Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Nouvall Engineering Services

TERNEUZEN

Wij hebben 16 vacatures voor jou

 • Hse verantwoordelijke

  - Je hebt ervaring in Brownfield projecten in de Petrochemie. - Je functioneert goed in een internationale omgeving met verschillende mensen. - Je kan de veiligheidsvoorschriften van een contractor vertalen naar de eisen van de EPCm contractor en de eindklant. - Je kan rapportages verzorgen en opstellen. - Je bent bereid en vindt het leuk om zowel binnen als buiten sturend op te treden. Startdatum 17/2 tot +/- 6/2020

  een week geleden Zorg en welzijn (Buiten Zeeland)
 • Stip coordinator

  Startdatum: 1/4/2020 tot 8/2020 Je werkzaamheden en deze verschillende fases zullen zijn: Tijdens de voorbereiding - Controle van werkanalyse, incl. evaluatie op locatie - Opname in een opvolgingssysteem - Verstrekking van de stelling-, isolatie- en asbestscope aan de contractor - Verzorging van opname van de feedback van de contractor in voorbereiding - Controle van calculaties volgens geldende voorschriften Tijdens de uitvoering - Opvolging van alle werkzaamheden en erop toezien dat deze worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, procedures, specificaties, stappenplannen, planning en kwaliteitsnormen, inclusief de voorschriften op de werkvergunning - Bijsturing indien nodig - Opvolging, controle en aftekening van de urenlijsten - Rapportering - Opvolging en melding van de forecast - Controle van de kwaliteit van de aangebrachte isolatie - Behandeling van SCR en EWR qua stelling en isolatie - Afspanningen laten plaatsen met correcte signalisatie en laten verwijderen bij afbraak Na de Turnaround - Afwerking van isolatie en stellingbouw (punchitems binnen vooropgestelde termijn) - Financiële afronding van de werken en archivering - Evaluatie van de voorbereiding en de uitvoering werken

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • Software engineer

  - Het betreft een zelfstandige functie binnen de afdeling engineering waarbij de nadruk ligt op ontwerpen van nieuwe software applicaties en het verbeteren en aanpassen van al bestaande software applicaties voor het optimaal functioneren van de installaties. - De werkzaamheden vinden plaats in Terneuzen en soms op locatie bij klanten wereldwijd.

  een week geleden Techniek (Terneuzen)
 • Voorman isolatie/stellingbouw

  - Zorgdragen voor tijdige beschikbaarheid van materialen. - Zorgdragen voor een optimale inzet van uitvoerende medewerkers, materiaal en gereedschappen. - Zorgdragen voor de oplevering van het project binnen de gestelde eisen ten aanzien van SHEQ, tijd en kosten; Uitoefenen van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden. - Signaleren van meer- en minderwerk. - Beheren van ter beschikking gestelde materialen. - Uitvoeren van controles, keuringen en beproevingen op uitgevoerde werkzaamheden. - Verrichten van opmeetwerkzaamheden (isolatie). - Uitvoeren van eindcontroles en oplevering van werkzaamheden bij kleinere projecten.

  een week geleden Overige (Buiten Zeeland)
 • Pce inspecteur level 2

  De PCE Inspector level 2 zal o.a. verantwoordelijk zijn voor: - Opstellen van inspectieplannen voor de periodieke herbeoordeling, reparaties en modificaties van drukapparatuur (waaronder leidingen) en tanks - Inspecties uitvoeren onder verantwoording van de senior inspector - Zelfstandig beslissingen nemen of initiëren - Opstellen resultaat rapportages van de inspecties - Vaststellen van eindoordeel onder verantwoordelijkheid van de senior inspecteur - Evalueren van het inspectieplan en vastleggen herbeoordelingstermijn - Het beoordelen en ter beschikking stellen van inspectiehistorie bij het opstellen van faalanalyses - Actieve inbreng in corrosie-analayses - Het invoeren en bijhouden van de inspecties in het managementbeheerssysteem - Inspectiefile beheren

  2 weken geleden Overige (Terneuzen)
 • Maintenance engineer mechanical

  - Als Maintenance Engineer ben je verantwoordelijk voor het oplossen van de technische problemen, het op technisch vlak voorbereiden en bewaken van de onderhoudswerkzaamheden in jouw afdeling en het verder ontwikkelen van de onderhoudsstrategie. - Advisering en procesbewaking bij projecten, modificaties, reparaties en bijzonder onderhoud (revisiestops); - Uitwerken van oplossingen/aanpassingen voor technische problemen; - Optimaliseren van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de systemen in de plants, o.a. door ontwikkeling en implementatie van preventieve, Predicatieve en condition based onderhoud met veiligheid als basis (Safe by Choice); - Beheren van tekeningen en maken van technische specificaties (o.a. warmtewisselaars, leidingsystemen, vaten, reactoren, pompen, turbines, compressoren en transportsystemen). - Meelopen in de consignatie dienst (circulatie ongeveer 8 weken) van onderhoud is onderdeel van de functie.

