Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

321.494 bezoekers 55 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

13-01-2019

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 150 leden die uit Nederland en Belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd in cafe De Platte Knoop te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar.

Lid worden van de club kan alleen als men :
a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of
b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven.
c. een vaste ligplaats heeft in de JachthavenBreskens.
Donateur worden is altijd mogelijk.
Er bestaat een wachtlijst voor het verkrijgen van een bootligplaats.
Het aanmelden voor deze wachtlijst kan via het mailadres dehonte@zeelandnet.nl of via het aanvraagformulier onder het tabblad "Bestanden delen"

Agenda

Het weer

Afgelastingen

Mededeling.
Het doorgaan of afgelasten van een wedstrijd wordt uiterlijk op mde donderdagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd om 12.00 uur beslist en kenbaar gemaakt via de community,Facebook,sms en evt. telefonisch.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummer bellen:
 Paul Verdegem 0031651697524 of J.Breugelmans (0032)15645624 of 0032468546380 of een van de andere bestuursleden.


 Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Havenmeester J.Breugelmans tel. 003215645624

secretaris.P.v.d. Broeke 0031 117301642

Voorzitter/Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336

Michael Neuwald Bos 0652347134

Cafe De Platte Knoop 0031117382088

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: dehonte@zeelandnet.nl


Wedstrijd zaterdag 9 maart gaat niet door.

Als zeevisser heeft u natuurlijk al lang de weersvooruitzichten voor deze week en dan met name zaterdag 9 maart as. gezien. Het voorspelde niet veel goeds voor dit weekend.
Het bestuur heeft daarom de beslissing genomen om de wedstrijd niet door te laten gaan. 
Omdat deze wedstrijd om vleesprijzen gaat moet het ingekochte vlees toch  de deur uit. Het zal dan ook verloot moeten worden onder de inschrijvers.

Om u niet te vroeg uit uw bed te laten komen en omdat de levering van de vleespakketten niet eerder is dan ca. 11.30 uur, heeft het bestuur besloten dat de inschrijving plaats vindt in ons clublokaal De Platte Knoop  tussen 13.00 uur en 14.00 uur. Kort na de inschrijving zal dan de prijsuitreiking plaatsvinden met daarna nog een mooie tombola.

We hopen als bestuur dat u ons niet in de steek laat en dat u zaterdamiddag komt inschrijven.  Prijs heeft u altijd maar de kans is ook aanwezig dat u met een groot pakket naar huis gaat.

We rekenen op onze trouwe leden.

 

Ligplaatsen beschibaar

Sportvissers.

Door wijzigingen in ons botenbestand is gebleken dat er op dit momnet diverse ligplaatsen vrij zijn. Bent u een actieve sportvisser en bezit u een boot ( max.9.00 mtr) en u zoekt een leuke club en ligplaats neem dan contact op met Bootsportvissersvereniging De Honte via mail : dehonte@zeelandnet.nl.

wedstrijd 9 maart

Zaterdag 9 maart as. de eerste clubwedstrijd van dit seizoen. Deze wedstrijd staat bekend als de "varkensvleeswedstrijd". Ieder lid die meevist heeft een pakket vlees.
Mocht de wedstrijd geen doorgang kunnen hebben wegens de weersomstandigheden dan dienen de vleespaketten verloot te worden. 
Bij het doorgaan van de wedstrijd kan er vanaf 7.30 uur ingeschreven worden in het clublokaal. Bij een evt.afgelasting kan tot 10.00 uur ingeschreven worden en zal de prijsuitreiking voor de middag plaatsvinden.
Blijf dus de berichtgeving vanaf donderdagmiddag 7 maart volgen
Het bestuur rekent op jullie deelname.

Kabeljauw?????

Te warm onder de vinnen?

Twintig jaar geleden schreef Mark Kurlansky de internationale bestseller ‘De Kabeljauw. Biografie van de vis die de wereld veranderde’. Daarin beschrijft hij de cruciale rol die deze charismatische koudwatervis gespeeld heeft in de wereldgeschiedenis, als bron van ongebreidelde welvaart maar ook als oorzaak voor fel bevochten oorlogen. Die tijd is lang voorbij. Vandaag gaat het de verkeerde kant op met de kabeljauw.

f
© rr

Dat bleek al in de jaren negentig. Hoewel de visserij op de historische Grand Banks in Newfoundland in 1992 volledig werd gesloten, konden de door overbevissing ingestorte populaties zich niet meer herstellen. Ook elders, zoals in onze eigen Noordzee, trekt deze slome bodemrondvis zich traag maar gestaag terug naar noordelijker wateren. De oorzaak? Het wordt onze sikdragende veelvraat te warm onder de vinnen. Bovendien vinden baby-kabeljauwtjes in de zuidelijke Noordzee niet langer het basisvoedsel, nodig om de eerste delicate weken te overleven. Het betreffende voedsel, zoals het roeipootkreeftje bijvoorbeeld, is de afgelopen dertig jaar, door klimaatwijziging, zo’n duizend kilometer noordwaarts getrokken.

