Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Reg. Uitvoeringsdienst Zeeland

t.a.v. Afd. HR Terneuzen

Wij hebben 4 vacatures voor jou

 • Specialist geluid

  Specialist geluid Terneuzen, 32.4 uur per week Wil jij je elke dag inzetten voor een schoon en veilig Zeeland? Dat kan bij RUD Zeeland! Wat ga je doen? Als specialist geluid ben je verantwoordelijk voor het geven van adviezen aan de gemeenten en de provinciale overheid in Zeeland op het milieuthema geluid. Deze adviezen hebben betrekking op het verlenen van vergunningen, op ruimtelijke ontwikkelingen en handhaving. Daarnaast houd je je bezig met zonebeheer op industrieterreinen, het formuleren van beleid op het vakgebied en begeleiden van de beleidsuitvoering. Je neemt deel aan (landelijke) project- en werkgroepen. Je werkt veel samen met drie collega’s (geluidsspecialisten) en de vergunningverleners.

  3 weken geleden Techniek (Terneuzen)
 • Inspecteur b

  Drie Inspecteurs B Terneuzen, 36 uur Wil jij je elke dag inzetten voor een schoon en veilig Zeeland? Dat kan bij RUD Zeeland! Wat ga jij doen? Als inspecteur controleer je bij bedrijven of die voldoen aan de milieuregels, zoals die zijn vastgelegd in de vergunning op grond van de Wabo, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer, diverse PGS-richtlijnen en andere milieuwetgeving zoals de Europese F-gassenverordening. Je bereidt de controle voor, voert de controle uit en verwerkt de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf. Bij herhaling van overtredingen adviseer je samen met een juridische collega over de te nemen vervolgstappen, zoals het opleggen van een dwangsom. Je voert de controles zelfstandig uit, soms samen met een collega of een andere dienst (gemeente, Veiligheidsregio, eventueel politie). De bedrijven die je bezoekt zijn onder meer afvalverwerkende bedrijven (milieustraten, autosloperijen), metaal-elektro, scheepswerven, veehouderijen etc. Er zijn mogelijkheden om je binnen een bepaalde branche te specialiseren. Daarnaast neem je deel aan het piket. Dit houdt in dat je gemiddeld om de 6 weken een week piket hebt. In die week worden klachten aan jou doorgegeven en ga je op onderzoek uit om te beoordelen of de klacht terecht is en of er wellicht regels worden overtreden.

  3 weken geleden Techniek (Terneuzen)
 • Vergunningverleners a

  Twee Vergunningverleners A Terneuzen, 36 uur per week Wil jij je elke dag inzetten voor een schoon en veilig Zeeland? Dat kan bij RUD Zeeland! Wat ga je doen? Als vergunningverlener ben je primair gericht op vergunningverlening voor bedrijven in klasse III. Je bent verantwoordelijk voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Je beoordeelt de ontvankelijkheid, toetst de aanvraag aan wettelijke voorschriften en stelt vervolgens de vergunning op. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkeling van beleid; hiervoor ben je op de hoogte van recente en relevante ontwikkelingen.

  3 weken geleden Techniek (Terneuzen)
 • Inspecteur a

  Inspecteur A Terneuzen, 36 uur per week Wil jij je elke dag inzetten voor een schoon en veilig Zeeland? Dat kan bij RUD Zeeland! Wat ga jij doen? Je werkt als generalist regulier toezicht. Je controleert met name complexe bedrijven. Je verwerkt de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf. Bij herhaling van overtredingen adviseer je samen met een juridische collega over de te nemen vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een dwangsom. Je voert de controles zelfstandig uit, soms samen met een collega of een andere dienst (gemeente, Veiligheidsregio Zeeland, waterschap, eventueel politie). Verder neem je deel aan het piket. Dit houdt in dat je gemiddeld om de 7 weken een week piket hebt. In die week worden klachten van derden en meldingen van bedrijven aan jou doorgegeven en ga je op onderzoek uit om te beoordelen of de klacht terecht is en of er wellicht regels worden overtreden. Tijdens het uitvoeren van deze piketwerkzaamheden beschik je over een dienstauto van de RUD Zeeland.

  3 weken geleden Techniek (Terneuzen)