Nouvall Engineering Services

Nouvall Engineering Services BV is gespecialiseerd in de bemiddeling van technische professionals voor de Industrie in Zuidwest Nederland en Vlaanderen. Onze professionals hebben expertise op het gebied van Design, Engineering, Safety, Construction, Shut-down Management en Project Management.

EN

Wij faciliteren ook Recruitment Consultants die als ondernemer willen samen werken met ons, waarin zij volledig worden ondersteund door een professionele BackOffice. Dit zonder risico’s, maar met een ondernemers rendement.

Axelsestraat 2
4537 AJ TERNEUZEN
0115-820202 (thuis), 0113-795082 (werk)

Wij hebben 58 vacatures voor jou

 • Technisch administratief medewerker

  taken Benodigde data verzamelen Data inzichtelijk maken Data controleren en verwerken Coördinatie met leverancier Coördinatie met ZR magazijn Coördinatie met ZR tekenkamer t.b.v. up to date bestelteksten, gasket sheets, aanhaalprotocollen en bijbehorende tekeningen.

  3 uur geleden Techniek (Terneuzen)
 • Arrangement engineer

  asks & Responsibilities of the Arrangement Engineer Design of:   Technical spaces such as the engine room, steering room and pump rooms. Alignment of propulsion components such as main engines, gearboxes, shafting arrangements, based upon ship specification, general arrangement plan, design drawings, supplier information, norms, rules, and standards considering the requirements of all stakeholders. Definition and maintenance of the arrangements in 3D CAD (NUPAS Cadmatic) Making of detail drawings of propeller shafts, bearings and other component including machining drawings. Providing advice and guidance in solving technical issues pertaining arrangements and propulsion layout/design. Involvement of all stakeholders in proposed solutions and alternatives in order to get consensus for the final solution. Following the applicable procedures, guidelines and standards

  3 uur geleden Techniek (Terneuzen)
 • Project coordinator logistiek

  De Site Logistics Improvement Specialist is verantwoordelijk voor de verbeteringsprojecten op het gebied van site logistiek plastics. Dit betreft operaties in laden, lossen en opslag van grondstoffen en eindproducten voor plastics op het terrein alsook de operaties welke de logistieke contractor firma uitvoert op een eigen terrein net buiten de site. Als Improvement Specialist heb je een leidende en aansturende verantwoordelijkheid als het gaat om aanpassingen van bestaande infrastructuur of investeringen in nieuwe infrastructuur. Daarnaast is de Improvement Specialist verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van de gegevens om tot nieuwe ideeën voor verbeteringen te komen, maar ook om de maandelijkse facturen van de externe logistieke contractor firma te controleren. Het opzetten van databestanden voor analyse van de bezettingsgraad van de eigen site logistieke faciliteiten. Het uitwisselen van de site logistieke ideeën en werkprocessen met andere Trinseo locaties in Europa. Het instappen bij structurele problemen of knelpunten in de samenwerking of uitvoering van de site logistieke operaties met de externe service leverancier.

  4 dagen geleden Techniek (Terneuzen)
 • Process automation engineer

  Develop, simulate and implement the appropriate process control automation strategies and solutions for the process equipment involved. Develop functional specifications and Operator Interface graphics when applicable and train operations accordingly. Develop Process Control Strategy Documentation. Be an active member of the operations/engineering team. Being able to understand improvement opportunities in the plant and translate to PA solutions Improve Process Control performance. Process Control program loading, plant startup assistance, controller tuning and other adjustments. Give training on the assigned areas. Actively engaged with operations support and or improvement.

  4 dagen geleden Techniek (Terneuzen)
 • Werkvoorbereider mechanical

  Voor een onderhoudsdienst in Antwerpen zoeken we naar een werkvoorbereider mechanical. Je zult in deze functie de werkvoorbereiding maken en opstellen voor reguliere maintenancewerkzaamheden en kleine stops. Dit is een puur mechanische functie maar wanneer je elektrisch en/of meet-en regelkennis bezit dan is dat zeker een pre. Tevens zorg je voor een correcte administratie en archivering.

