Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

 Regionale groei loopt dit jaar sterk uiteen

Regionale groei loopt dit jaar sterk uiteen

De economie groeit dit jaar in alle regio’s, maar de mate waarin verschilt per gebied aanzienlijk. De regio’s die waarschijnlijk het hardst groeien, te weten Zuidwest-Overijssel, Flevoland, Delft en Westland, Zuidwest-Friesland, ondervonden tot en met de zomer relatief weinig hinder van de coronamaatregelen. Zuidoost-Brabant huisvest veel industrie en profiteert sterk van de flinke groei van die sector. In een aantal regio’s rondom Amsterdam en aan de randen van het land pakt de groei naar verwachting wat lager uit. Na de dreun die de Nederlandse economie vorig jaar te verwerken kreeg, herstelt zij dit jaar bijzonder snel. Ervan uitgaande dat de coronapandemie grotendeels onder controle is en er geen nieuwe maatregelen volgen, bedraagt de verwachte groei 4,2 procent. Daarmee neemt Nederland de leiding in Europa en is het niveau van voor de coronapandemie aan het einde van het derde kwartaal alweer bereikt.

We zien daarbij grote verschillen tussen sectoren. De industrie, de handel en de zorg zijn bijvoorbeeld weer op stoom, maar andere sectoren, zoals de horeca, herstellen dit jaar nog niet van de crisis. Vanwege deze grote sectorale groeiverschillen en regionale verschillen in de sectorstructuur, maar ook specifieke regionale omstandigheden, zullen ook de regionale groeicijfers naar verwachting aanzienlijk verschillen.

Sterkste groeiers hadden minder last van de lockdown
De economie groeit dit jaar waarschijnlijk in elke regio, maar de variatie is zeer groot: van 5,7 procent in Zuidwest-Overijssel tot 2,7 procent in zowel Oost- als Overig Groningen. De lage groei in Overig Groningen is vooral te wijten aan het dichtdraaien van de gaskraan. Lieten we de gaswinning buiten beschouwing, dan lag de economische groeiverwachting voor Overig Groningen dichtbij die voor Nederland als geheel.

“De regionale groei varieert van 2,7 tot 5,7 procent.”

De drie regio’s met de hoogste verwachte groei zijn Zuidwest-Overijssel, Flevoland en Delft en Westland. De economieën van die regio’s ondervonden tot en met de zomer minder hinder van de coronamaatregelen. Dit geldt in mindere mate ook voor Zuidwest-Friesland, waar bovendien de industrie voor een sterke opleving zorgt. De industrie trekt ook de kar in Zuidoost-Brabant. In onze prognose profiteert Brainport Eindhoven ook zijn gunstige ondernemingsklimaat. Dat deed de regio ook in de jaren voor de coronapandemie.

Niet alle industriegebieden doen het goed
De industrie groeit dit jaar hard en dat helpt de regio’s die veel industrie huisvesten. Toch staat een aantal industrieregio’s niet goed op de kaart. Delfzijl en omgeving, IJmond en Zeeuws-Vlaanderen hebben een minder goed ondernemingsklimaat, waardoor zij over het algemeen minder hard groeien dan je op grond van de economische structuur zou verwachten. Dat beperkt hun groeiprognose. Een vergelijkbaar effect zien we in Oost-Groningen, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie ’s-Gravenhage en Alkmaar en omgeving.

Bron: RaboResearch
Grootstedelijke regio’s in de Noordvleugel Randstad blijven achter
Voor 2021 verwachten we dat de grootstedelijke regio’s Amsterdam en Utrecht economisch gezien beneden gemiddeld groeien. In deze regio’s bevinden zich veel sectoren die veel hinder ondervinden van de coronabeperkingen én een relatief groot aandeel in de economie van de regio hebben. Dat werkt nog steeds door in het hele jaar 2021. Recente cijfers van het CBS laten bijvoorbeeld zien dat de economie van Amsterdam in het tweede kwartaal van 2021 nog steeds acht procent kleiner is dan in het tweede kwartaal van 2019. Cijfers van de Kamer van Koophandel over dezelfde periode (te verschijnen in eind september 2021) geven het inzicht dat Amsterdam en Utrecht relatief minder nieuwe bedrijven voortbrachten en relatief veel stoppers kenden. We verwachten dat deze regio’s in het derde en vierde kwartaal harder gaan groeien, zodat ze over het hele jaar gezien ongeveer een iets lager dan gemiddelde groei laten zien.