  2 weken geleden Techniek (Sluiskil)
 • Senior werkvoorbereider e&i

  De werkvoorbereider zal deel uitmaken van een team van werkvoorbereiders en zich bezig houden met de voorbereiding van reguliere onderhoudswerkzaamheden en stops. Bij gebleken geschiktheid kan de kandidaat voor jarenlang gedetacheerd worden of in vaste dienst komen bij onze opdrachtgever. De taken waar die persoon zou moeten uitvoeren zijn de volgende: - Werk opnemen in plant en probleem/storing herkennen. - Werkpakketten samenstellen. - Maken opdrachten naar contractor/vendors in SAP. - Opvolging werkzaamheden in de plant - Commissioning in de plant

  2 weken geleden Techniek (Sluiskil)
 • Senior werkvoorbereider mechanisch

  De werkvoorbereider zal deel uitmaken van een team van werkvoorbereiders en zich bezig houden met de voorbereiding van reguliere onderhoudswerkzaamheden en stops. Bij gebleken geschiktheid kan de kandidaat voor jarenlang gedetacheerd worden of in vaste dienst komen bij onze opdrachtgever. De taken waar die persoon zou moeten uitvoeren zijn de volgende: - Werk opnemen in plant en probleem/storing herkennen. - Werkpakketten samenstellen. - Maken opdrachten naar contractor/vendors in SAP. - Opvolging werkzaamheden in de plant - Commissioning in de plant

  2 weken geleden Techniek (Sluiskil)
 • Lead engineer constructies

  De Lead engineer Constructies voert zijn werk uit op de afdeling Constructies. De projecten waar hij/zij mee te maken heeft zijn projecten op het gebied van fabrieksconstructies in de chemische industrie. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het totale ontwerp: van conceptontwerp tot detailengineering. Alles volgens afgesproken kwaliteit, planning en budget. In multidisciplinaire projecten werk je nauw samen met de overige technische disciplines. In monodisciplinaire projecten treed je op als projectleider. Je houdt je bezig met meerdere projecten tegelijkertijd waarbij je het overzicht behoud. Daarbij houd je nauw contact met operations binnen het bedrijf en de civiele aannemers op site die de werkzaamheden uit moeten voeren.

  2 weken geleden Overige (Sluiskil)
 • Preventieadviseur / mvk

  Je zult meest in de field aanwezig zijn tijdens de TA2020 in mei. Voornaamste taken - Voor de TA alvast voorbereiden wat kritische veiligheidspunten kunnen worden tijdens de TA - Het dagelijks toezichthouden op de uitvoering en veiligheid tijdens TA - Input voor dagelijkse veiligheidsmeeting / toolboxmeeting - Zelfstandig onderzoeken van de incidenten en een eindrapportage opstellen. - Bijhouden documentatie conform reglementen en procedures - Begeleiden en ondersteunen van de contractors tijdens de TA - Zorg dragen voor de coördinatie van uitvoer en opvolging van verplichte taken op veiligheidsgebied. - Schrijft, administreert, corrigeert en rapporteert afwijkingen. - Rapportage van het veldwerk (inspecties, observaties etc.)

  2 weken geleden Techniek (Buiten Zeeland)
 • Werkvoorbereider piping

  Je bent in je functie als werkvoorbereider verantwoordelijk voor een complete werkvoorbereiding van het totale proces. Wij zijn op zoek naar iemand die eigenaarschap voelt in zijn functie en beschikt over de kennis en inzicht dat er voor een job meerdere disciplines nodig zijn en er voor de verschillende disciplines verschuilende activiteiten bepaald moeten worden. In je functie ben je niet alleen achter je bureau aan het werk, maar ook vaak buiten om je informatie te halen of te delen. Je moet beschikken over technische kennis en de intrinsieke drive hebben om zaken geregeld te krijgen en zorgen dat je job van A tot Z geregeld is. Niet alleen een discipline, maar ook de special trade jobs.

