Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

‘Zorgverlening is gegarandeerd’

‘Zorgverlening is gegarandeerd’

VLISSINGEN - Ondanks de financiële moeilijkheden van de gemeente Vlissingen is de zorgverlening aan de inwoners gegarandeerd. Dat benadrukken zorgwethouder Albert Vader en wethouder financiën John de Jonge in deze crisistijd. 

Door de uitbraak van het coronavirus ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts meer zorg moeten verlenen of juist minder. Zo kan de sluiting van dagbestedingen betekenen dat zorgaanbieders werk verliezen. “Maar de kosten voor bijvoorbeeld lease-busjes lopen dan gewoon door”, legt wethouder Vader uit.

Compenseren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben daarom met alle Nederlandse gemeenten afspraken gemaakt over de financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Zo vergoeden de gemeenten extra kosten van de zorgaanbieders en compenseren de verminderde omzet.

Improvisatie

De ministeries doen deze week via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid te bieden tot in elk geval 1 juni 2020. Omdat Vlissingen een Artikel 12-gemeente is en onder financieel toezicht staat, vraagt het doorbetalen wel improvisatie, zegt wethouder De Jonge. “Maar de zorg gaat door”, stelt De Jonge. “We blijven betalen, ook om ervoor te zorgen dat de zorginfrastructuur er straks, na de coronacrisis, nog staat.”

Verscherpt

De Artikel 12-inspecteur, die Vlissingen goedkeuring moet geven voor haar uitgaven, staat achter de maatregel om de zorg door te betalen, zegt Vader. Vlissingen begroot twaalf miljoen euro te kort te komen. Vanwege de Artikel 12-status springt het Rijk bij, maar Vlissingen moet ook zelf kijken op welke uitgaven ze (verder) kan bezuinigen. Dat onderzoekt de gemeente nu door al haar taken en kostenposten nog eens tegen het licht te houden. Dat kan volgens Vader betekenen dat de gemeente voorzieningen schrapt of de regels om ervoor in aanmerking te komen verscherpt. “We gaan regelingen terugschroeven. Maar als iemand bijvoorbeeld een traplift aanvraagt en die is volgens de wet nodig, dan komt die er gewoon.” 

Nieuw

Om voor de lange termijn de zorg efficiënter te organiseren en meer evenwicht te krijgen tussen de kosten en het beschikbare budget, stelt de gemeente de ‘Ontwikkelagenda Sociaal Domein’ samen. Om inwoners te laten meedenken belegde Vlissingen begin maart twee inloopbijeenkomsten. “Hierop kwamen maar een stuk of tien belangstellenden af, dus het leefde niet erg, wat ik jammer vind.” Via de inspraakprocedure kunnen inwoners, en andere belanghebbenden, nog tot woensdag (1 april) reageren en hun mening geven.

Wijknetwerk

De nieuwe ontwikkelagenda gaat over de taken van de gemeente Vlissingen op het gebied van onder meer de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Participatiewet en Jeugdwet. Het concept is klaar. Voor de vernieuwing vraagt de gemeente onder meer de Wmo adviesraad en Sociale Cliëntenraad Walcheren om hun visie. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de ontwikkelagenda in mei of juni vast. Dan stelt de gemeente een uitvoeringsplan met concrete actiepunten op. 

Een belangrijke doelstelling in de ontwikkelagenda is de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten, bijvoorbeeld door hen meer voor elkaar te laten zorgen. De gemeente wil in iedere wijk een goed functionerend wijknetwerk realiseren en inzetten op preventie. Door inwoners onder meer te helpen gezonder te leven, vermindert de vraag naar (complexe) zorg. ‘Er is een goed vangnet voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente’, is ook in het concept te lezen.

Meer uit Vlissingen

Bekijk De Koperslagerij op de Dag van de Bouw

VLISSINGEN - Tijdens de Dag van de Bouw, zaterdag 17 juni, kan het nieuwbouwproject De Koperslagerij worden bezichtigd. Op dat moment zijn veertien huurwoningen bijna gereed voor oplevering en zijn er elf grondgebonden woningen waarvan de funderingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Bouwbedrijf Joziasse zet de bouwhekken van 10 tot 15 uur open voor bezoekers.

