Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Waterschap: ‘We maaien voorzichtig in broedseizoen’

Waterschap: ‘We maaien voorzichtig in broedseizoen’

Waterschap Scheldestromen is verplicht om haar waterschapswegen in Zeeland veilig te houden voor het verkeer. Daarom moet ze ook in dit broedseizoen maaien, laat het waterschap weten. 

De eerste maaironde langs de bijna 4.000 kilometer waterschapswegen begint deze week. ‘Vanwege de verkeersveiligheid vindt deze maaironde plaats tijdens het broedseizoen’, aldus het waterschap. ‘Maaien tijdens het broedseizoen is alleen toegestaan als er zwaarwegende, maatschappelijke belangen zijn.’ De verkeersveiligheid is zo’n belang. ‘Bij veilige wegen horen voldoende uitwijkmogelijkheden en goed overzicht. Om de wegen veilig te houden is het noodzakelijk om de bermen te maaien. We wegen zorgvuldig af waar we kunnen maaien.’

Maaiwijze 

In het voorjaar maait het waterschap de bermen tot een breedte van twee meter om uitwijkmogelijkheden te behouden en fietsongevallen te voorkomen. ‘Binnen deze strook nestelen vrijwel geen vogels, omdat deze strook door verstoring van het verkeer minder geschikt is als broedgebied. Ook is deze strook minder geschikt als leefgebied voor beschermde en waardevolle plantensoorten.’ 

Gevaarlijke kruispunten en onoverzichtelijke bochten worden breder gemaaid om te voorkomen dat hoog gras het zicht van verkeersdeelnemers belemmert. Ook als er ongewenste planten groeien, zoals reuzenberenklauw of akkerdistel, maait het waterschap een breder deel. ‘Als breder dan de eerste twee meter van de berm maaien noodzakelijk is, worden bermen gecontroleerd op broedende vogels en waardevolle plantensoorten. Als medewerkers iets vinden, dan wordt in een straal van vijf meter rondom het nest niet gemaaid. Alle aannemers worden vooraf geïnstrueerd hoe ze moeten werken en hoe ze rekening kunnen houden met natuurwaarden.’ 

Na het broedseizoen volgen de zomer- en najaarsmaaironde. ‘In de zomer worden alleen de drukke doorgaande wegen en een deel van de grindwegen gemaaid.’ In het najaar volgen dezelfde wegen als in het voorjaar. ‘Afhankelijk van de hoeveelheid riet of houtige opslag maait het waterschap de bermen eens in de drie tot vijf jaar over de volledige breedte.’

Gedragscode

Het maaien wordt normaal gesproken gedaan met een klepelmaaier, waarbij het maaisel in de berm blijft liggen. ‘Op plaatsen waarvan bekend is dat er beschermde en waardevolle soorten voorkomen, kiezen we voor een andere werkwijze, als de verkeersveiligheid het toelaat. Hier wordt het gras op een later tijdstip gemaaid en afgevoerd. Dat is gunstig voor de planten en dieren. Hierdoor ontwikkelen zich meer soorten.’

Het waterschap werkt volgens de gedragscode van de Wet natuurbescherming voor waterschappen om zo rekening te houden met broedvogels. 

Meer uit Vlissingen

Lezing over de Zeeuwse Lijn in Museum Scheldewerf

VLISSINGEN - De spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen bestaat dit jaar honderdvijftig jaar. In 1873 werd het samen met het gereedkomen van de haven- en kanaalwerken in Vlissingen groots gevierd. Jan van Malen geeft op vrijdag 1 december om 20 uur een lezing over de Zeeuwse Lijn in de bovenzaal van Museum Scheldewerf.

2 uur geleden
Graf oorlogsveteraan Visbeen in ere hersteld

MIDDELBURG - Precies 79 jaar nadat hij nabij West-Souburg is gesneuveld werd afgelopen donderdag op de begraafplaats van Middelburg een kleine herdenking gehouden voor Jacob (Jaap) Visbeen. Sergeant Visbeen zat bij de Prinses Irenebrigade en kwam in 1944 op Walcheren terecht. Hij kwam om het leven bij het ruimte van mijnen langs het Kanaal door Walcheren ter hoogte van West-Souburg.

7 uur geleden
Ideeën gezocht voor het Nollebos-Westduinpark

VLISSINGEN - De gemeente heeft afgelopen donderdagavond, 23 november, een 'werkbijeenkomst' gehouden over invulling van het Nollebos-Westduinpark. De opkomst was niet overdreven groot. Na een voorstelrondje bleek zo'n beetje de helft van de circa dertig aanwezigen ofwel bij de gemeente Vlissingen te werken of een leverancier van speeltoestellen te vertegenwoordigen.

1 dag geleden
Medailles voor VTV bij start turnseizoen

VLISSINGEN - Het weekend van 25 en 26 november was een druk weekend voor de turnsters van de A- en B-selectie van de Vlissingse Turn Vereniging. Dit was het eerste kwalificatieweekend voor de turnsters die uitkomen in niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, supplement G en supplement H. Deze kwalificatie vond plaats in het LACO Sportcentrum te Zierikzee.

1 dag geleden
Westerschelde Ferry: 'Gratis soep voor passagiers'

VLISSINGEN - Oude tijden herleven weer: voor iedereen die op dinsdag 28 november met de Westerschelde Ferry meevaart, staat een kop erwtensoep te wachten. Net als vroeger op de PSD, kunnen passagiers genieten van een lekkere kop snert. Het verschil met toen en nu: nu is het gratis!

2 dagen geleden
Project met bekende taalcoaches slaat aan

MIDDELBURG - Taalhuis Walcheren organiseert sinds oktober een nieuw project: Bekende taalcoaches. Hierbij werden bekende inwoners van Walcheren met een verkorte cursus klaargestoomd voor hun nieuwe vrijwilligersbaan als taalcoach. Een taalcoach is een vrijwilliger die een taalvrager gaat helpen om beter Nederlands te spreken, te schrijven en/of te lezen. Deze twee mensen maken samen afspraken over wat de een wil leren en de ander kan bieden. Meestal is dit een gesprek van ongeveer een uur per week waarin aandacht wordt besteed aan de leerdoelen van de taalvrager.

2 dagen geleden
Gemeente heeft garages en bergingen gecontroleerd

VLISSINGEN - Op woensdag 22 november heeft de gemeente een groot aantal garageboxen gecontroleerd. De controle is uitgevoerd in samenwerking met de politie die daarbij gebruik heeft gemaakt van speurhonden. Doel van de controle was om te kijken of in de garages en bergingen geen activiteiten plaatsvonden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Er is speciaal gelet op de opslag van vuurwerk. Bij vier gecontroleerde bedrijven wordt nader onderzoek ingesteld. In één situatie was het gebruik in strijd met het bestemmingsplan en er is één milieuovertreding geconstateerd.

4 dagen geleden