Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.851 bezoekers 8 leden Log in

Politiek voor de ouderen / senioren !!


 

......... Politiek en Info voor Ouderen / Senioren !! ........................................................................................................................ 2006 -- 2012

 

............................................................................................................................................................................................. 2007

***... Bonden voor ouderen slaan handen ineen . ....... Goes . 9 maart 2007 . .... Website ...... : ...... www.uniekbo.nl .... www.anbo.nl

................................................................................. www.pcobcms.nl ......  www.pensioenbelangen.nl .......... www.klaverbladzeeland.nl   

............................................................................. Website ..... : ..... www.info-wmo.nl ........ www.nizw.nl ........ www.invoeringwmo.nl

......................................................................................................................................................................................................... 2006

***..... Ik wist niet dat het een echte sport was . ....... Kampioenschap sjoelen . ............ Website .... : ....... www.sjoelen.startkabel.nl

***...... Kritiek op plek wozoco in Philippine . .... ( wozoco ) ........ Website .... : ..... www.loisweb.nl ....... http://zorgcentrum.pagina.nl

................................................................................................................................... www.zorgkantoorzeeland.nl ...... www.terneuzen.nl  

*** AOW `ers . ....... Website ..... : ...................... www.nibud.nl ..... www.minsz.nl ...... www.seniorenplein.nl ...... www.senioren.pagina.nl  

*** 70 . 000 mensen maandelijks in de problemen ....... De Unie KBO is geschokt dat zoveel groepen senioren aan het eind van de maand geld tekort komen . ......................................................................................... Website ..... : ....... www.uniekbo.nl ...... www.anbo.nl ....... www.nibud.nl   

.......... Website ...... : ............................. www.zorgstroom.nl ....... www.spow.nl ....... www.zorgkantoorzeeland.nl ....... www.mantelzorg.nl  

 

*** Actiepunten Seniorenraad . ............................................................................................................................................................. 2003 -- 2006

........ Middelburg . ....... De vorig jaar opgerichte Seniorenraad Middelburg heeft een werkplan opgesteld dat aangeeft  welke onderwerpen in 2003 onder de loep worden genomen en waar mogelijk over zal worden geadviseerd .

...... De Seniorenraad geeft aan dat over de volgende onderwerpen in het werkplan zijn opgenomen : 

.........1 . Woonzorgzones , algemeen en in bepaalde gevallen specifiek . 

........ 2 . Beleidsvoornemens uit de nota ouderenbeleid . 

........ 3 . Stedelijk sociaal beleid .  

........ 4 . Vorming brede welzijnsinstelling , met name t . a . v . van taken en raakvlaken met het stedelijk sociaal beleid . 

........ 5 . Veiligheid , zowel binnen -- als buitenshuis . 

........ 6 . Actiepunten uit het wegenstructuurplan . 

........ 7 . Inrichting en herstructurering van wijken . 

....... 8 . Mobiliteitsbeleid , aandacht voor voetgangers (rollator) en fietsers , maar ook taxi -- en   busvoorzieningen . 

....... 9 . 1 loket voor ouderen .

........ Verder zal gewerkt worden aan een website . Ook zal ingespeeld moeten worden op de dialoog met raadscommissies , de gemeenteraad en andere organisaties . ....... Website ...... : ..................................... www.seniorenraadmiddelburg.nl  

 

...................................................... Actieviteiten ouderen : zie onderaan pagina !! 

 

................................................................................................................................................................................................... ouderen / senioren

.................................................................................................................................................................. Website `s over Ouderen en Senioren !!

........................ Ouderen en Senioren ! ....................................... www.swom.nl

..... Senioren , vitaal , meepraten , familiezaken ! .......... Allochtone Ouderen ! ................... www.fnao.nl ....... www.fnao.nl/smartsite.htm?id=1560

......................................................... www.hblokland.nl/zorg ............................ www.n-c-b.nl .......................................... www.perumahanindo.nl  

.................. Senioren Web ! ........ www.seniorweb.nl ................................................... Unie KBO ! ...... ( senioren bond ) ........ www.uniekbo.nl

.................................................................... www.anbo.nl .....................................................................................................  www.pcobcms.nl 

................. Pensioen belangen !! ............ www.pensioenbelangen.nl ...................................................... Seniorenraden ! ........ www.loisweb.nl  

................ Seniorenraad !.......... Middelburg .................................................................................................... www.seniorenraadmiddelburg.nl  

................ welzijn en zorg ......... www.zeemedica.nl ......... Welzijn ouderen ! ....... www.swo.nl .......... Welzijn Veere ! ..... www.welzijnveere.nl

................ Mantelzorg ! ................ Zorg instellingen ! .............................................................................. www.zz.nl/instellingen/atotzlijst.php  

............... Thuiszorg Walcheren ! ...... http://zorgstroom.nl ........................................ Zorgkantoor Zeeland ! ....... www.zorgkantoorzeeland.nl

................ Zorgouderen Zeeland ! ................ www.svrz.nl .............................................................................. www.svrz.nl/phoenix/index.html

............... Thuiszorg ! ........................................... www.invoeringwmo.nl ............. www.thuiszorgnederland.nl ......... http://thuiszorg.pagina.nl 

............... Dienstverl . ! ........... www.sdoh.nl .................... Ouderen hulp ! ....... www.ouderenhulp.nl ......... www.vrijwilligethuiszorgzeeland.nl

