Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Gefrustreerde Kamer mist plannen voor toekomstperspectief boeren

Gefrustreerde Kamer mist plannen voor toekomstperspectief boeren

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer blijft ongeduldig en vindt dat maatregelen die boeren perspectief voor de toekomst moeten bieden, te lang op zich laten wachten. In het stikstofdebat spraken vrijwel alle partijen hun onvrede uit over het uitblijven van concrete maatregelen. Landbouwminister Henk Staghouwer komt in november met meer informatie over onder meer kringlooplandbouw, maar veel partijen vinden dat veel te laat.

De perspectiefbrief van Staghouwer die samen met de omstreden stikstofkaart werd gepubliceerd, is volgens SGP'er Roelof Bisschop "weinig meer dan een nietje door allerlei bestaande subsidieregelingen". Ook Derk Boswijk van coalitiepartij CDA noemt het een "gemiste kans". Hij "had echt gehoopt dat er veel concretere maatregelen zouden liggen". Wat het kabinet nu aan boeren biedt die groener willen boeren, "steekt mager af" tegen de ingrijpende stikstofmaatregelen, aldus de christendemocraat.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman spreekt van "een perspectiefbrief die geen perspectief biedt", en D66'er Tjeerd de Groot denkt "dat geen boer iets begrepen heeft" van de lange brief. "Als je dat leest, weet je echt niet waar je aan toe bent." Zowel de BoerBurgerBeweging als de Partij voor de Dieren hekelt het gebrek aan maatregelen, net als GroenLinks. De VVD spreekt van "ronkende uitgangspunten", maar "mist spijkers met koppen", zegt Kamerlid Thom van Campen.

Staghouwer (ChristenUnie) zegt op zijn beurt het ongeduld van de Kamer te begrijpen. Maar de regelingen voor boeren zijn ook afhankelijk van de uitwerking van de stikstofplannen. De provincies hebben hiervoor een jaar de tijd gekregen. Daarnaast benadrukt de bewindsman dat hij tijd nodig heeft om maatregelen "zorgvuldig" te treffen. Hij wil er onder meer voor zorgen dat groene boeren beter verdienen.

Meer uit Politiek

Stikstofspecialisten Kamer krijgen mail over veiligheid

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerleden die het woord voeren over stikstof en landbouw hebben woensdag een mail met veiligheidsinstructies gekregen van de Beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer. Vorige week kregen alle fractievoorzitters al een e-mail met instructies.

59 minuten geleden
Hoekstra: Turkse zegen voor Zweden en Finland geweldig nieuws

MADRID (ANP) - De Nederlandse ministers op de NAVO-top in Madrid zijn opgetogen dat Turkije de toetreding van Zweden en Finland niet langer dwarsboomt. Buitenlandminister Wopke Hoekstra spreekt van "geweldig nieuws".

16 uur geleden
Initiatiefwet tegen hatecrimes naar de Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks en ChristenUnie hebben een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarmee misdrijven met een discriminerend motief - zogenoemde hatecrimes - zwaarder kunnen worden bestraft. Als het wordt aangenomen, dan kan de straf op deze delicten met een derde worden verhoogd.

18 uur geleden
Hugo de Jonge weigert weggelakte passages openbaar te maken

DEN HAAG (ANP) - Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is hard in aanvaring gekomen met de Eerste Kamer. In een beslisnota over de invoeringsdatum van de Omgevingswet is een passage weggelakt. Ondanks herhaaldelijk aandringen door diverse fracties én een motie van de SP om onmiddellijk een ongelakte versie van het stuk naar de senaat te sturen, volhardt de minister in zijn weigering.

19 uur geleden
Akkoord EU-ministers over wet tegen wereldwijde ontbossing

LUXEMBURG (ANP) - De EU-klimaatministers hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over een eerste Europese bossenwet. Doel van de wet is het minimaliseren van ontbossing in de wereld en van de verschraling van bosgebieden die door consumptie en productie in de EU worden veroorzaakt. Minister Rob Jetten noemt het akkoord een "belangrijke stap om ontbossing een halt toe te roepen", zei hij.

20 uur geleden
Staghouwer: sommige boerenacties gaan 'duidelijke grens' over

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Henk Staghouwer ziet dat bepaalde boerenacties "een duidelijke grens" over gaan. "Iedereen in Nederland heeft het recht om te demonstreren, maar niet om daarbij het verkeer te ontwrichten, de veiligheid van anderen in gevaar te brengen, natuur te vernielen of bestuurders en mediavertegenwoordigers te intimideren", zegt de bewindsman op Twitter.

21 uur geleden
Tribune vol boeren, maar Kamer stemt stikstofbeleid niet weg

DEN HAAG (ANP) - Tientallen boeren hebben zich in de Tweede Kamer rustig gehouden tijdens de stemming over onder meer moties tegen het stikstofbeleid. Kamervoorzitter Vera Bergkamp moest belanghebbenden op de volle publieke tribune wel enkele keren tot de orde roepen, na bijvoorbeeld applaus voor Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging, partijen die zich tegen het beleid keren. Een voorstel om de stikstofplannen van tafel te halen, kreeg bij lange na geen meerderheid.

21 uur geleden