De regionale verschillen in economische groei waren in de afgelopen decennia groot. Dit is deels toe te schrijven aan verschillen in de economische structuur. Gebieden met grote groeisectoren hadden een beter uitgangspunt voor groei dan gebieden met veel bedrijven in sectoren die krimpen of minder hard groeien. Dit wordt het sectoreffect genoemd. Regionale groei blijkt echter nog meer af te hangen van specifieke regionale omstandigheden. Voorbeelden zijn de voordelen die bedrijven ontlenen aan de nabijheid van kennisinstellingen, de kwaliteit van de beroepsbevolking, het gunstige leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Andersom, als deze zaken niet op orde zijn, kunnen ze de groei van de regio remmen. Het effect van deze regionale omstandigheden op de economie is het zogeheten regio-effect.

In de regionale prognoses houden we rekening met beide effecten. Het sectoreffect berekenen we aan de hand van onze sectorprognoses en de economische structuur van regio’s. Het regio-effect schatten we op basis van de gerealiseerde economische groeicijfers tussen 2014 en 2018. We gaan ervan uit dat regio’s met een gunstig regio-effect in die periode dit jaar sneller zullen herstellen. Ze hebben immers bewezen over gunstige regionale omstandigheden voor groei te beschikken.

Transactiedata
Omdat een deel van de economie dit jaar nog niet kon herstellen, maken we additioneel gebruik van transactiedata, om in te schatten in welke mate regio’s in de eerste vijf maanden van het jaar last hadden van de coronamaatregelen. We kijken daarbij specifiek naar de sectoren horeca, overige dienstverlening (waaronder reisbureaus) en de sector vrije tijd en cultuur (de sectoren die in die periode echt nog op slot zaten).

Ook belangrijk om te vermelden is dat binnen een sector verschillen tussen deelsectoren schuil kunnen gaan. Het gaat dan om specifieke branches of grote bedrijven met een bepaald specialisme. In onze prognoses houden we daar niet specifiek rekening mee. Wel zitten deze effecten voor een belangrijk deel in het regio-effect.

Meer uit Zeeland

Wie zaait... Moet oogsten

Met de start van de oogst, is ook een nieuwe verkeersveiligheidscampagne gestart met naam ‘Wie zaait.. moet oogsten’. Het doel van de campagne is 100% verkeersveiligheid. De campagne richt zich om die reden zowel op agrariërs en loonwerkers als op alle andere weggebruikers.  Kloosterman B.V. is één van de bedrijven die nadrukkelijk participeren in de campagne. “Het is belangrijk dat we  rekening houden met elkaar”, vindt Leontien Kloosterman. “Ons werkgebied is voor de ander een recreatiegebied. Het is belangrijk dat alle weggebruikers zich daarvan bewust zijn.”De nieuwe oogstcampagne is vanuit de Zeeuwse Coördinatiecommissie Landbouwverkeer ontwikkeld, in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), de brancheorganisaties ZLTO en Cumela en enkele Zeeuwse wegbeheerders. De oogstcampagne is over een aantal maanden verspreid en verschillende agrariërs en loonwerkers werken hieraan mee, waaronder Kloosterman B.V. uit Kapelle.

6 dagen geleden
Van Anneke en Elian mag Slow Food wat meer op de kaart

Anneke van Hootegem van De Grote Verleiding in Kruiningen en freelance journalist en tekstschrijver Elian van ’t Westeinde zetten samen met andere vrijwilligers de schouders onder de herstart van Slow Food Zeeland. Slow Food is een wereldwijde voedselbeweging die zich inzet voor een goed, duurzaam en eerlijk voedselsysteem. “Zeeland heeft zoveel mooie, lekkere en gezonde producten. Ik wil er graag een steentje aan bijdragen om al dat mooie te behouden en gelijktijdig te streven naar het behoud van biodiversiteit”, aldus Elian. “Daarnaast houd ik van goed eten.”Slow Food beweging De Slow Food beweging is wereldwijd herkenbaar aan de rode slak. Het netwerk is actief in 160 landen en telt in Nederland zestien afdelingen. Daarnaast is er een sterk internationaal jongerennetwerk (SFYN). Het doel van de Slow Food beweging is mensen uit de hele voedselketen samen te brengen: boeren en tuinders, chefs, vissers, wetenschappers, ondernemers en consumenten. Elian: “Iedereen heeft recht op goed voedsel; duurzaam geproduceerd tegen een eerlijke prijs. Slow Food startte in Italië als antwoord op de fast food ketens. Italianen houden van lokaal en seizoensgebonden ingrediënten. Het principe van fast food staat lijnrecht tegenover alles waar de Italiaanse keuken voor staat. En wat mij betreft de Nederlandse keuken ook.”

