Log in

Je moet inloggen of een ZeelandNet account aanmaken om gebruik te kunnen maken van deze feature -- Je kunt nu gelijk inloggen.

Nee bedankt

We hebben 93 "Zorg en welzijn" vacatures voor je gevonden

 • Backoffice medewerker regioteam zeeuws-vlaanderen (24 uur, per januari 2018)

  Jouw werkplek In Zeeuws-Vlaanderen biedt Emergis ambulante, poliklinische en intensieve thuisbehandeling. Een enthousiast team werkt hard om intensieve thuisbehandeling in de regio op te zetten en de poliklinische behandeling uit te breiden. Ze behandelen en begeleiden volwassen cliënten met diverse psychiatrische problematiek: angst- en stemmingstoornissen, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, bipolaire stoornissen, seksuele stoornissen en eetstoornissen. Mensen willen vaak zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en graag een zinvol leven leiden ook mensen die kort of langere tijd zorg nodig hebben. Onze zorg is daarom in alle gevallen gericht op herstel. De weg naar herstel is een gezamenlijk proces van zorgvrager en zorgverlener(s). We zien de cliënt als expert van zijn eigen leven en maken graag gebruik van zijn eigen deskundigheid. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Het accent in de functie ligt op de ondersteuning van de behandelaren en het administratieve proces in de zorg. Je ondersteunt de behandelaren in het administratieve proces. Je draagt zorg voor een goede en accurate administratie van het zorgproces. Je controleert het administratieve proces.

  5 uur geleden Emergis ( Kloetinge )
 • Technische thuiszorg verpleegkundige 17.121

  Wij zijn negen toegewijde verpleegkundigen met verschillende specialisaties, samen vormen wij een dynamisch team. Een team dat elkaar aanvult, stimuleert en ruimte heeft tot ontplooiing. Voor ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en zelfstandig werkende collega. Het team is gespecialiseerd in het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen en heeft specifieke deskundigheid op het terrein van de zorg in palliatieve fase. Wij werken nauw samen met zowel de wijkverpleging, huisartsen, specialist, kinderwijkteam of andere behandelaar. Naast het uitvoeren en instrueren van voorbehouden handelingen, geven wij ook scholing en instructielessen aan interne en externe collega’s.

  5 uur geleden Zorgstroom ( Middelburg )
 • Helpenden zorg en welzijn wonen en zorg 17.095

  Als Helpende bied je mensen ondersteuning in hun persoonlijke verzorging. Dit doe je zowel individueel als groepsgericht. Jij zorgt ervoor dat de dag van de cliënten goed kan beginnen en zorg je voor een passende dagbesteding waarbij de klant invulling kan geven aan interesses, hobby’s en een sociaal leven. In je werk staat centraal dat de klanten de eigen regie zoveel mogelijk behouden. Dit realiseer je door een uitnodigende en energieke houding naar de klanten toe. Je vindt het fijn om een prettige sfeer te creëren op de woning en je hebt plezier in het maken van contacten met familieleden of mantelzorgers.

  5 uur geleden Zorgstroom ( Middelburg )
 • Intensief pedagogisch thuisbegeleider walcheren

  Educonsult zoekt ambulant begeleiders met ruime ervaring in het werken met gezinnen. Voor deze vacature zoeken we iemand met expertise in het werken met pubers en jongeren. Als ambulant begeleider kom je bij de gezinnen thuis om de gewenste hulp en ondersteuning te bieden. Je stelt samen met de verwijzende gemeente en het gezin het ondersteuningsplan op, voert dit uit en evalueert regelmatig de gestelde en behaalde doelen. Je signaleert en reageert adequaat op zorgsituaties en signalen van zowel het gezin als de directe omgeving. Daarnaast onderhoud je contacten met externe partijen en voer je registratietaken uit die horen bij de zorg die je biedt. Je zorgt ervoor dat gezinnen zelf de regie houden en werkt met hen aan het versterken van competenties die hiervoor nodig zijn. Je zoekt actief met het gezin naar hulpbronnen in hun netwerk.