  6 dagen geleden Techniek (Buiten Zeeland)
 • Construction manager (project)

  De Construction Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het constructie team. Accountable voor de veiligheid, het managen van het construction schedule en het managen van de contract kosten. Hoge mate van zelfstandigheid, omdat het constructie team autonoom staat in de organisatie. Werkzaamheden:  Team samenstelling Voorzitten van de voortgang vergaderingen. Schedule input: welke stappen in het project, welk processystem etc Input leveren gedurende de engineering fase (constructability, safe plans etc..)  Managen van alle communicaties omtrent construction activiteiten (voortgang, incidenten, etc.) binnen het projectteam en zijn stakeholders. Administreren van relevante project data, beslissingen, gebeurtenissen (wijzigingen etc) welke invloed hebben voor plant en proces. Direct initiatief voor actie om problemen op te lossen en claims te vermijden. Na “mechanical completion” een gedegen overdracht (pre –start-up audit input, punch items, documentatie etc.. Duidelijke verwachtingen stellen en doelen daarop afstemmen. Zero tollerance beleid. Dagelijks observaties en team overleg vooraf aan de dag start. Onderhouden van contacten/overleg met: Engineering project team Project Steering team en stakeholders Aannemer(s)/ contractors voor oa contract performance (veiligheid, voortgang, betalingen etc..

  6 dagen geleden Overige (Terneuzen)
 • Werkvoorbereider - supervisor

  Doelstelling: Alle stoppunten voorbereiden en uitwerken in Roser tot volledige multi-disciplinaire werkpakketten, die efficiënte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk maken. De fieldcheck: een essentieel onderdeel aan het begin van het werkvoorbereidingproces. De situatie in het veld moet worden bestudeerd om na te gaan hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, welke onderlinge relaties er bestaan tussen activiteiten en welke disciplines bij deze uitvoering betrokken zullen zijn (zoals b.v. hijsactiviteiten, stelling- en isolatiewerkzaamheden). Opstellen van de plankaarten Toekennen van de vereiste resources - aannemers Calculeren / Ramen van de activiteiten Identificeren van de nodige materialen Technische en functionele supervisie over de aannemers tijdens de uitvoering van de TAR. Technische uitklaring van de werken Oplossen van problemen in de uitvoering Opvolgen van de voortgang en bijsturen waar nodig Afstemmen van de ondersteunende disciplines ( stelling, isolatie …. ) tbv mechanische werken Uitreiken en opvolgen van werkvergunningen Toezicht op vlak van HSE

  6 dagen geleden Techniek (Buiten Zeeland)
 • Supervisor jetty

  Als SupervisorJetty's / Loading arms ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de werkzaamheden, veiligheid op de werkplek en bewaking van planning. Tevens zorg je voor coördinatie met andere disciplines, zoals piping, mechanical, civiel ,E&I en EH&S Je controleert dagelijks frequent of iedereen veilig en vakkundig hun werkzaamheden uitvoert en je grijpt direct in indien nodig. Je bent verantwoordelijke voor het uitvoeren van een gedegen start werk analyse bij elke vergunning uitgifte. Je onderhoud contant en overlegd met de afdeling Engineering voor feedback en of overleg voor technische oplossingen, met aannemer(s) voor het vastleggen van onderlinge afspraken tijdens voortgangsmeetings en met diverse andere partijen . Je lost technische onvolkomenheden op.

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • Inspecteur qa/qc

  De Inspecteur (QA/QC) voert inspecties/keuringen uit en rapporteert aan de verantwoordelijke NL-KVG medewerker. De Inspecteur (QA/QC) verricht ondersteunende taken bij:  Het opstellen van plannen, en uitvoeren van inspecties Het opstellen van het ITP/IRS ten bate van het vaststellen van de inspectie controle punten bij reparaties, modificaties en nieuwbouw Afname van inspectie controle punten conform het ITP / IRS bij de mechanische aannemers De Inspecteur (QA/QC) is verantwoordelijk voor:  Het nemen van beslissingen van deelaspecten conform de Inspection Inzetbaarheden - Bevoegdheden matrix Het opvolgen van procedures en werkinstructies

