Walcherse gemeenten moeten snel vertellen hoe zij meer willen samenwerken

Gepubliceerd op 21 mei 2019 - 13:50 Samen met De Bode
MIDDELBURG - Gedeputeerde Harry van der Maas vindt het ‘teleurstellend’ dat de drie Walcherse gemeenten nog geen idee hebben hoe ze meer willen samenwerken.
Walcherse gemeenten moeten snel vertellen hoe zij meer willen samenwerken

Het provinciebestuur vroeg in februari naar aanleiding van het rapport #Hoedan, over samenwerking tussen overheden in Zeeland, of gemeenten met initiatieven wilden komen.

Conclusies

Platform de Bevelanden zei een visie over intergemeentelijke samenwerking te willen maken, de Zeeuws-Vlaamse gemeenten zeiden de conclusies in het rapport te onderschrijven en willen in gesprek met het college en Tholen, dat ook veel met West-Brabant doet, heeft aangegeven zich voor de thema’s wonen, werken en recreëren aan te sluiten bij de vijf Bevelandse gemeenten.

Regie

De provincie heeft 200.000 euro beschikbaar voor goede initiatieven. “Uit het rapport kwam naar voren dat we als provincie niet altijd de regie moeten nemen op bepaalde onderwerpen. Gemeenten kunnen dat heel goed zelf. Wij hebben gevraagd hoe zij dat zien”, aldus Van der Maas.

Brief

Het provinciebestuur heeft een brief de deur uitgedaan waarin hij Middelburg, Veere en Vlissingen én Schouwen-Duiveland aanspoort om alsnog met een plan te komen. Voor Vlissingen hangt er meer vanaf, omdat zij in een Artikel 12-traject zit en samenwerking onontkoombaar is. “Als we met zijn allen in het rapport zeggen dat we het nu moeten doen, dan moeten we het nu ook doen.”

Reacties (0)

Om te reageren moet je eerst even inloggen.