  6 uur geleden Educonsult Zeeland ( Middelburg )
 • Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

  Jouw werkplek Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo’n 1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Ithaka kinder –en jeugd psychiatrie is onderdeel van Emergis en richt zich op de behandeling –en begeleiding van kinderen en jongeren met (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving. Naast Ithaka is Amares het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ben je werkzaam binnen het zorgprogramma aanmelding en acute zorg en angst en stemming. Je doet telefonische screeningen, voert crisisgesprekken in en extern, begeleidt zo nodig cliënten ter overbrugging naar een behandeltraject. Je interventies zijn gericht op het herstellen van regie en balans en het voorkomen van klinische opname. Mocht opname toch geïndiceerd zijn dan begeleid je de cliënt naar de crisisafdeling. Je bent nadrukkelijk betrokken bij FACT zowel in de directe uitvoering als ook consultatief. Je maakt deel uit van een team met een vaste psychiater waarmee wekelijks overleg plaats vindt.

  10 uur geleden Emergis ( Kloetinge )
 • Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (hic) (24-36 uur)

  Onze cliënten vragen verpleegkundigen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Ben jij gastvrij, gedreven en enthousiast en heb je affiniteit met deze doelgroep? Lees dan verder! Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen; Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met een vooruitstrevend kernteam mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling; Je werkt volgens het HIC model, hiervoor volg je regelmatig trainingen die specifiek gericht zullen zijn op deze nieuwe werkwijze; Je begeleid stagiaires en leerlingen in hun leerproces. Jouw werkplek Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo’n 1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Bij een klinische opname komt de afdeling high & intensive care (HIC) in actie. In deze omgeving verleent het team zorg aan cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Kortdurende opname in een maximaal beschermde omgeving is daarbij het uitgangspunt; dwang en drang worden maximaal voorkomen.

  10 uur geleden Emergis ( Kloetinge )
 • Verpleegkundig/begeleider mc1

  Jouw werkplek Net als alle ggz-instellingen in Nederland heeft Emergis de afgelopen jaren grote stappen gezet in de ambulantisering van de ggz. We werken regionaal in heel Zeeland. Onze FACT-teams begeleiden ggz-patiënten in hun woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 1 De Emergis Medium Care 1 (MC1) is volop in ontwikkeling. MC1 is er voor cliënten die kortdurende crisisinterventie nodig hebben maar minder zorgintensief en minder controleverlies hebben in hun crisis. Opschaling is aan de orde maar moet vooral beheersbaar zijn in comfort rooms. We beschikken over 30 bedden verdeeld over 4 units. MC1 is er voor nieuwe cliënten als ambulante cliënten in crisis. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Onze cliënten vragen verpleegkundigen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken weet en je kritisch naar je eigen leerproces kijkt. Tegelijkertijd begeleid je stagiaires en leerlingen in hún leerproces. Regelmatig volg je trainingen die specifiek gericht zullen zijn op de nieuwe werkwijze.

  10 uur geleden Emergis ( Kloetinge )
 • Verpleegkundig/begeleider mc2

  Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Jouw werkomgeving Net als alle ggz-instellingen in Nederland heeft Emergis de afgelopen jaren grote stappen gezet in de ambulantisering van de ggz. We werken regionaal in heel Zeeland. Onze FACT-teams begeleiden ggz-patiënten in hun woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 2 Deze medium care-afdeling kent een overgangsfase. In eerste instantie is het een afdeling waarin 25 complexe EPA-cliënten worden gecentreerd. Op basis van nieuwe profielen worden deze cliënten individueel uitgeplaatst. Dit gaat enige tijd in beslag nemen. Zodra dit gereed is, ontstaat een crisisafdeling voor cliënten die wat langere of vervolgtijd nodig hebben om hun crisis onder controle te krijgen. Opschaling is aan de orde maar beperkt. Er zijn 25 bedden verdeeld over drie units. Jouw functie Onze cliënten vragen verpleegkundigen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken weet en je kritisch naar je eigen leerproces kijkt. Tegelijkertijd begeleid je stagiaires en leerlingen in hún leerproces. Regelmatig volg je trainingen die specifiek gericht zullen zijn op de nieuwe werkwijze. Het betreft een functie voor 32-36 uren per week. Boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang bij alle vacatures. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