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • Mechanical field coördinator

  Als mechanical field coördinator draag je zorg voor alle Maintenance activiteiten, gepland, ongepland en tijdens Turnarounds, gedurende de voorbereiding, de uitvoering en nazorg. Doel is om onderhoudswerkzaamheden te laten plaatsvinden zonder belemmeringen, tegen minimale kosten en met minimale verstoringen in het productieproces.  Adviseren over de scope, werkvoorbereiding, planning en aanpak van de onderhoudswerkzaamheden in de plants, zorgdragen voor de uitvoering en monitoren van de voortgang.  Analyseren van de aard van de ongeplande onderhoudswerkzaamheden in de plants, prio 1 en 2, en op basis hiervan scope bepalen en aanpassen van dagplanning, in overleg met de Reliability Engineer (RE), Gatekeeper, Planner en Werkvoorbereider, teneinde de spoedeisende onderhoudswerkzaamheden binnen de gestelde termijn en kosten te laten voltooien met een minimale verstoring van de overige werkzaamheden.  Beoordelen van de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte werkzaamheden ten aanzien van zowel de geplande als ongeplande onderhoudswerkzaamheden en indien nodig ondernemen van correctieve acties, in lijn met het Maintenance beleid en vooropgestelde specificaties. Rapportages verzorgen en beheren.  Controle van de manuren en materiaal, indien mogelijk combineren van werkzaamheden Toetsen van het aangeboden werk volgens contractuele afspraken.  Coòrdineren en begeleiden van diensten uitgevoerd door derden evenals het controleren en valideren van uren.  Vastleggen van de historie ten aanzien van storingen en bijbehorende verrichte onderhoudswerkzaamheden, volgens interne procedures.  Zorg dragen voor de naleving van vastgelegde werkmethoden en veiligheid- en milieuvoorschriften in het veld evenals bewaken van de naleving hiervan.  Leveren van input aan de Reliability Engineer ten aanzien van het gereed zijn van projecten, vanuit een Maintenance organisatie perspectief.  Onderhoudswerkzaamheden signaleren en verrichten van afstemming hierover met de RE'S en Maintenance Superintendent, teneinde te komen tot optimale technische oplossingen op zowel korte als lange termijn.  Opvolgen en plannen van onderhoudsprogramma's van rotating equipment in overleg met de Rotating Equipment Specialist (RES) en de RE's. Bewaken van scope, planning en kwaliteit van uitgevoerde werkzaamhede

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • Supervisor stellingbouw

  De Supervisor Stellingbouw is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging en aansturing van alle steigerbouw activiteiten voor de constructie groep. Hij is verantwoordelijk voor de algemene coordinatie over steigerbouw voor de verschillende disciplines, zoals Civiel ,E&I, Gen Mechanical en EH&S.Taken en verantwoordelijkheden:  Dagelijks frequent controleren of de steigers veilig betreden kunnen worden en dat het werk veilig uitgevoerd kan worden. Direct ingrijpen indien nodig. Uitvoeren van een gedegen start werk analyse bij elke vergunning uitgifte. Onderhouden van contacten/overleg met Plantvertegenwoordigers, constructie area team supervisors. Neemt scope op met aannemer en Constructie supervisor voor de te verrichten werkzaamheden. Stuurt opdrachtbevestiging uit naar aannemer. Nemen van beslissingen over meer- en minderwerk, door dit met de scope te valideren. Administratieve voorafhandeling van meer-en minderwerk. Adminstratie van uitstaande constructie steigers. Voorbereiden, controleren en uitgeven van vergunningen. Oplossen van technische onvolkomendheden, desgewenst in overleg met de engineering afdeling en of steigerbouw SME’s. Bewaken van afgesproken planning. Zorgen voor efficiente inzet van steigers. Bewaken dat de verwachte kwaliteit van het op te leveren werk door de aannemer wordt geleverd. Leiderschap in het stellen van de veiligheids verwachtingen naar de aannemers. Stop werk in geval van twijfel. Gatekeeper in het uitgeven van werk in het veld

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • Technologist r&d

  De werkzaamheden van de technologist zullen zich voornamelijk afspelen rond:het fysisch testen van polymeren en polymeer blends het maken van de benodigde proefstukken middels spuitgieten of persen werkzaamheden verrichten met andere fabricatietechnieken.    

