Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Waterschap Scheldestromen

MIDDELBURG

Wij hebben 4 vacatures voor jou

 • Gis specialist

  Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! Waterschap Scheldestromen is toonaangevend op het gebied van Geo-ICT-toepassingen. Via app’s en informatieproducten stellen we geo-informatie over bijvoorbeeld wegen, waterkeringen en waterlopen beschikbaar aan een breed publiek. Het gebruik van GIS binnen het waterschap blijft toenemen. Daarom zoeken wij extra ondersteuning bij het functioneel beheer van GIS-applicaties en bij het uitvoeren van complexe analyses. Uitdagingen genoeg: er is ruimte om te pionieren en voor ontwikkelen en uitbouwen van applicaties. Dit vraagt om een geo-ict deskundige die houdt van complexe vraagstukken en praktisch werken!

  3 dagen geleden Techniek (Middelburg)
 • Procesoperator b

  Procesoperator B Werk mee aan schoon oppervlaktewater! Bedrijfsinformatie Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! Functie Als procesoperator B heb je een gevarieerd en uitdagend werkpakket. Je bent de man of vrouw die op de zuivering de technische werken en andere installaties bedient. Heb jij een afgeronde mbo-4-opleiding in de richting van procestechniek, werktuigbouwkunde of elektrotechniek? Dan zoeken we jou! Wat zijn jouw werkzaamheden? Je controleert en stuurt de zuiverings- en slibverwerkingsprocessen en neemt en analyseert afvalwater- en slibmonsters. Je coördineert de aan- en afvoer van hulpstoffen en restproducten en lokaliseert en verhelpt storingen. Je voert mechanisch en elektrotechnisch onderhoud uit. Je bent als procesoperator B verantwoordelijk voor het rapporteren van bedrijfsgegevens, het analyseren en interpreteren hiervan en voor diverse andere administratieve werkzaamheden. Je houdt als procesoperator B toezicht op en controleert het onderhoud door andere bedrijven. Ook draai je je hand niet om voor opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Je draait mee in de storingsdienst binnen de regio Zuid (Zeeuws-Vlaanderen). Hiervoor moet je binnen 1 uur op de storingslocatie aanwezig zijn.

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • Adviseur onderhoud en inspectie water veiligheid

  Adviseur onderhoud en inspectie waterveiligheid Middelburg, 28 tot 36 uur Bescherm jij Zeeland tegen het water? Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! De functieomschrijving Je zorgt voor het opstellen van (meerjaren)onderhouds- en inspectieplannen voor primaire en regionale waterkeringen en kunstwerken en je stelt rapportages op voor het onderhoudsproces. Jouw werkzaamheden • Je stelt (meerjaren)onderhouds- en inspectieplannen op voor de primaire en regionale waterkeringen en kunstwerken. • Je levert een bijdrage aan de analyse van inspectieresultaten voor de primaire en regionale waterkeringen en kunstwerken. • Je levert input voor de optimalisatie van de bedrijfsprocessen. • Je draagt bij aan het implementeren van een risico-gestuurd onderhouds- en beheersysteem. • Je levert input voor de veiligheidsrapportage in het kader van de Zorgplicht. • Je neemt deel aan overleggroepen met overheden en bedrijfsleven. • Je adviseert vanuit beheer en onderhoud over beleidsmatige zaken en over gespecialiseerde vaktechnische aspecten op het gebied van beleid, beheer en (onderzoeks)projecten. • Je adviseert vanuit beheer en onderhoud in de verkennings-, planuitwerking- en realisatiefase van projecten voor waterveiligheid.

  3 weken geleden Techniek (Middelburg)
 • Adviseur veiligheidsanalyses waterveiligheid

  Adviseur Veiligheidsanalyses Waterveiligheid Middelburg, 28-36 uur per week Unieke functie bij waterschap Scheldestromen! Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! De functieomschrijving Je voert veiligheidsanalyses uit voor waterkeringsprojecten, met name voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Je sluit aan bij landelijke technische thema- en kennisgroepen en neemt deel aan reviews bij collega waterschappen. Jouw werkzaamheden • Je stelt veiligheidsanalyses op voor waterkeringsprojecten (met name voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma), op basis van de toetsresultaten Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). • Je levert input voor de planning/benodigde capaciteit voor het opstellen van veiligheidsanalyses. Je stemt af met het interne toetsteam WBI en de projectorganisatie waterveiligheid (POW). • Je adviseert over de verkenning, planuitwerking en realisatie van waterkeringsprojecten. • Je stelt het proces voor het opstellen van veiligheidsanalyses op en houdt het bij. • Je ontwikkelt en borgt kennis voor het opstellen van veiligheidsanalyses. • Je levert een bijdrage aan reviews van HWBP-projecten bij collega waterschappen. • Je neemt deel aan overleggroepen met overheden en bedrijfsleven. • Je stelt notities en rapportages op.

  3 weken geleden Techniek (Middelburg)