Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Waterschap Scheldestromen

MIDDELBURG

Wij hebben 1 vacature voor jou

  • Toezichthouder milieu en boa

    Toezichthouder Milieu en BOA Middelburg, 36 uur per week Wil jij strijden voor ons (water)milieu? Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!   Functie Als Toezichthouder en BOA bij Waterschap Scheldestromen, werk je samen met je collega’s aan de uitvoering van de waterschapstaken en dan met name het toezicht op het (water)milieu en de handhaving van wet- en regelgeving. Je maakt gebruik van de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Het is een gecombineerde functie waarbij je 18 uur besteedt aan toezichtwerkzaamheden en 18 uur aan de werkzaamheden van een BOA. Je werk bestaat uit drie pijlers: • Preventieve zichtbaarheid en communicatie. • Toezicht en Handhaving op basis van een actueel risicoprofiel. • Toezichtaccenten en -projecten. Je dag bestaat uit het inspecteren van bijvoorbeeld bedrijven op naleving van regelgeving en vergunningsvoorwaarden. Daarbij overleg je met overtreders hoe zij (acute) problemen op moeten lossen. Je stelt randvoorwaarden op voor opsporingen en strafrechtelijke overtredingen en indien nodig, stel je processen-verbaal op. Verder handel je klachten en calamiteiten met consequenties voor de taken van het waterschap af en adviseer je over de te nemen maatregelen. Momenteel zijn we bezig met de verdere professionalisering van de gehele VTH-keten (Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaven). We verwachten van de nieuwe medewerker dat hij/zij hierin actief meedenkt. Taken • Je inspecteert en verricht controles bij bedrijven en andere vergunninghouders, gericht op het naleven van de regelgeving en vergunningsvoorwaarden. • Je verzamelt, inventariseert en interpreteert gegevens over gesignaleerde risicovolle en illegale situaties, waarbij je overlegt met opzichters. • Je geeft adviezen en doet voorstellen voor verbetering van risicovolle of illegale situaties. • Je verstrekt informatie aan vergunningsaanvragers. • Je maakt risicoafwegingen en overlegt met overtreders bij (acute) problemen. • Je maakt afspraken met overtreders over uitvoering van verbeteringen. • Je weet een goede balans te vinden tussen informeren, ‘een goed gesprek voeren’ en verbaliseren. • Je treedt op als buitengewoon opsporingsambtenaar; je spoort op, je adviseert en je treedt strafrechtelijk op bij knelpunten bij handhaving van vergunningen en regelgeving en overtredingen. Je schrijft processen-verbaal of bestuurlijke strafbeschikkingen uit bij aanhoudende overtredingen. • Je voert gezamenlijk met andere toezichthouders toezichtacties uit en kan deze coördineren. • Je levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -evaluatie. • Je geeft voorlichting en adviezen over de toepassing van gewijzigde regelgeving. • Je adviseert omtrent ontwikkelingen betreffende de taken van het waterschap en te nemen maatregelen met het oog op handhaving en toezicht.

    een week geleden Overige (Middelburg)