'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

Communities

ZeelandNet

'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

eeN CoMMuNiTy MeT VaNaLLeS oVeR Je GeZoNDHeiD

358.511 bezoekers 80 leden Log in

4. Overgewicht


    

 

Overgewicht neemt toe

 

Het aantal mensen met overgewicht
zal de komende  jaren  stijgen.

 

Wanneer de stijging in het
huidige tempo doorzet, zal
over twintig jaar 41 pro-
cent van de Nederlanders
te kampen hebben met ma-
tig overgewicht en 18 pro-
cent met ernstig overge-
wicht. Het aantal patiënten
met aan overgewichtgerela-
teerde ziekten zoals suiker-
ziekte (diabetes mellitus 2)
zal hierdoor met 89.000 toe-
nemen.
Dat stelt het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en
Milieu.  Op  dit  moment
heeft 36 procent van de Ne-
derlanders matig overge-
wicht en 12 procent heeft
ernstig overgewicht (obesi-
tas). Deze percentages zul-
len in de toekomst waar-
schijnlijk  verder  stijgen.
Overgewicht veroorzaakt
aandoeningen als diabetes,
hartinfarct, beroertes en
heupartrose. Volgt Neder-
land het scenatio van de
Verenigde Staten in afgelo-
pen twintig jaar, dan zal 35
procent van de Nederlan-
ders matig overgewicht en
30 procent obesitas hebben
in 2024. Het aantal patiën-
ten met diabetes mellitus
type 2 zal de komende twin-
tig jaar met 192.000 toene-
men. Ook hartinfarct, be-
roerte of heupartrose zal
met tienduizenden stijgen.

 

 

Omhoog