gjatuyl

t.a.v. Geert Jan Tuyl
t.a.v. Geert Jan Tuyl

HvB

Kastanjestraat, 307 307
4462 VD GOES
06-52456066 (thuis), 06-52456066 (mobiel)

Wij hebben 1 vacature voor jou

  • Baliemedewerkster/receptioniste

    De baliemedewerker is het eerste aanspreekpunt voor patiënten en daarmee 'het gezicht' van de praktijk. Neemt de telefoon aan. Handelt eenvoudige gesprekken en mail zelfstandig af. Staat patiënten en derden aan de balie te woord en verstrekt, conform geldende protocollen, de benodigde informatie. Vraagt de patiënt om de benodigde gegevens, zoals NAW, BSN, tandheelkundige, medische- en verzekeringsgegevens. Slaat de gegevens op in het daartoe bestemde systeem. Ziet erop toe dat de gegevens in het systeem actueel zijn. Draagt zorg voor het laten invullen van een medische anamneselijst door de patiënt en het verwerken ervan. Plant, in overleg met de patiënt, afspraken in en bewaakt en beheert de agenda. Attendeert zonodig de behandelaar en de patiënt op gemaakte afspraken en onderneemt de afgesproken acties bij niet nagekomen afspraken. Verheldert, aan de hand van geldende protocollen, de tandheelkundige vraag of pijnklacht en beoordeelt deze op spoedeisendheid en behandelingsduur. Overlegt bij twijfel met de behandelaar. Verwerkt standaard recepten en verwijsbrieven. Print deze en geeft deze, na controle en ondertekening door de behandelaar, mee aan de patiënt. Verstrekt zonodig de rekening aan de patiënt en draagt eventueel zorg voor directe betaling. Neemt, conform hiertoe geldende afspraken in de praktijk, klachten van patiënten in ontvangst en zorgt dat deze terechtkomen bij de daarvoor verantwoordelijke functionaris.

    2 weken geleden Zorg en welzijn (Goes)
gjatuyl

Kastanjestraat, 307 307
4462 VD GOES
06-52456066 (thuis), 06-52456066 (mobiel)