Wetenschappers voorspellen dat bij een verdere opwarming met 4°C de kabeljauw de Noordzee volledig zal hebben verlaten.

marien bioloog Jan Seysf
marien bioloog Jan Seys - © rr

De vis heeft dan geen keuze, volgen is de boodschap! Wetenschappers voorspellen dat bij een verdere opwarming met 4°C de kabeljauw de Noordzee volledig zal hebben verlaten. Samen met de ‘koning van de Noordzeevissen’ vluchten intussen ook schelvis, tong, wijting, haring, ja mogelijk zelf onze Noordzeegarnaal, noordwaarts. Hun plaats wordt nu al deels ingenomen door zeebaars, mul, inktvis, pieterman en sardien. Wie schrijft de volgende bestseller: ‘De Mens. Biografie van het zoogdier dat de wereld (van de vissen en alle andere leven) veranderde’?

Jan Seys is marien bioloog en communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Eindstand clubkampioenschap 2018

   
Boot Plaats
DREAMER 1
YVES IV 2
MANGO 3
DE MOOIE MEID 4
HAPPY JACK 4
JETI 5
MIANKA 5
DWERSLIGGER  6
JEAN HENRY 7
GENESIS 8
MABRELLA 9
KAJE 10
BENJI 11
JOLIA 12
M&M 13
JUMELLE DE MER 14
COCQUIT 15
BARCAMIA 16
ANGEL 17
ROBBE 18
COBRA 19
AQUARIUS 20
   
   

wijziging wedstrijdrooster

Wijziging wedstrijdrooster.
De 2e clubwedstrijd is verplaatst naar zaterdag 30 maart. Dus 6 april vervalt

Nieuwjaarsreceptie

Het was zaterdagmiddag gezellig druk tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Met een drankje en een hapje werden vele goede vooruitzichten voor het nieuwe jaar besproken.
Ook was het leuk weer eens nieuwe gezichten te zien van leden die zich kort geleden bij de club hebben aangesloten.
Het bestuur had ook gezorgd dat de getijdenboekjes en vispasboekjes weer aanwezig waren.( de vispasboekjes zijn niet nodig als u de vispasapp.gebruikt)
Aan het eind van de middag werd door de voorzitter bekend gemaakt welke boot clubkampioen 2018 was geworden.
De Dreamer was eerste voor de Yves en de Mango.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 6 mensen, lachende mensen, staande mensen en baard
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, zittende mensen, tafel en binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, zittende mensen, tafel en binnen

Kerst

kerstwens_2019.jpg

zeebaars 2019

Sportvissers mogen in 2019 van 1 april tot en met 31 oktober één zeebaars meenemen voor eigen consumptie. Sportvisserij Nederland en de European Anglers Alliance (EAA) hebben in Den Haag en Brussel met succes gepleit voor deze verbetering ten opzichte van de jaren 2016, 2017 en 2018.

Hoewel de sportvisser er dus iets op vooruit gaat ten opzichte van recente jaren (je kunt nu effectief het hele seizoen op zeebaars vissen met een bag limit van één vis per dag), had de georganiseerde hengelsport gezien de lage impact van de sportvisserij op het zeebaarsbestand op meer gehoopt. Die hoop werd gevoed door de brede steun die ons onlangs ten deel viel in de Tweede Kamer, en zeker toen het Ministerie van LNV bij de Europese Commissie het pleidooi van de EAA en Sportvisserij Nederland voor drie zeebaarzen gedurende zeven maanden in 2019 inbracht. Alle lof dus voor onze volksvertegenwoordigers en het ministerie. Het is jammer dat die inspanning niet meer rendement heeft opgeleverd, maar de uitkomst van onderhandelingen tussen de visserijministers van de EU-lidstaten blijft telkens weer onvoorspelbaar.

