Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

beesmul

ESCH

Wij hebben 1 vacature voor jou

  • Ambulant begeleider ggz met management capaciteiten

    Als Ambulant Begeleider ben je verantwoordelijk voor het gehele traject met de cliënt. Van het keukentafelgesprek met de gemeente tot een gezonde uitstroom en alles wat daar tussen ligt. De Ambulant Begeleider schrijft, met de cliënt, het begeleidingsplan en zorgt dat de doelen met regelmaat worden geëvalueerd. Daarbij is de Ambulant Begeleider het eerste aanspreekpunt en functioneert hij/zij als een spin in het web. Je begeleidt de cliënt bij de zorgvraag naar betrokken instanties en familie, om te voorkomen dat de klachten of de (over)last verergeren. Je bent er voor de cliënt om hem/haar bij de belangrijkste levensvragen te ondersteunen. Je bent er om hem/haar te ontlasten bij de hoeveelheid aan zaken die op hen afkomen, of op het moment dat hij/zij hulpbehoevend is of wordt. Bij de cliënt streven we naar een zo hoog mogelijke, maatschappelijke participatie en het opbouwen van een zelfstandig leven. Daar waar participatie te hoog gegrepen is, vinden we het welbevinden van de cliënt erg belangrijk. Het is niet erg om niet mee te kunnen, het is wel belangrijk om mee te doen! Vaak zijn cliënten getraumatiseerd of lijden ze aan een psychische stoornis. Diagnosestelling en een behandeltraject bij de GGz is dan nodig. Het is belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen wat is aangeleerd of waarmee men dient te leren omgaan. Is de cliënt gediagnosticeerd met autisme, heeft hij/zij AD(H)D, PTSS (etc), is hij leerbaar, wat kan hij/zij zelf en wat niet. Na een behandeling is het belangrijk dat de begeleider het geleerde weet te implementeren in het dagelijkse leven, zodat er een minimale kans is op terugval of achteruitgang. Soms is stabilisatie het hoogst haalbare. De cliënt leert zijn eigen leefomgeving te verzorgen en onderhouden, zijn persoonlijke verzorging te doen, sociale contacten te onderhouden, financiën te beheren, vindt een zinvolle dagbesteding en wordt geholpen in het contact met werkgevers, uitkerende instanties, instellingen en school. Taken: -Hulpvraag omschrijven met de cliënt; -Begeleidingsplan opstellen en evalueren; -Opbouwen en onderhouden van het netwerk rond de cliënt; -Onderhouden van een gezonde werkrelatie met instanties in de gezond- heidszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en daaromheen; -Signaleren en handelen bij achteruitgang of terugval; -Rapporteren; -Communiceren met instanties; -Ondersteuning van de cliënt bij contacten met instanties; -Ondersteuning bieden middels het plannen van het onderhouden van de leefomgeving; -Ondersteuning bieden middels het plannen van de persoonlijke verzorging; -Ondersteuning bieden bij het onderhouden van sociale contacten; -Ondersteuning bieden bij het organiseren van de financiën; -Ondersteunen bij het vinden en onderhouden van een zinvolle dagbesteding, scholing en werk; -Onderhouden van een gezonde werkrelatie met instanties, collega's en gemeente; -Intensief contact en overleg met collega's. -Medewerkers van D'n Zon zorg verstrekken geen medicatie en hoeven geen medische handelingen te verrichten. Wel ondersteunen we cliënten bij het uitzetten van medicatie en het contact met arts en apotheek. Op dit moment gaat het om de begeleiding van drie cliënten in Vlissingen. Omdat, de afdeling in Zeeland nog maar een jaar actief is en er mogelijk groei ontstaat gaat de voorkeur uit naar iemand met een HBO profiel en management capaciteiten. Wat, bij geschiktheid ook in het salaris toto uitdrukking zal komen.

    3 weken geleden Zorg en welzijn (Vlissingen)