............... Ouder worden in eigen huis ! .......................................................................................................... www.ouderwordenineigenhuis.nl  

 

.......................................................................................................................................................................... hulp in huishouden ........ 2007 / 2008  

......... Allevo .... : ....... www.allevo.nl .......... Agathos .... (thuiszorg) ..... : ....... www.agathos-thuiszorg.nl ...... NedZorg ..... : ...... www.nedzorg.nl  

......... Dat ..... ( thuiszorg ) ...... : ....... www.dealgemenethuiszorg.nl .................................................... Zorgstroom ...... : ..... www.zorgstroom.nl

........ Philadelphia ..... : ....... www.philadelphia.nl ......... PrivaZorg .... : ........ www.privazorg.net ....... RST Zorgverleners ...... : ...... www.rstzorg.nl

......... Curadomi ..... ( thuiszorg ) .... : ....... www.curadomi.nl .................................... St . Werk voor Ouderen ...... : ...... www.werkvoorouderen.nl  

........ SVRZ .... : ........ www.svrz.nl ........................................................................... St . Zorgverlening ....... : ........ www.stichtingzorgverlening.nl

 

................................................................................................................................................................................................. Ziekenhuizen / arts e . c . 

................... Kind en Verkeer ! ......... www.verkeersouderen.nl ........ Artsen site ! ........ www.artsennet.nl ....... www.artsennet.nl/webguide 

.................. Ziekenhuis ! ......... www.ziekenhuis.nl ....... http://ziekenhuis.startpagina.nl .......................... Ziekenh. Goes .... : ....... www.soz.nl

.................. Ziekenh.   Vlissingen ..... : ........ www.zwv.nl ....................................................... Ziekenh. Terneuzen ...... : ........ www.zorgsaam.org  

.................. Ziekenverzorgende ! ......... www.ziekenverzorgende.nl ..................................... Wachtlijst hulp ! ........ www.ad.nl/wachtlijsthulp  

.................. Medicijn pagina ! ................ http://medicijn.pagina.nl .............................................. Apotheek ! ...................... www.apotheek.nl  

.................. Hartstichting ! ............................................. www.6minuten.nl ........................................................................ www.hartstichting.nl

.................. Gewichtsmanager en cholesteroltest ! ............................................................................................................ www.czmedicinfo.nl  

 

.................................................................................................................................................................................................. Slachtoffer hulp

......... Voedingscentrum ! ......... www.voedingscentrum.nl ........ www.voedsel.net ............ Slachtofferhulp  ! .......... www.slachtofferhulp.nl  

......... Overleiden ! ..................... www.uitvaart.nl ...................... www.sterfgeval.nl ................................................. www.palliatievezorg.nl

......... Condoleren per online ...... ( internet ) ....... ! ......................................................................................................... www.condoleance.nl  

 

....................................................................................................................................................................................................... Allerlei onderwerpen

............ Zeeuwse Taelsite ! ........................... www.zeeuws.cjb.net .................. www.streektaal.net ..................................... www.amaai.nl/zeeuws

............ Klederdracht ! ........ http://klederdrachtgroepmooizeeland.nl ........ www.ons-boeregoed.nl ........ www.hkwalcheren.nl/streekdracht.htm  

........... Ringrijders Ver . ! ..................................... www.ringrijden.nl ............................................ Sjoelen ! ........ www.sjoelen.startkabel.nl  

........... Zeeuwse Archief ! .............................................................................................................. www.zeeuwsarchief.nl  

........... Delta 1953 / 2003 ! ........................... www.delta2003.nl ........ www.deltainzicht.nl ...................... De Ramp !! .......... www.deramp.nl  

.......... Zeeuws Bibliotheek ! ......... www.zebi.nl ............................................ Politiek nieuws ! .......... http://politieknieuws.howardshome.com

.......... Scoop Zeeland ! ......... www.scoopzld.nl ............................................... TNTpost ! ........ www.tntpost.nl ........ www.tntpost.nl/zoeken

 

..................................................................................................................................................................................... welzijn ....... Middelburg

............... Lokaties Activiteiten .... : .......... www.welzijnmiddelburg.nl ..................... Kinderen .... : ............. www.welzijnmiddelburg.nl

............... Jongeren ..... : ................................................................................................ www.welzijnmiddelburg.nl/index.php?p=2_2  

............... Volwassenen .... : ............................................................................................ www.welzijnmiddelburg.nl/index.php?p=2_3

............... Ouderen ..... : .................................................................................................. www.welzijnmiddelburg.nl/index.php?p=2_4  

..................................................................................................................................................................................... Allerlei onderwerpen !!  

.............. Oude schoolfoto`s e. c. ..... : .......................................... www.schoolbank.nl ................ http://ouderenzorg-advies.pagina.nl

...................... http://senioren.pagina.nl ................................. http://thuiszorg.pagina.nl ............................... http://dementie.pagina.nl

...................... http://gerontologie.pagina.nl ........................ http://verzorgende.pagina.nl ............................... http://welzijns.pagina.nl

...................... http://zorgcentrum.pagina.nl ........................ http://zorgwachtlijst.pagina.nl .................................... http://me.pagina.nl

...................... http://mbo.pagina.nl ............................................................................................................... http://ouderen.pagina.nl  

 

 

Omhoog