachten op volledigheid.Maakt multidisciplinaire safe-job plannen gebaseerd op de scope van de werkorder en gearchiveerde plannen.Controleert gearchiveerde plannen op regelmatige basis in de praktijk.Kiest afhankelijk van de randvoorwaarden de juiste methode en middelen voor het job plan en bepaalt de bijbehorende doorlooptijden.Is in staat om verschillende alternatieven voor het job plan op te stellen en deze te evalueren t.a.v. kosten en doorlooptijd.Informeert andere afdelingen/firma's over hun verplichting om input te leveren voor het samenstellen van het jobplan.Verwerkt feedback van de uitvoering om gearchiveerde plannen te optimaliserenMonitort zijn planning backlog, identificeert problemen en neemt actie.Doet aan Cost estimating op jobniveau.Identificeert waar job plan wat betreft scope of kosten af gaat wijken en overlegt met betrokkenen waar nodig.Beoordeelt een constructiepakket t.a.v. de uitvoering.Geeft waar nodig de noodzakelijke voorbereidingen door productie aan.Z et de job door naar open plan als het materiaal binnen is.Maakt gebruik van het GMWP (Global Maint Werkproces) en procedures, raadpleegt technische data, draagt (veranderde) data aan voor correctie en/of corrigeert deze zelf.Werkt waar nodig samen met andere disciplines.Fungeert als vraagbaak voor klanten en collegaâ??s.

 • Sr. E&i engineer

  Uitwerken van projecten, opdrachten en/ of deelopdrachten voor nieuwbouw en wijzigingen aan EMR-installatiesBudgetteren van materiaal, montage en engineeringOpstellen en opvolgen van de EMR-termijnplanningKeuze en specificeren van materiaal.Maken van bestelaanvragen en reserveren materiaalControle van materiaal na leveringMaken van loopschemaâ??sKostenopvolgingZorgt voor alle nodige documentatie en beschrijvingenDossierbespreking met werkplaats en werkvoorbereidingDossieropvolging tijdens uitvoering

 • Teamleader eletrical & automation

  Tasks and responsibilities:Lead E&A engineering teams during the execution of (naval) shipbuilding projects;Compose Work Break Down structures and assign labor/cost budgets;Deliver quality engineering work on a timely basis to the Project Manager Engineering;Contribute to the engineering process by developing and reviewing the required deliverables, such as specification documents, functional descriptions, schematic drawings and test/validation plans;Manage vendors and subcontractors to get their timely contribution to the project;Organize design checks and reviews in order to guarantee the required quality;Verify technical performance of vendors and subcontractors;Perform cost analysis on received offers, in close cooperation with the Purchase department;Monitor and control labor/cost budget and make progress reports to the Project Manager Engineering;Offer support for producing and submitting proposals to our customers;Coordinate technical support or commissioning activities for projects under contract;Ensure full compliance to all applicable requirements and specifications imposed by Class and thecustomer;Contribute to the further development of the E&A Engineering department;Develop and describe standards and working methods.

 • Werkvoorberedier wtb

  De werkvoorbereider zal deel uitmaken van een team van werkvoorbereiders en zich bezig houden met de voorbereiding van reguliere onderhoudswerkzaamheden en met projecten. Bij gebleken geschiktheid kan de kandidaat voor jarenlang gedetacheerd worden of in vaste dienst komen bij onze opdrachtgever.

 • Structural engineer nupas

  Structural engineering within shipbuilding projectsBasic engineeringDetailed engineering till production info

 • Structural engineer nupas

  Structural engineering within shipbuilding projectsBasic engineeringDetailed engineering till production info