Jaarprogramma 2019

In de agenda ( hierboven) vindt u het jaarprogramma voor 2019)

Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering 23 nov.2018
Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden. Hij verzoekt 1 minuut stilte in acht te nemen voor Dhr. De Cock welke dit jaar is overleden.
Hierna gaf hij een overzicht van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het aantal deelnemers tijdens de wedstrijden dit jaar viel tegen. Komt dit door het niet aanwezig zijn van de kabeljauw?
Hij vindt het wel jammer temeer daar er best leuk vis te vangen was afgelopen jaar. Hij hoopt dat de leden zich wel laten zien het volgende seizoen. Als we ons als vereniging niet laten zien dan komt de toekomst in gevaar. Het bestuur doet in ieder geval zijn uiterste best.
De kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit J.den Dekker en R.Merrelaar , deden verslag van hun bevindingen. Alles was keurig in orde bevonden. Een compliment voor de penningmeester.
Als kascontrolecommissie voor volgend jaar melden zich aan Dhr.P.Baas en R.Merrelaar.
De penningmeester nam het financieel jaarverslag door en gaf uitleg over de geboekte inkomsten en uitgaven.
Bestuursverkiezingen. De aftredende en herkiesbare bestuursleden werden unaniem herkozen.
Voorzitter deelde mede dat hij om persoonlijke reden het voorzitterschap wil neerleggen. De afstand tussen zijn woning en Breskens was te groot . Wel wil hij aanblijven als bestuurslid. ( Functie havenmeester). De vergadering koos daarna Dhr. L.v.d.Hooft als voorzitter.
De contributie zal dit jaar slechts met ca. €1 naar boven gaan. Dit komt doordat Sportvisserij Nederland de meerprijs voor de vispas ( de zeevispas is afgeschaft) slechts voor de helft doorberekend. Dit betekend dat de leden volgend seizoen ook in vele binnenwateren in Nederland kunnen vissen.( zie de site van Sportvisserij Nederland).
Voorzitter deelde nog mede dat hij graag iedere booteigenaar er op wil wijzen naar de toestand van de meertouwen en de gladheid op de steigers bij nat weer. Een hogedrukspuit is aanwezig.
Er komt een lijst met belangrijke telefoonnummers te hangen in het toiletgebouwtje. Dit is voor het geval dat er zich calamiteiten voordoen op de steigers of in de haven.
Er ontstond ook weer een discussie over waar te vissen tijden de wedstrijden. Het bestuur bekijkt per wedstrijd waar goed gevist kan worden. Wel zal rekening worden gehouden met de langzaam varende bootjes voor evt. tijdsoverschrijding bij de weging. Ook iets vroeger vertrekken voor deze bootjes is toegestaan. Dit om voor ieder gelijkwaardige kansen te creëren.
Voor sloot de vergadering onder dank zegging voor de aanwezigheid en inbreng. Hij hoopte wel op vele leden tijdens de kerstwedstrijd. Ook bij het evt. niet doorgaan moeten de ingekochte kippen en kalkoenen de deur uit.

zeevispas

Beste zeevisser,

Afgelopen jaar was je in het bezit van de ZeeVISpas. Deze houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. In deze brief informeren we je welke gevolgen dit precies voor jou heeft.

 

In 2019 kun je voor hetzelfde bedrag als dat je voor de ZeeVISpas betaalde, een jaar lang van de 'gewone' VISpas gebruik maken. Hiermee worden je sportvisserijmogelijkheden flink verruimd.

Aanleiding verdwijnen

ZeeVISpas Sportvisserij Nederland heeft de afgelopen jaren geprobeerd om tot een verplicht document te komen voor alle zeesportvissers. Dit zodat de sportvisserij aan en op zee beter kan worden gereguleerd en de belangen van de zoute sportvissers bij de politiek beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht.

 

De ZeeVISpas had hierin een rol kunnen spelen, maar vorig jaar is na een lang traject gebleken dat het ministerie en de politiek deze wens niet onderschrijven.

Kleine groep

Sinds de introductie loopt het aantal ZeeVISpassen jaarlijks terug, tot 2.941 stuks in 2017. Dat is 0,5% van de bij Sportvisserij Nederland aangesloten sportvissers. De kosten van de uitgifte van de ZeeVISpas zijn net zo hoog zijn als de inkomsten. Daarmee is dit een extra administratieve last en een onnodige uitzondering in het visdocumentenstelsel.

De mogelijkheden van het document zitten immers ook in de VISpas. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft daarom het initiatief genomen om de ZeeVISpas af te schaffen, wat de afgelopen maanden door de andere federaties unaniem is goedgekeurd.

Zelfde tarief

De ZeeVISpas was voor de sportvisser een stuk goedkoper dan de VISpas. Om de overgangsperiode soepel te laten verlopen, geeft Sportvisserij Nederland de voormalige ZeeVISpashouders voor 2019 een korting op de afdracht voor de VISpas.

Deze korting op de afdrachten wordt verstrekt aan de hengelsportverenigingen die de ZeeVISpas aanboden, zodat zij deze korting kunnen doorberekenen aan hun leden.

 

Tenslotte betekent het verdwijnen van de ZeeVISpas niet dat de zoute sportvisserij nu buiten de boot valt. Sportvisserij Nederland en de aangesloten hengelsportfederaties blijven de belangen behartigen voor de hengelsport in kustwateren en zeegebieden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de ZeeVISpas of de inhoud van deze brief, lees dan de Veel gestelde vragen op onze website. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op via vispas@sportvisserijnederland.nl.

