Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

347.686 bezoekers 60 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

3-12-2021

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit de jachthaven van Breskens met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 120 leden die uit Nederland en Belgie komen. 
Het clublokaal is gevestigd in cafe De Platte Knoop te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar.

Lid worden van de club kan alleen als men :
a. een ligplaats heeft in de jachthaven van Breskens
b. als opstapper bij een booteigenaar die lid is van onze vereniging en in de haven een ligplaats heeft 

Donateur worden is altijd mogelijk.
Het aanmelden kan via het mailadres [email protected] of via het aanvraagformulier onder het tabblad "Bestanden delen"

Het weer

Agenda

Er staan op dit moment (nog) geen evenementen online.

Afgelastingen

Mededeling.
Het doorgaan of afgelasten van een wedstrijd wordt uiterlijk op mde donderdagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd om 12.00 uur beslist en kenbaar gemaakt via de community,Facebook,sms en evt. telefonisch.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummer bellen:
 Paul Verdegem 0031651697524 of J.Breugelmans (0032)15645624 of 0032468546380 of een van de andere bestuursleden.


 Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

nieuw wedstrijdregelement per 1-12018

Bootsportvissers vereniging  De Honte
Wedstrijdreglement ingaande per 1-1-2018
1. jaarlijks worden er 6 wedstrijden ingepland
2. De wedstrijden en reserve wedstrijden data wordt door het bestuur vastgesteld en via de
website, facebook en nieuwjaarsreceptie gedeeld.
3. Indien op de vastgestelde datum de wedstrijd door omstandigheden geen doorgang kan
vinden wordt uitgeweken naar de vastgestelde reservedatum of een nader door het
bestuur te bepalen datum.
4. Doorgaan of afgelasten van een wedstrijd wordt uiterlijk donderdagmiddag 12:00 beslist
en kenbaar gemaakt via Facebook, zeelandnet community, sms, telefonisch.
5. Voor de vlees- en kerstwedstrijd worden geen vervangingsdatums vastgesteld, indien de
wedstrijden geen doorgang kunnen hebben zullen de prijzen verloot worden onder de
inschrijvers, de wedstrijden gaan dus altijd door met of zonder actief vissen.
6. indien het bestuur van mening is dat een extra wedstrijd noodzakelijk is zal hiervan
mededeling worden gedaan.
7. Alleen leden van de vereniging de Honte kunnen deelnemen aan de wedstijden.
8. Iedere inschrijver dient op de inschrijving aanwezig te zijn.
9. Het aan boord hebben van niet leden tijdens een wedstrijd is niet toegestaan tenzij
vooraf hiervoor toestemming is gevraagd aan het bestuur.
10. De inschrijvingen voor de wedstrijden vinden plaats in de Platte Knoop tussen 7.15 en
8.00 op de dag van de wedstrijd.
11. Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer €10.
12. Het vertrek uit de haven vanaf 8.00 uur dient zoveel mogelijk gezamenlijk te geschieden
alsmede ook de terugvaart.
13. De duur van de wedstrijden bedraagt onder normale omstandigheden 6 uur nl. van 9.00
tot 15.00 uur. Het bestuur kan de wedstrijd wegens omstandigheden voortijdig stop
zetten. Voor de vlees en kerst wedstrijd geldt vissen van 09.00 tot en met 14.30.
14. De aanvang van de wedstrijd wordt via marifoonkanaal 77 medegedeeld.
15. Het vissen buiten deze tijden is niet toegestaan.
16. Het gebied waar gevist wordt zal vooraf worden medegedeeld. Buiten het aangewezen
gebied vissen betekent diskwalificatie.
17. Indien een deelnemer voortijdig de wedstrijd beëindigt dient hij het bestuur hiervan op
de hoogte te brengen.
18. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan om met max. 2 hengels per deelnemer te vissen
voorzien van max.3 haken.
19. Er mag enkel met natuurlijk aas worden gevist.
20. een voorbeaasd tuig gereedleggen is toegestaan, een 3e hengel gereedleggen is niet
toegestaan.
2
21. Meevissen met een boot vanuit de jachthaven is toegestaan indien men lid is van de
vereniging.
22. Alle gevangen vis dient voor de weging ontdaan te zijn van de ingewanden m.u.v. platvis
en zeebaars .
23. Haai, rog en makreel mogen niet ter weging worden aangeboden, voor zeebaars en
paling geldt de huidige Europese wetgeving.
24. Het aan boord hebben van vis bij vertrek uit de haven is niet toegestaan.
25. De gevangen vis dient tot het einde van de weging ter beschikking te staan van het
bestuur.
26. Het bestuur is bevoegd om de ter weging aangeboden vis te controleren op:
ondermaatse, ontdane ingewanden, soort en andere onrechtmatigheden, indien
onrechtmatigheden wordt geconstateerd volgt diskwalificatie.
27. Na het einde van de wedstrijd dient men uiterlijk voor 16.00 uur de vis ter weging aan te
bieden.
28. Indien geen vis ter weging wordt aangeboden dient men zich af te melden bij een
bestuurslid.
29. Er wordt per boot gevist, de boot die per opvarende het hoogste gemiddelde gewicht
heeft gevangen is de winnaar.
30. De wettelijke minimum maten dienen te worden aangehouden met dien verstande dat
indien deze voor die vissoort niet zijn vastgesteld er een minimummaat wordt gesteld
van 23 centimeter.
31. De prijsuitreiking vindt plaats in het clublokaal om ca. 17.00 uur tenzij anders wordt
medegedeeld.
32. De prijzen dienen te worden afgehaald. Indien dit niet geschiedt vervalt de prijs.
33. leder jaar wordt n.a.v. de in dat jaar gehouden wedstrijden een kampioenschap
opgemaakt. Hiervoor komen in aanmerking minimaal 4 wedstrijden. Indien men meer
wedstrijden vist worden de beste 4 uitslagen in aanmerking genomen, het bestuur kan
ingevallen van veel afgelastingen anders besluiten en wordt eind wedstrijdseizoen
beslist.
34. Ieder deelnemer dient op de hoogte te zijn van dit reglement.
35. Overtredingen van dit reglement kunnen worden bestraft met een waarschuwing of
ongeldig verklaren van de inschrijving of met een opzegging van het lidmaatschap en evt.
ligplaats.
36. Bij voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Havenmeester J.Breugelmans tel. 003215645624