  2 weken geleden Techniek (Buiten Zeeland)
 • Service engineer

  De nadruk bij de functie van service engineer ligt op het verhelpen van storingen en verrichten van service werkzaamheden bij onze klanten wereldwijd, het verrichten van montage- en assemblagewerkzaamheden van onze machines in onze werkplaats en het plaatsen en opleveren bij de eindklanten.

  2 weken geleden Techniek (Terneuzen)
 • Piping designer

  Als lead designer binnen de piping afdeling ben jij gek op technische en complexe uitdagingen. Jij bent (mede) verantwoordelijk voor het ontwerp gedeelte van de piping systemen binnen een project, dit op basis van de technische kwaliteit maar ook op budget en planning. Je rapporteert je werkzaamheden aan de project verantwoordelijk en/of de discipline verantwoordelijke. Jouw werkzaamheden zijn erg divers: je stuurt en ondersteunt je team waar nodig binnen de ontwerp activiteiten, volgt planning en budget op, treed in overleg met de andere disciplines en ondersteunt de klant of je collega’s met hun technische vragen.

  2 weken geleden Techniek (Buiten Zeeland)
 • Piping engineer

  Jouw werkzaamheden zijn divers. Zo stem je met de opdrachtgever af wat op technisch vlak het project wordt in combinatie met diverse randvoorwaarden zoals planning, rapportage, en opleverdata. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de werkverdeling, uren-/kostenbegroting en planning van het project. Je bent inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding van conceptuele en complexe ontwerpen. Tevens ondersteun je waar nodig Engineers en/of Designers van andere disciplines. Jij checkt tekeningen, ontwerpen en berekeningen van collega’s binnen jouw vakdiscipline en voert overleg met andere afdelingen/stakeholders. Je onderhoudt en beheert de relatie met de klant, collega’s en mogelijke leverancier(s). Uiteindelijk draag jij zorg voor de pakketten die opgeleverd moeten worden, zodat deze overeenkomen met de klantspecificaties (geldende kwaliteitsnormen),

  2 weken geleden Techniek (Buiten Zeeland)
 • Technische werfopvolging

  Ben je de persoon die erover waakt dat de uitvoering gebeurt volgens de werkwijze en de specificaties zoals beschreven in het lastenboek? Heb je reeds enkele jaren ervaring met werfopvolging van industriële projecten? Heb je een goede kennis van mechanica, bouwkunde, elektriciteit of piping? - Je staat in voor het instuderen van lastenboeken, plannen, normen en procedures en je zorgt voor de toepassing ervan. - Je staat in voor het opvolgen van de technische werfactiviteiten op één of meerdere werven op het vlak van kwaliteit, planning en organisatie door de contractant. - Je staat in voor het opvolgen van de veilige werkwijze en bijsturen (met ondersteuning naar de werfcoördinator) waar nodig. - Je staat als Technische Werfopvolger in voor het opsporen van fouten en nemen van de nodige acties. - Je werkt zelfstandig met rapportering naar de Werfcoördinator en zonodig naar de Projectcoördinator en/of de vakspecialist. - Je staat in voor het opvolgen en bijsturen van de veiligheid tijdens uitvoeringen op de werven, orde en netheid op de werfzone, wettelijke keuringen, kwaliteit van de uitgevoerde werken, meetrapporten, planningsopvolging, planning specifieke items bij indienstname, plaatsen mogelijke extra bestellingen in overleg met Vakspecialist en/of Projectcoördinator, opvolgen mogelijke meerkosten, oplijsten/opvolgen van opmerkingen m.b.t. indienstnames en opleveringen. - Je maakt prijsvragen op voor zowel aanpassingen als voor extra uit te voeren werken. - Je werkt als Technische Werfopvolger voorstellen uit i.v.m. mogelijke aanpassingen. - Je staat in voor het aanvragen/doorgeven van de nodige informatie voor het opstellen van aanvragen tot bestelling - Je staat in voor het opvolgen van de extra bestelde werken binnen het ganse project. - Je verleent de nodige ondersteuning naar de veiligheidscoördinator en vervult de nodige administratieve taken voor alle hierboven genoemde items.

  3 weken geleden Techniek (Buiten Zeeland)