Waterschap Scheldestromen

Wij hebben 2 vacatures voor jou

  • Adviseur waterveiligheid

    Adviseur waterveiligheid Wil jij ons helpen Zeeland nog veiliger te maken? Bedrijfsinformatie Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! Functie Je adviseert over vraagstukken op het gebied van waterveiligheid. Taken • Je voert de wettelijke beoordeling van de waterveiligheid uit, gebruik makend van de WBI-normen (WBI = wettelijk beoordelingsinstrumentarium), achtergrondrapporten en programmatuur voor dijk- en duinberekeningen. • Je neemt deel aan overleggroepen met overheden en bedrijfsleven. • Je bent betrokken bij de kustlijnzorg. Je zorgt voor beleidsadvisering en bent betrokken bij vergunningverlening voor kabels en leidingen. • Je denkt mee over de herziening van het waterkeringenbeheerplan. • Je adviseert over gespecialiseerde vaktechnische aspecten op het gebied van beleid, beheer en onderzoeksprojecten. • Je werkt mee aan de verkenning, planuitwerking en realisatie van uitvoeringsprojecten op het gebied van waterveiligheid. • Je schrijft notities en rapportages.

    2 dagen geleden Overige (Middelburg)
  • Beleidsmedewerker waterkwaliteit en emissies

    Vind je het leuk om te werken aan een goede waterkwaliteit? Beleidsmedewerker waterkwaliteit en emissies Terneuzen, 36 uur per week Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! Het waterbeheer staat niet stil. Klimaatontwikkeling en hardnekkige en nieuwe probleemstoffen stellen de waterbeheerder voor nieuwe uitdagingen. Goed inzicht in de waterkwaliteit en het effect van probleemstoffen daarop zijn daarbij onontbeerlijk. Vragen die op ons afkomen zijn: welke effecten heeft de klimaatontwikkeling op de waterkwaliteit en hoe kunnen we de nadelige effecten ondervangen? Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en burgers hun verantwoordelijkheid nemen en geen ongewenste stoffen in het oppervlaktewater brengen? Functieomschrijving Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn we op zoek naar een enthousiaste collega, die ons komt versterken. Samen met je collega’s werk je aan integraal beheer van de watersystemen, waarbij moet worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals toenemende wateroverlast, verzilting, droogte en nieuwe probleemstoffen in het water. Dit vraagt om een goed inzicht in het functioneren van deze watersystemen, het in beeld brengen van emissies van probleemstoffen en de effecten hiervan op de waterkwaliteit. Welke instrumenten kunnen we toepassen om deze emissies terug te dringen en hoe stimuleren we externe partijen om hieraan een bijdrage te leveren? Om je inzet tot een succes te maken moet je klantgericht zijn en over een goed analytisch vermogen beschikken. Taken • Je bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en actueel houden van de beleidskaders op het gebied van de waterkwaliteit en emissies. • Je adviseert over de te behalen resultaten en maatregelen voor emissies die van invloed zijn op de waterkwaliteit en initieert het daarvoor noodzakelijke onderzoek. • Je bent verantwoordelijk voor een doelmatige monitoring van emissies en het presenteren van de resultaten in goed leesbare en bruikbare vorm. • Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming hierover voor en je bent verantwoordelijk voor een goede afstemming met de bij de waterkwaliteit en emissies betrokken partijen, zowel in Zeeland als daar buiten.

    een week geleden Overige (Terneuzen)
Waterschap Scheldestromen