secretaris.P.v.d. Broeke 0031 117301642

Voorzitter/Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336

Michael Neuwald Bos 0652347134

Cafe De Platte Knoop 0031117382088

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: [email protected]


Kerstwedstrijd afgelast

Gezien de weersvooruitzichten voor zaterdag a.s. heeft het bestuur besloten de kerstwedstrijd niet door te laten gaan.
We vinden het bijzonder jammer natuurlijk maar veiligheid staat voorop. 
We hebben natuurlijk de prijzen wel ingekocht en deze moeten dan ook de deur uit.
Ieder lid die zich ingeschreven heeft of alsnog inschrijft zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur in het clublokaal De Platte Knoop is verzekerd van een mooie kip. De kalkoenen worden verloot.
De prijsuitreiking vindt plaats vanaf 12 uur.
Nogmaals jammer maar we hopen dat u toch naar Breskens komt.

Kerstwedstrijd

Onderwerp, Kerst wedstrijd
Geachte leden/vissers van De Honte.
Volgende week 11-12-2021 de laatste wedstrijd van het jaar de
KERSTWEDSTRIJD
De prijzen zijn zoals kippen en kalkoenen zij reeds besteld maar meld je voor 5 december alvast aan zodat we niet voor verassingen komen te staan.
Alvast bedankt hiervoor
In de laatste mail was vermeld aanmelden voor 11 december dit was een foutje van mijn kant, excuus.
Aanmelden per mail via [email protected]
Of telefonisch bij een van de bestuursleden.
Jos Breugelmans tel. 003215645624
Peter v.d. Broeke 0031 651241704
Leo v.d.Hooft 0654665337
Paul Verdegem 0651697524
Jack den Dekker 0628883336
Michael Neuwald 0652347134
Als de wedstrijd door gaat dan;
Inschrijven voor de wedstrijd van 07.15 tot 08.00 uur, in het clublokaal de Platte Knoop.
Voor de mensen die van veraf komen of die geen risico willen lopen i.v.m. corona is er de mogelijkheid om je telefonisch tot 09:00 aan te melden met jouw persoonlijk de Honte, nummer en dit bij een van de bestuursleden.
Betaling a’€10 volgt dan achteraf.
Wedstrijd start dan om 09:00 en eindigt om 13:00.
Weging is dan t/m 14:00.
Pijsuitreiking en verloting van 15:00 t/m 16:00.
Daarna t/m 17:00 kan je nog een gezellig drankje doen in het café.
Als de wedstrijd niet doorgaat;
Geen nood iedere inschrijver ontvangt dan een kipje en mogelijk een kalkoen.
Inschrijven is dan van 10:00 t/m 11:00.
Prijsuitreiking en verloting van 12:00.
Café is open tot 17:00 dus na de prijs uitreiking nog volop gelegenheid om samen te zijn onder het genot van een drankje en versnapering.
Hopelijk een mooie opkomst, tot dan.
Namens het bestuur van de Honte.

