Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Scalda

TERNEUZEN

Wij hebben 3 vacatures voor jou

 • Practor leren in een hybride leeromgeving (0,4 fte)

  Maak je wereld… én die van hen Werelden komen bij ons samen. Wij verzorgen dagelijks toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor studenten waarbij jij als Practor Leren in een hybride leeromgeving van toegevoegde waarde kunt zijn voor die student en de wereld om ons heen. Wil jij bijdragen aan onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor onze studenten? Geef dan vanuit Scalda betekenis aan die groei en ontwikkeling. Maak je wereld, solliciteer bij Scalda op de volgende vacature: Met ingang van 1 januari 2020 Practor Leren in een hybride leeromgeving (0,4 fte aanstelling voor 4 jaar) De functie: Scalda wil waarde(n)vol en toekomstbestendig onderwijs bieden binnen de Zeeuwse regio. Ze wil bouwen aan kwaliteit en innovatie van het onderwijs en de onderwijsondersteuning, om nieuwe vormen van hybride leeromgevingen te ontwerpen (bijv. praktijkroute) en bestaande hybride leeromgevingen verder pedagogisch en didactisch te versterken. Studenten en medewerkers worden geholpen en geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Het practoraat zorgt voor het optimaliseren van de aansluiting tussen theorie en praktijk en ondersteunt bij het leven lang ontwikkelen van studenten en docenten. Het practoraat bestaat uit een practor (0,4 fte) en 4 docentonderzoekers (elk 0,2 fte). De practor: - coördineert de verschillende onderzoeken en initiatieven en zorgt voor samenhang; - wordt ondersteund door 4 docentenonderzoekers (elk 0,2 fte); - werkt samen met docenten die een masterstudie volgen en onderzoek doen dat bijdraagt aan de doelstellingen van het practoraat; - levert een bijdrage aan externe projecten waarmee extra gelden kunnen worden ingezet ten behoeve van het practoraat; - betrekt studenten en docenten van Scalda actief in de opzet en uitvoer van het onderzoek vanuit het practoraat; - zet een samenwerking op met het nieuwe netwerk RCEE en ZAOS; - werkt samen met het bedrijfsleven om hen een bijdrage te laten leveren aan het onderzoek ter versterking van de hybride leeromgevingen; - ontvangt ondersteuning van de Scalda Academie d.m.v. het aanbieden van professionaleringsactiviteiten die onderdeel kunnen zijn van het te realiseren professionaliseringsplan.

  een week geleden Onderwijs en opvoeding (Vlissingen)
 • Docent lb chemie (1,0 fte)

  Maak je wereld… én die van hen Werelden komen bij ons samen. Wij verzorgen dagelijks toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor studenten waarbij jij als docent LB Chemie van toegevoegde waarde kunt zijn voor die student en de wereld om ons heen. Wil jij bijdragen aan onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor onze studenten? Geef dan vanuit Scalda betekenis aan die groei en ontwikkeling. Maak je wereld, solliciteer bij Scalda op de volgende vacature: Per 1 februari 2020 binnen het College voor Techniek en Design bij het team Laboratoriumtechniek op locatie Vlissingen Docent LB Chemie (1,0 fte) Lees meer over de wereld van het Scalda College voor Techniek en Design: https://scalda.nl/college/college-voor-techniek-en-design

  een week geleden Onderwijs en opvoeding (Vlissingen)
 • Beleidsmedewerker onderwijs met portefeuille examinering (0,7 - 0,8 fte)

  Maak je wereld… én die van hen Werelden komen bij ons samen. Wij verzorgen dagelijks toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor studenten waarbij jij als Beleidsmedewerker Onderwijs van toegevoegde waarde kunt zijn voor die student en de wereld om ons heen. Wil jij bijdragen aan onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor onze studenten? Geef dan vanuit Scalda betekenis aan die groei en ontwikkeling. Maak je wereld, solliciteer bij Scalda op de volgende vacature: Met ingang van 1 januari 2020 binnen het College Techniek en Design, Maritiem & Logistiek College De Ruyter en het College voor Maintenance en Procestechniek op locatie Vlissingen: Beleidsmedewerker Onderwijs met portefeuille Examinering (0,7 – 0,8 fte) Lees meer over de wereld van het Scalda College voor Techniek en Design: https://scalda.nl/college/college-voor-techniek-en-design, Maritiem & Logistiek College de Ruyter: https://scalda.nl/college/maritiem-en-logistiek-college-de-ruyter en College voor Maintenance en Procestechniek: https://scalda.nl/college/college-voor-maintenance-en-procestechniek. De functie De Beleidsmedewerker Onderwijs verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden: - vertalen van relevante ontwikkelingen op het gebied van examinering naar beleidsvoorstellen en adviezen aan het managementteam; - adviseren en ondersteunen van opleidingsteams m.b.t. specifieke examenkwaliteit (instrumenten – processen); - optreden als ambtelijk secretaris in de examenorganisatie: agenda’s voorbereiden en verslagen maken van de examencommissievergaderingen en acties opvolgen; - onderzoek doen naar specifieke examenkwaliteit binnen opleidingen (dossiercontroles, bezoeken examen afnames) en rapportages maken van gehouden onderzoeken; - samen met de collegae van het examenbureau de processen rond examinering optimaal laten functioneren; - deelnemen aan door het cluster ingestelde of relevant geachte werkgroepen; - voorbereiden inspectiebezoeken in afstemming met beleidsmedewerker kwaliteitszorg.

  een week geleden Onderwijs en opvoeding (Vlissingen)