  11 uur geleden Emergis ( Kloetinge )
 • Ervaringswerker (24 uur)

  Jouw werkplek Binnen de zorgeenheid Acuut en Hoog intensief zijn er drie klinische crisis-afdelingen die passen in de visie van Emergis waarin ambulante behandeling en begeleiding centraal staan en een crisis een onderbreking is van deze behandeling. De klinische interventie is er op gericht om de cliënt controle te geven over de crisis. En dat in zo'n kort mogelijke, vooraf afgesproken termijn. Deze afdelingen zijn de HIC (High Intensive Care) en twee MC's (Medium Care). Vanuit de zorgvisie van Emergis zijn herstel, respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid kernwaarden die ook de uitgangspunten vormen binnen deze afdelingen. Met de vernieuwing van de zorgeenheid acuut en hoog intensief ontvangen cliënten een betere, snellere, meer professionele en menswaardige behandeling vanuit een gelijkwaardige positie. Op de HIC is een vacature ontstaan voor een ervaringswerker. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als ervaringswerker draag je, op grond van eigen ervaring en deskundigheid, bij aan het herstelproces van cliënten binnen de HIC. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van herstel en herstelondersteuning binnen het team. Je ondersteunt anderen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces. Je werkt graag met cliënten in crisissituaties en je ziet het als een uitdaging om ingangen te vinden bij cliënten die een moeilijke periode doormaken.

  gisteren Emergis ( Kloetinge )
 • Mondhygiëniste

  Voor een klant van ons zijn wij op zoek naar een Mondhygiëniste. Het betreft een redelijk groot bedrijf in Middelburg die kwalitatief werk hoog in het vaandel hebben staan! De mondhygiëniste doet uiteenlopend werk binnen de praktijk, de mondhygiëniste; • brengt de mondsituatie in kaart, screent op tandheelkundige afwijkingen en stelt een passend behandelplan op; • maakt gebitsafdrukken, doet bacterieel onderzoek en maakt (in opdracht van de tandarts) röntgenfoto’s; • geeft uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag (zoals duimen) op het gebit; • geeft voorlichting en instructies over gebitsverzorging, zoals het gebruik van tandenstokers, ragers en mondspoelmiddelen; • verwijdert plaque, tandsteen en aanslag en maakt worteloppervlakken glad, zo nodig met behulp van verdoving; • brengt gebit beschermende middelen aan, zoals fluoride; • brengt een ‘laklaag’ op tanden en/of kiezen aan, polijst vullingen en kan het gebit bleken; • vult kleine gaatjes, in opdracht van de tandarts; • bepaalt samen met de patiënt hoe zij hun hele leven lang een gezonde, schone mond kunnen hebben en houden! Het betreft een functie voor langere tijd, 16 – 24 uur per week. De uren zijn in overleg en ook de dagen zijn bespreekbaar. Het zijn vooral dagdiensten er wordt ook flexibiliteit gevraagd voor 1 avond in de week.

 • Zzp-mmz of spw 3 of 4 terneuzen basistarief 32 euro p/u weekend 38,50 p/u, geen fee!