wedstrijduitslag 9 oktober

Uitslag wedstrijd 9 okt.2010
1.Jeti 13.09 kg
2.Dreamer 11.64 kg
3.Jean Henry 11.42 kg
4.Genisis 9.92 kg
5.M&M 7.55 kg
6.Thor 3 7.40 kg
7.Kaje 5.89 kg
8.Barcamia 5.82 kg
9.Emmio 2 5.66 kg
10.Jumelle 4.94 kg
11.Marbella 4.78 kg
12.Yves IV 4.36 kg
Wilt u lid worden van onze vereniging dan kunt u zich online aanmelden via onderstaande.
Vispas Online Bestelmodule.
De online bestelmodule 2022 gaat eind november live. Vanaf dat moment is het mogeleijk om de vispas 2022 te kopen via
VISPAS.NL

Carla v.d. Hooft overleden

Afgelopen vrijdag kregen we het droevige bericht dat Carla , de vrouw van onze voorzitter, is overleden na een ernstige ziekte
Namens de vereniging willen wij ook Carla bedanken voor het vele werk achter de schermen voor onze club. Als u een bericht van medeleven wilt sturen naar Leo en familie dan kunt u dit doen op volgend adres. L.v.d.Hooft, Rozenstraat 28, 4511HB Breskens.
We willen Leo en zijn familie veel sterkte toe wensen met dit verlies.

Update wedstrijden en laatste nieuws

Bootsportvissersvereniging “De Honte”

 p/a. Stevinstraat 42

       4515 GA IJzendijke      

       e-mail:[email protected]

Onderwerp, Update 2021

Geacht clublid,

Geachte leden/vissers van De Honte,  

2021 is alweer op de helft en er is nog geen wedstrijd gevist. Ook in 2020 was het i.v.m de corona beperkingen niet toegestaan om wedstrijden te organiseren. Het ziet er nu echter wel naar uit dat de najaar wedstrijden doorgang kunnen vinden. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we besloten dat we op alle resterende data proberen te vissen. Dat betekent dus dat er ook op alle reservedata gevist gaat worden als het weer dat toelaat. 

 

Dit zijn zes wedstrijden. Als er minstens drie wedstrijden gevist worden, hebben we alsnog een clubkampioenschap. 

De data zijn: 

 

- 11 september 2021

- 25 september 2021

- 9 oktober 2021

- 23 oktober 2021

- 20 november 2021

- 11 december 2021

 

Verder hebben we besloten om iets minder prijzen te verdelen. De prijzen die we wel verdelen zullen van betere kwaliteit zijn. Kwaliteit boven kwantiteit dus. Ook zal er elke wedstrijd een mooie prijs worden verloot aan een boot die met vissen niet in de prijzen is gevallen. Deze persoon dient wel aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking. Wanneer je niet aanwezig bent, gaat de prijs naar een andere boot. 

 

Daarnaast is er besloten de contributie voor het jaar 2022 wederom te halveren.

Dat wil zeggen €25voor volwassenen en €15 voor jeugd + €??? (vispas nog geen prijs bekend). De rekeningen zullen dit jaar echter wel vroeger op de mat vallen dan u van ons gewend bent.

Dit komt doordat we de ledenadministratie door 'Sportvis Nederland' gaan laten uitvoeren. Voor jullie als leden zal er hierdoor verder niks veranderen.

 

Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

We kijken uit naar de komende wedstrijden! 