1 dag geleden
Studenten Scalda in finale landelijke ontwerpwedstrijd

VLISSINGEN - Het afgelopen jaar zijn de studenten bouwkunde van Scalda, Team de Kaap, bezig geweest om een ontwerp te maken voor de Kenniswerf in Vlissingen. Het team doet mee aan de landelijke ontwerpwedstrijd SMARTCirculair met als opdrachtgever de gemeente Vlissingen. Tijdens de finale op 14 juni in Woerden mag Team de Kaap het opnemen tegen negen andere teams uit Nederland.Het doel van Team de Kaap is om een ontwerp te maken voor de fysieke inrichting van de Kenniswerf in opdracht van de gemeente Vlissingen. ‘Hoe kan de fysieke inrichting van de Kenniswerf op een zo aantrekkelijke en toonaangevende manier aansluiten bij de kernthema’s van onze delta, en de focus op water, voedsel, energie, bio-based en vitaliteit. Hoe ontwikkelen we een campus van de toekomst, met ruimte voor innovatieve bedrijvigheid?’ Team de Kaap heeft een bouwontwerp gecreëerd die deze principes omarmt. De gemeente Vlissingen: “We zien als opdrachtgever dat dit mooie concept ontwerp goed past bij de ambities van de Kenniswerf, met daarin de KAAP, hét innovatiepunt van Zeeland.”Het planTeam de Kaap is met het volgende idee gekomen: “Ons ontwerp is een unieke combinatie van duurzaamheid en functionaliteit. We hebben een stuk campusgebied ontworpen, bestaande uit opschaalbare woningen in het formaat van vrachtcontainers. Hiernaast bevindt zich een imposant gebouw dat ruimte biedt aan startups en grote bedrijven. Wat dit ontwerp echt bijzonder maakt is de aandacht voor groen en natuur. Met de winst die we generen investeren we in de aanleg van bossen waardoor we de biodiversiteit vergroten en een groene long creëren die het gebied omringt. Maar onze visie gaat verder dan alleen duurzaamheid. We hebben er ook voor gekozen om onze gebouwen te voorzien van een iets lager energielabel, waardoor er meer geld overblijft om te investeren in de natuur. Het is een stap in de richting van onze toekomst waarin we in harmonie samenleven met onze planeet.”StemmenTijdens de finale op 14 juni nemen de studenten het op tegen negen andere teams uit Nederland. Tot 14 juni 10 uur is er ook de mogelijkheid om online mee te stemmen op Team de Kaap. Stemmen kan via: https://bit.ly/StemZeeland.

3 dagen geleden
Kringloopwinkel 'Leuke spullen' is verhuisd naar de Oude Industrieweg

VLISSINGEN - Kringloopwinkel ‘Leuke spullen’ is verhuisd van de Edisonweg naar een loods aan de Oude Industrieweg. Omdat het voormalige pand van de kringloopwinkel geen bestemming detailhandel had mocht de winkel daar niet blijven. Met hulp van de gemeente Vlissingen is nu een nieuwe locatie gevonden.

3 dagen geleden
Jan Beckers publiceert boek over drama bij De Punt

VLISSINGEN - Het heeft freelance journalist Jan Beckers sinds 2010 bijna onophoudelijk bezig gehouden: wat is er precies gebeurd tijdens de gewelddadige beëindiging van de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977? Zijn bevindingen hebben eerder al geleid tot een rechtszaak tegen de staat, aangespannen door nabestaanden van Molukse actievoerders die bij de bevrijding van de trein om het leven kwamen. Nu ligt er een kloek boek: De afloop, het drama bij De Punt.

4 dagen geleden
Munitiedepot Ritthem blijft langer in gebruik

RITTHEM - Het munitiedepot van het Ministerie van Defensie bij het Ritthemse bos blijft langer in gebruik. Het was eigenlijk de bedoeling dat het depot op termijn gesloten zou worden, maar omdat defensie fors gaat investeren in de aanschaf van munitie blijft het depot noodzakelijk. Ook het depot in het Brabantse Alphen blijft in gebruik.

5 dagen geleden
Landmacht oefent in en om Vlissingen

VLISSINGEN - De Koninklijke Landmacht houdt tot en met 9 juni een militaire oefening in en rond Vlissingen. De oefening maakt deel uit van de opleiding en training voor militairen van de landmacht.

5 dagen geleden
Fietsster komt ten val in Nollebos

VLISSINGEN - In de nacht van zondag op maandag is een vrouw met haar fiets gevallen op de Zwanenburgseweg in Vlissingen. Ze moest mee naar het ziekenhuis.

5 dagen geleden