  Voor een nieuw project en bestaande cliënten zoeken wij contact met SPWers en MMZers niveau 3 en 4 in Terneuzen. We komen graag in contact met mensen die 8 uurs of kortere diensten willen draaien. Zowel overdag, middag, avond en nacht. We raken graag in gesprek met mensen die super cliënt gericht willen en kunnen zijn. Onze zorgverleners onderscheiden zich door hun cliënt gedrevenheid. Wij belonen hen hiervoor met hoge vergoedingen , zonder afdrachten of fees. Als gevolg is het zowel inhoudelijk als financieel aantrekkelijk om voor ZeelandCare Thuiszorg te werken.

  2 dagen geleden Zeelandcare Thuiszorg ( Terneuzen )
 • Zzp-mmz of spw 3 of 4 hulst, basistarief 32 euro p/u weekend 38,50 p/u, geen fee!

  Voor een nieuw project en bestaande cliënten zoeken wij contact met SPWers en MMZers niveau 3 en 4 in Hulst. We komen graag in contact met mensen die 8 uurs of kortere diensten willen draaien. Zowel overdag, middag, avond en nacht. We raken graag in gesprek met mensen die super cliënt gericht willen en kunnen zijn. Onze zorgverleners onderscheiden zich door hun cliënt gedrevenheid. Wij belonen hen hiervoor met hoge vergoedingen , zonder afdrachten of fees. Als gevolg is het zowel inhoudelijk als financieel aantrekkelijk om voor ZeelandCare Thuiszorg te werken.

  2 dagen geleden Zeelandcare Thuiszorg ( Hulst )
 • Zzp-mmz of spw 3 of 4 vlissingen, basistarief 32 euro p/u weekend 38,50 p/u, geen fee!

  Voor een nieuw project en bestaande cliënten zoeken wij contact met SPWers en MMZers niveau 3 en 4 in Vlissingen. We komen graag in contact met mensen die 8 uurs of kortere diensten willen draaien. Zowel overdag, middag, avond en nacht. We raken graag in gesprek met mensen die super cliënt gericht willen en kunnen zijn. Onze zorgverleners onderscheiden zich door hun cliënt gedrevenheid. Wij belonen hen hiervoor met hoge vergoedingen , zonder afdrachten of fees. Als gevolg is het zowel inhoudelijk als financieel aantrekkelijk om voor ZeelandCare Thuiszorg te werken.

  2 dagen geleden Zeelandcare Thuiszorg ( Vlissingen )
 • Zzp-mmz of spw 3 of 4 middelburg, basistarief 32 euro p/u weekend 38,50 p/u, geen fee!

  Voor een nieuw project en bestaande cliënten zoeken wij contact met SPWers en MMZers niveau 3 en 4 in Goes). We komen graag in contact met mensen die 8 uurs of kortere diensten willen draaien. Zowel overdag, middag, avond en nacht. We raken graag in gesprek met mensen die super cliënt gericht willen en kunnen zijn. Onze zorgverleners onderscheiden zich door hun cliënt gedrevenheid. Wij belonen hen hiervoor met hoge vergoedingen , zonder afdrachten of fees. Als gevolg is het zowel inhoudelijk als financieel aantrekkelijk om voor ZeelandCare Thuiszorg te werken.

  2 dagen geleden Zeelandcare Thuiszorg ( Middelburg )
 • Zzp-mmz of spw 3 of 4 goes, basistarief 32 euro p/u weekend 38,50 p/u, geen fee!

  Voor een nieuw project en bestaande cliënten zoeken wij contact met SPWers en MMZers niveau 3 en 4 in Goes). We komen graag in contact met mensen die 8 uurs of kortere diensten willen draaien. Zowel overdag, middag, avond en nacht. We raken graag in gesprek met mensen die super cliënt gericht willen en kunnen zijn. Onze zorgverleners onderscheiden zich door hun cliënt gedrevenheid. Wij belonen hen hiervoor met hoge vergoedingen , zonder afdrachten of fees. Als gevolg is het zowel inhoudelijk als financieel aantrekkelijk om voor ZeelandCare Thuiszorg te werken.

  2 dagen geleden Zeelandcare Thuiszorg ( Goes )