Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

‘We slopen het Nollebos niet’

‘We slopen het Nollebos niet’

VLISSINGEN - Na ruim twee jaar voorbereiding is het voorstel voor de invulling van het Nollebos en Westduinpark in Vlissingen klaar. Woensdag presenteerde het Vlissingse college van burgemeester en wethouders het zogenaamde streefbeeld aan de gemeenteraad. Veel mensen zijn met de toekomst van het natuurgebied begaan, blijkt onder meer uit de 640 reacties die de gemeente ontving op het concept-streefbeeld. Daar zitten hartenkreten tussen om ‘zuinig te zijn op het weinige groen dat we in Vlissingen hebben’. Wethouder Rens Reijnierse wil die inzenders geruststellen. “We slopen het bos niet”, stelt hij. “In het plan staan ontzettend weinig ingrepen in het groen.”De bezorgdheid komt voort uit de ruimte die het streefbeeld biedt aan de twee ondernemers in het gebied, de sauna en Kanovijver. Zij mogen maximaal 5850 vierkante meter (sauna) en 2415 vierkante meter (Kanovijver) bebouwen. In het huidige bestemmingsplan is dat respectievelijk 5250 en 1500 vierkante meter. “Het Nollebos en Westduingebied zijn samen ruim 440.000 vierkante meter groot, dus die bebouwing kan het gebied hebben”, zegt Michel de Vos, gemeentelijk projectleider Nollebos.Parkeergarage

“Ook moeten de ondernemers hun plannen zorgvuldig inpassen in het landschap”, legt De Vos uit. Zo staat in het streefbeeld dat nieuwbouw van de sauna maximaal drie bouwlagen mag hebben en compact moet zijn. Er mogen geen losse gebouwen komen. Daarnaast moet parkeren zoveel mogelijk ondergronds gebeuren. “De huidige parkeerplaats, die bijna nooit vol staat, kan eventueel extra parkeergelegenheid bieden. De ondernemer moet die dan wel vergroenen.” Een parkeergarage realiseren voor de ondergrondse voorziening is een forse operatie, maar haalbaar volgens de wethouder. “Dat hebben we bureau Buiten laten berekenen”, zegt Reijnierse. “We hebben nog geen plan van de sauna gezien, maar een wellnesscentrum, eventueel ondersteund met verblijfsrecreatie, is rendabel te maken.”

Kanovijver

Voor vernieuwing van de Kanovijver staat een alternatieve locatie in het streefbeeld; de huidige parkeerplaats onderaan de boulevard. ‘Hier ligt een kans om een aantrekkelijke overgang te creëren tussen de stad en het Nollebos’, staat in het streefbeeld. “De ondernemer van de Kanovijver staat hier niet afwijzend tegenover”, aldus Reijnierse, “maar niet verhuizen is ook een optie.”
Voor iedere boom die de ondernemers kappen voor hun nieuwbouw, moeten ze er twee terugplanten, is ook een voorwaarde in het streefbeeld. “Het gaat om tientallen bomen, niet meer”, zegt Reijnierse.

Landschapspark

Het streefbeeld bevat nog geen concrete plannen, maar richtlijnen voor de toekomst. Een uitvoeringsplan volgt na vaststelling van het streefbeeld door de gemeenteraad. Naast voor de bebouwing schetst het streefbeeld kaders voor de toegankelijkheid, cultuurhistorie, waterhuishouding, landschap en natuurwaarden en het gebruik van het natuurgebied door verschillende doelgroepen. “Door onder meer de biodiversiteit te verbeteren willen we de natuur versterken en beter beleefbaar maken”, licht De Vos toe. “Ook willen we de historie beter zichtbaar maken.” In het streefbeeld staan de landschappelijke, groene functies van het gebied voorop, zegt De Vos. “Het blijft een groen landschapspark.”

Verkeer

Over de verkeersafwikkeling staat in het streefbeeld dat de verbinding van de rotonde aan de Sloeweg met de parkeerplaats een nieuwe, groene parkentree wordt. Deze verbinding zorgt voor kortere verkeersbewegingen van gemotoriseerd verkeer door het gebied ten opzichte van de bestaande ontsluiting, is te lezen. ‘Het ligt voor de hand om de verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat. Indien dat gebeurt kan ook de bestaande autoverbinding uit het park verdwijnen. De haalbaarheid van deze verbinding moet later nog worden onderzocht.’