2 weken geleden
Problematiek met het regelen van douane documenten wordt steeds groter

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Douane Management Systeem (DMS) de huidige systemen volledig vervangen. Een grote verandering die impact heeft op alle aangevers in Nederland. Ook kampt de logistieke sector nog steeds, én erger dan ooit, met de gevolgen van personeelstekorten bij logistieke dienstverleners en expediteurs. Er zijn te weinig declaranten, het duurt te lang voor je je documenten hebt en het is te foutgevoelig. Kortom: het wordt een steeds grotere uitdaging om op een goedkope, snelle en foutloze manier je douane documenten te regelen. Tekort aan declarantenJos de Jonge, logistiek expert en medeoprichter van HelloContainer weet er alles over. “Bijna alle bedrijven die goederen exporteren gebruiken tussenpersonen die douane documenten voor ze regelen. Die tussenpersonen komen simpelweg declaranten tekort. Het is een behoorlijk bureaucratisch beroep, je moet heel consistent allerlei papieren invullen, en dat 50 of zelfs 100 keer per dag. Er gaan vaak meerdere mails en telefoontjes heen en weer omdat er gegevens missen, wat veel tijd kost. Ook moet de declarant de informatie heel nauwkeurig overzetten in het douane systeem wat vaak fouten oplevert. Toch is deze persoon wél de meest kostbare resource in het proces.”

2 weken geleden
Dit hebben Zeeuwen over voor een hoger salaris

Krapte op de arbeidsmarkt: dat betekent een betere positie voor werknemers, bijvoorbeeld om een hoger salaris te krijgen. Om meer te verdienen, zijn Zeeuwen met name bereid te onderhandelen (34,1%). Daarnaast overweegt ruim een kwart een andere baan als dit meer geld oplevert. Dit en meer blijkt uit onderzoek onder bijna 1.500 Nederlanders, uitgevoerd door Nationale Vacaturebank in samenwerking met Panel Inzicht. 

2 weken geleden
Contacta beursvloer uitverkocht en eerste keynote sprekers bekend!

Nog nooit eerder was de Zeeuwse netwerkbeurs zo vroeg uitverkocht als deze editie. Bedrijven die toch nog interesse hebben kunnen zich aanmelden om op de optielijst geplaatst te worden. Zodra er ruimte vrij komt wordt men hierover geïnformeerd.    Arjen Lubach geboekt als keynote spreker Bij het grote publiek is Arjen Lubach bekend als televisiemaker, onder andere door het filmpje 'America First, The Netherlands Second' dat met miljoenen views de hele wereld over ging. Momenteel dagelijks met De Avondshow op NPO1, maar de boodschap is nog steeds hetzelfde gebleven: met een beetje logisch nadenken en veel humor is de wereld een stuk draaglijker.  Met de Nipkowschijf, de Televizierring, de Crimezone Debuutprijs, een nominatie voor de Gouden Strop, als ‘vrijdenker van het jaar’ en ‘liberaal van het jaar’ is Lubach een ware generalist en is het altijd maar weer de vraag wat hij verder nog in petto heeft. 

2 weken geleden
Je kunt nog inschrijven! Walk & Dance to Fight Cancer!

Woensdag 27 juli is het zover! In Goes vindt dan Walk & Dance to Fight Cancer plaats. Een wandel en dance-event waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker. Het event is onderdeel van een landelijk initiatief en wordt dit jaar in de regio Goes voor het eerst uitgerold. De wandeltocht eindigt bij Lima Beach aan de Courtinestraat in Goes met een borrel, barbecue en dance-event. Eigenaar Sofyan Azzagari is blij op deze manier hier een bijdrage aan te kunnen leveren: “ik vind het een prachtig initiatief en Reguillo Vandepitte (organisator van Walk & Dance to Fight Cancer) ken ik al heel lang. We zijn beide een voorstander van samenwerken, dus de match was snel gemaakt. We dragen dus als Lima Beach hierin graag ons steentje bij!

2 weken geleden
Ondernemen is complexer geworden

Janine Tazelaar, directeur van De Appelaere BV, geeft de Nederlandse economie een 7. "Hoewel de zaken momenteel goed gaan, maak ik me toch zorgen. Kijk naar de horeca, daar lopen de personeelstekorten zo hoog op, dat sommige bedrijven zelfs hun deuren sluiten. Verder merk ik dat bepaalde grondstoffen alleen met grote vertraging of zelfs helemaal niet geleverd kunnen worden. Ook transportbedrijven kampen met personeelstekorten. En dan is daar nog de oorlog in Oekraïne, die een schaduw werpt op alles wat we hier doen. Het is de vraag wat hiervan de gevolgen gaan zijn op onze economie. Kortom, vrijwel elke sector kampt op tal van fronten met onzekerheden. Dat maakt momenteel het ondernemen een stuk complexer. Uiteindelijk kom ik uit op het cijfer 7."

3 weken geleden