Hartelijke groet,

 

Het bestuur van de Honte

aanvulling

Beste leden,

 

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

 

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens bootsportvissersvereniging De Honte, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland via www.mijnsportvisserij.nl of per e-mail: [email protected] en via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 16:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Bootsportvissersvereniging De Honte

e-mailadres [email protected]

Agenda 2021

Zeer binnenkort ontvangt u de contributienota voor het nieuwe jaar. U krijgt deze factuur omdat u nog geen machtiging voor automatische incasso heeft gegeven. U kunt alsnog een machtiging afgeven aan de club.
Stuur en mailtje naar [email protected] met vermelding van uw bankrekeningnummer en uw lidmaatschapsnummer.Dit bespaart de vereniging veel tijd ,geld en energie.
Als u toch de factuur wilt betalen dan altijd uw naam en lidnummer vermelden.( dit staat op de nota)

Voorlopige agenda 2021:
20 maart        vleeswedstrijd ( altijd inschrijven, iedereen prijs)
17 april           2e wedstrijd
24 april           reserve 2e wedstrijd
08 mei            3e wedstrijd
29 mei            reserve 3e wedstrijd
12 juni            alg.reserve
11 sept           4e wedstrijd
25 sept           reserve 4e wedstrijd
09 okt             5e wedstrijd
23 okt             reserve 5e wedstrijd
20 nov.           alg.reserve datum
26 nov.           algemene ledenvergadering
11 dec            kerstwedstrijd
08 jan 2022    Nieuwjaarsreceptie aanvang 14.30 clublokaal

De inschrijvingen voor de wedstrijden is van 07.15 tot 08.00 uur in het clublokaal de Platte Knoop.
De wedstrijden vangen aan om 9.00 uur en eindigen om 15.00 uur. Weging tot 16.00 uur.

Alle data kunnen natuurlijk veranderen ivm corona maatregelen. Wij zullen nu dan ook tijdig op de hoogte stellen.

 

Algemene ledenvergadering uitgesteld

Zoals u natuurlijk al begrepen hebt kan de algemene ledenvergadering op vrijdag 27 november a.s geen doorgang vinden.
Deze vergadering wordt voorlopig uitgesteld en zal op een nader te bepalen datum in 2021 worden gehouden.
Het bestuur is echter achter de schermen wel bezig geweest met de planning voor volgend seizoen. T.z.t. zult u hiervan bericht ontvangen.
Wel is voorlopig de contributie voor 2021 vastgesteld.
Dit wordt € 48., zijn de € 23 afdracht Sportvisserij Nederland( vispas) en € 25 verenigingscontributie. Binnenkort kunt u hiervoor een uitnodiging ontvangen om dit te betalen.

Wijziging ligplaatsen

Bootsportvissersvereniging “De Honte”

p/a. Stevmstraat 42

4515 GA IJzendijke

Tel.0117-301642

 

Breskens, 15-1-2020

Belangrijk Onderwerp, wijziging eigenaarschap ligplaatsen de Honte

Geacht clublid.

Nog even een korte samenvatting van wat er besproken is op de ingelaste vergadering voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie. Het bestuur heeft de laatste tijd verschillende gesprekken gehad met de Jachthaven b.v. We hebben aangegeven dat we steeds meer moeite hebben om de rekening van de haven te betalen. De oorzaak hiervan is dat we onze haven niet meer vol krijgen met boten. De huur gaat omhoog en de inkomsten omlaag. Er rest ons niets anders dan te verhuizen naar de jachthaven. Weliswaar met pijn in ons hart, maar als we het nu niet doen zijn we wellicht te laat. We hadden een kortingsvoorstel gedaan om alle booteigenaren te compenseren met 25 % korting voor onbepaalde tijd. Hier gingen ze niet mee akkoord. De korting die we jarenlang genoten hebben was voor ons huidige stukje water met koptouwen. NIET voor boxen met vingerpieren in een moderne haven met alle luxe. Hun voorstel was om de korting trapsgewijs af te bouwen in 3 jaar. Hier zijn wij als bestuur niet mee akkoord gegaan. Dan maar ons 2^ voorstel om de korting af te bouwen in 5 jaar. uiteindelijk zijn ze hier mee akkoord gegaan.