Over de hoofdroute door het natuurgebied zegt de gemeente dat die grotendeels aansluit op de bestaande situatie waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. “De verwachting is dat ze niet dusdanig moeten worden verbreed. Het worden geen vijf meter brede paden”, zegt De Vos.

Meer informatie

Het streefbeeld is in te zien via www.vlissingen.nl/nollebos. De gemeenteraad moet het nog goedkeuren. Wanneer zij het behandelt is nog onbekend, omdat de gemeente inspreken mogelijk wil maken binnen de coronaregels. De verwachting is dat het streefbeeld in april in de raadscommissie komt en de gemeenteraad er op 27 mei of 3 juni over besluit.[n]

Meer uit Vlissingen

Lezing over de Zeeuwse Lijn in Museum Scheldewerf

VLISSINGEN - De spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen bestaat dit jaar honderdvijftig jaar. In 1873 werd het samen met het gereedkomen van de haven- en kanaalwerken in Vlissingen groots gevierd. Jan van Malen geeft op vrijdag 1 december om 20 uur een lezing over de Zeeuwse Lijn in de bovenzaal van Museum Scheldewerf.

12 uur geleden
Graf oorlogsveteraan Visbeen in ere hersteld

MIDDELBURG - Precies 79 jaar nadat hij nabij West-Souburg is gesneuveld werd afgelopen donderdag op de begraafplaats van Middelburg een kleine herdenking gehouden voor Jacob (Jaap) Visbeen. Sergeant Visbeen zat bij de Prinses Irenebrigade en kwam in 1944 op Walcheren terecht. Hij kwam om het leven bij het ruimte van mijnen langs het Kanaal door Walcheren ter hoogte van West-Souburg.

17 uur geleden
Ideeën gezocht voor het Nollebos-Westduinpark

VLISSINGEN - De gemeente heeft afgelopen donderdagavond, 23 november, een 'werkbijeenkomst' gehouden over invulling van het Nollebos-Westduinpark. De opkomst was niet overdreven groot. Na een voorstelrondje bleek zo'n beetje de helft van de circa dertig aanwezigen ofwel bij de gemeente Vlissingen te werken of een leverancier van speeltoestellen te vertegenwoordigen.

1 dag geleden
Medailles voor VTV bij start turnseizoen

VLISSINGEN - Het weekend van 25 en 26 november was een druk weekend voor de turnsters van de A- en B-selectie van de Vlissingse Turn Vereniging. Dit was het eerste kwalificatieweekend voor de turnsters die uitkomen in niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, supplement G en supplement H. Deze kwalificatie vond plaats in het LACO Sportcentrum te Zierikzee.

1 dag geleden
Westerschelde Ferry: 'Gratis soep voor passagiers'

VLISSINGEN - Oude tijden herleven weer: voor iedereen die op dinsdag 28 november met de Westerschelde Ferry meevaart, staat een kop erwtensoep te wachten. Net als vroeger op de PSD, kunnen passagiers genieten van een lekkere kop snert. Het verschil met toen en nu: nu is het gratis!

2 dagen geleden
Project met bekende taalcoaches slaat aan

MIDDELBURG - Taalhuis Walcheren organiseert sinds oktober een nieuw project: Bekende taalcoaches. Hierbij werden bekende inwoners van Walcheren met een verkorte cursus klaargestoomd voor hun nieuwe vrijwilligersbaan als taalcoach. Een taalcoach is een vrijwilliger die een taalvrager gaat helpen om beter Nederlands te spreken, te schrijven en/of te lezen. Deze twee mensen maken samen afspraken over wat de een wil leren en de ander kan bieden. Meestal is dit een gesprek van ongeveer een uur per week waarin aandacht wordt besteed aan de leerdoelen van de taalvrager.

2 dagen geleden
Gemeente heeft garages en bergingen gecontroleerd

VLISSINGEN - Op woensdag 22 november heeft de gemeente een groot aantal garageboxen gecontroleerd. De controle is uitgevoerd in samenwerking met de politie die daarbij gebruik heeft gemaakt van speurhonden. Doel van de controle was om te kijken of in de garages en bergingen geen activiteiten plaatsvonden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Er is speciaal gelet op de opslag van vuurwerk. Bij vier gecontroleerde bedrijven wordt nader onderzoek ingesteld. In één situatie was het gebruik in strijd met het bestemmingsplan en er is één milieuovertreding geconstateerd.

4 dagen geleden