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • E&i engineer / sr. E&i designer

  Uitwerken van projecten, opdrachten en/ of deelopdrachten voor nieuwbouw en wijzigingen aan Elektro-installaties onder begeleiding van bedrijfsopvolger Budgetteren van materiaal, montage en engineering. Opstellen en opvolgen van de termijnplanning. Keuze en specificeren van materiaal. Voorbereiden van bestelaanvragen en reserveren materiaal. Controle van materiaal na levering. Maken van uitvoeringsschema’s. Zorgt voor alle nodige documentatie en beschrijvingen. Dossierbespreking met Werkplaats en Werkvoorbereiding. Voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en milieueisen alsook aan de interne en externe richtlijnen.

  een week geleden Techniek (Buiten Zeeland)
 • Civil supervisor

  Als Civiel Supervisor ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de werkzaamheden, veiligheid op de werkplek en bewaking van planning. Tevens zorg je voor coördinatie met andere disciplines, zoals piping-mechanical ,E&I en EH&S Je controleert dagelijks frequent of iedereen veilig en vakkundig hun werkzaamheden uitvoert en je grijpt direct in indien nodig. Je bent verantwoordelijke voor het uitvoeren van een gedegen start werk analyse bij elke vergunning uitgifte. Je onderhoud contant en overlegd met de afdeling Engineering voor feedback en of overleg voor technische oplossingen, met aannemer(s) voor het vastleggen van onderlinge afspraken tijdens voortgangsmeetings en met diverse andere partijen . Je lost technische onvolkomenheden op.

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • Werfopvolger mechanical

  In de functie als Werfopvolger heb je een dubbelrol:1. Als werkvoorbereider om de werkzaamheden op de grote aanpassing en bouw voor te bereiden2. Als supervisor / toezichthouder tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenJe zult de job ter plaatse bekijken, de nodige schetsen (foto’s) maken, nakijken wat nodig is (diensten, materialen, hulpmiddelen) om de job op een veilige manier te kunnen doen. Voor elke job ook de nodige activiteiten (diensten), materialen en hulpmiddelen definiëren.Werkvoorbereiding (voor de aanpassing en bouw):  Jobs voorbereiden Indien nodig maken van tekeningen, of (intern) opdracht geven om deze te maken Taakstappen definiëren Resources (leveranciers) toekennen Materialen oplijsten (ter plaatse opmeten, opzoeken in tekeningen of stuklijsten), dit alles volgens de juiste specificaties Hulpmiddelen oplijsten Jobs voorzien van de juiste extra technische documentatie Rapportage aan werfcoördinator (=eindverantwoordelijk over alle disciplines) Materiaal (via inkoop) bestellen en opvolgen Opvolging (tijdens de aanpassing en bouw): Verdelen van de daglijsten, arbeidstoelating en protocollen. Hierna erop toezien dat de contractor zijn daglijsten afwerkt: - volgens de juiste prioriteiten- volgens de code van goed vakmanschap in uw vak discipline- op een ordelijke en nette manier- op een veilige manier, en volgens de arbeidstoelating Je bent de schakel tussen de verschillende afdelingen Je rapporteert aan de Werfcoördinator en werkt samen met de projectcoördinator Tijdens de stilstand, dagelijks bijwonen van de veiligheidsvergadering Erop toezien dat er tijdens de werken de juiste materialen gemonteerd worden en volgens de regels van goed vakmanschap in uw vak discipline Bijsturen waar nodig en in samenspraak

  een week geleden Techniek (Buiten Zeeland)
Nouvall Engineering Services

Axelsestraat 2
4537 AJ TERNEUZEN
0115-820202 (thuis), 0113-795082 (werk)