2020.      25 % korting op het jachthaventarief

2021.      20 % korting

2022.      15% korting

2023.      10% korting

2024.      5 % korting

Vanaf april 2025. (start 6^ zomerseizoen) Zal er geen korting meer van toepassing zijn. Deze korting geldt uitsluitend voor de boten die op dit moment bij ons in de Honte liggen. Nieuwe boten kunnen geen gebruik maken van deze kortingsregeling. Ze kunnen uiteraard wel lid worden en mee vissen met de wedstrijden.

Alle booteigenaren krijgen de factuur van de liggelden en eventuele toeristenbelasting voortaan van de Jachthaven b.v. het bestuur zal de actuele lijst van alle boten en maatvoeringen doorgeven aan de Jachthaven evenals de namen en gegevens van alle booteigenaren. De havenmeesters van de jachthaven zullen de ligplaatsen indelen. Wij als bestuur hebben hier geen enkele invloed op. De jachthaven is voornemens om de huidige Honte steigers op te knappen en terug te leggen zodat hier eventueel nog enkele grotere boten van de Honte terug kunnen gaan liggen. Ook hier hebben wij als bestuur geen enkele inspraak in.

De Honte zal enkel nog een factuur sturen naar alle leden van de contributie + vispas. De contributie kan mede door deze ontwikkelingen omlaag van 120 naar 73 Euro dit is incl. vispas.

Voor evt. vragen kunt u met een vd bestuursleden contact opnemen.

Opm. Binnenkort zult u de contributienota ontvangen

Kabeljauw?????

Te warm onder de vinnen?

Twintig jaar geleden schreef Mark Kurlansky de internationale bestseller ‘De Kabeljauw. Biografie van de vis die de wereld veranderde’. Daarin beschrijft hij de cruciale rol die deze charismatische koudwatervis gespeeld heeft in de wereldgeschiedenis, als bron van ongebreidelde welvaart maar ook als oorzaak voor fel bevochten oorlogen. Die tijd is lang voorbij. Vandaag gaat het de verkeerde kant op met de kabeljauw.

f
© rr

Dat bleek al in de jaren negentig. Hoewel de visserij op de historische Grand Banks in Newfoundland in 1992 volledig werd gesloten, konden de door overbevissing ingestorte populaties zich niet meer herstellen. Ook elders, zoals in onze eigen Noordzee, trekt deze slome bodemrondvis zich traag maar gestaag terug naar noordelijker wateren. De oorzaak? Het wordt onze sikdragende veelvraat te warm onder de vinnen. Bovendien vinden baby-kabeljauwtjes in de zuidelijke Noordzee niet langer het basisvoedsel, nodig om de eerste delicate weken te overleven. Het betreffende voedsel, zoals het roeipootkreeftje bijvoorbeeld, is de afgelopen dertig jaar, door klimaatwijziging, zo’n duizend kilometer noordwaarts getrokken.

Wetenschappers voorspellen dat bij een verdere opwarming met 4°C de kabeljauw de Noordzee volledig zal hebben verlaten.

marien bioloog Jan Seysf
marien bioloog Jan Seys - © rr

De vis heeft dan geen keuze, volgen is de boodschap! Wetenschappers voorspellen dat bij een verdere opwarming met 4°C de kabeljauw de Noordzee volledig zal hebben verlaten. Samen met de ‘koning van de Noordzeevissen’ vluchten intussen ook schelvis, tong, wijting, haring, ja mogelijk zelf onze Noordzeegarnaal, noordwaarts. Hun plaats wordt nu al deels ingenomen door zeebaars, mul, inktvis, pieterman en sardien. Wie schrijft de volgende bestseller: ‘De Mens. Biografie van het zoogdier dat de wereld (van de vissen en alle andere leven) veranderde’?

Jan Seys is marien bioloog en communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Flyer nieuwe blokindeling marifoon Westerschelde


Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde.
Zie: www.vts-scheldt.net

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Nieuws

Wedstrijd as zaterdag

As zaterdag weer de volgende wedstrijd
.inschrijven in het clublokaal vanaf 7.30 uur. Weersvooruitzichten zijn tot nu toe goed. Zw tot w kracht 2 tot 4. 
Vis voldoende aanwezig gezien de vangsten van de laatste tijd.
U komt toch ook.?
Omhoog