Geen visserijverbod op de Westerschelde voor sport

Tijdelijk visserijverbod deel Westerschelde geldt niet voor sportvisserij

0 1887 
 
tijdelijk-visserijverbod-deel-westersche
16Jul

Onlangs verscheen in de media dat er een visserijverbod op een deel van de Westerschelde is ingesteld van 1 juli 2018 t/m 31 maart 2019 vanwege de aanleg van kabels naar windmolens op zee tussen Vlissingen en Breskens.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft bij de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) navraag gedaan en het blijkt dus niet te gelden voor sportvissers. De GNA is de organisatie die toezicht houdt op de veiligheid van de scheepvaart op de Westerschelde.

Overigens heeft VisNed, belangenbehartiger van de Nederlandse kottervisserij, gelobbyd tegen het tijdelijke visverbod. Vorige week werd besloten om het verbod tot in ieder geval eind augustus op te schorten. 

Lees ook; https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/106981/Visverbod-in-deel-van-Westerschelde-voorlopig-van-de-baan

zeebaars

Sportvissers mogen vanaf 1 oktober 2018 tot het eind van dit kalenderjaar één zeebaars per dag per persoon meenemen voor eigen consumptie. Aan dit succes ging een lange geschiedenis vooraf.

Sportvissen op zeebaars was in 2018 tot op heden beperkt tot catch & release. Dit beleid was gebaseerd op het eerste wetenschappelijke advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Na een stevige lobby van de European Anglers Alliance (EAA) en haar leden, waaronder Sportvisserij Nederland, vroeg de Europese Commissie ICES in december 2017 om haar onderzoek nog eens kritisch tegen het licht te houden. Een opzienbarende oproep in een periode waarin zelfs een volledig vangstverbod voor zeebaars dreigde.
 

Huiswerk opnieuw doen

Reden voor de EAA-lobby was de conclusie van ICES dat de steeds strengere regels voor de sportvisserij – met een gesloten seizoen van een half jaar en een bag limit van één zeebaars in 2017 – niet tot vermindering van de invloed van de hengelsport op de zeebaarsstand had geleid. Dat kon gewoon niet kloppen en er was ook niemand die dit ‘feit’ kon verklaren. Uiteindelijk restte de wetenschap niets anders dan haar huiswerk opnieuw te doen.

nieuw wedstrijdregelement per 1-12018

Bootsportvissers vereniging  De Honte
Wedstrijdreglement ingaande per 1-1-2018
1. jaarlijks worden er 6 wedstrijden ingepland
2. De wedstrijden en reserve wedstrijden data wordt door het bestuur vastgesteld en via de
website, facebook en nieuwjaarsreceptie gedeeld.
3. Indien op de vastgestelde datum de wedstrijd door omstandigheden geen doorgang kan
vinden wordt uitgeweken naar de vastgestelde reservedatum of een nader door het
bestuur te bepalen datum.
4. Doorgaan of afgelasten van een wedstrijd wordt uiterlijk donderdagmiddag 12:00 beslist
en kenbaar gemaakt via Facebook, zeelandnet community, sms, telefonisch.
5. Voor de vlees- en kerstwedstrijd worden geen vervangingsdatums vastgesteld, indien de
wedstrijden geen doorgang kunnen hebben zullen de prijzen verloot worden onder de
inschrijvers, de wedstrijden gaan dus altijd door met of zonder actief vissen.
6. indien het bestuur van mening is dat een extra wedstrijd noodzakelijk is zal hiervan
mededeling worden gedaan.
7. Alleen leden van de vereniging de Honte kunnen deelnemen aan de wedstijden.
8. Iedere inschrijver dient op de inschrijving aanwezig te zijn.
9. Het aan boord hebben van niet leden tijdens een wedstrijd is niet toegestaan tenzij
vooraf hiervoor toestemming is gevraagd aan het bestuur.
10. De inschrijvingen voor de wedstrijden vinden plaats in de Platte Knoop tussen 7.15 en
8.00 op de dag van de wedstrijd.
11. Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer €10.
12. Het vertrek uit de haven vanaf 8.00 uur dient zoveel mogelijk gezamenlijk te geschieden
alsmede ook de terugvaart.
13. De duur van de wedstrijden bedraagt onder normale omstandigheden 6 uur nl. van 9.00
tot 15.00 uur. Het bestuur kan de wedstrijd wegens omstandigheden voortijdig stop
zetten. Voor de vlees en kerst wedstrijd geldt vissen van 09.00 tot en met 14.30.
14. De aanvang van de wedstrijd wordt via marifoonkanaal 77 medegedeeld.
15. Het vissen buiten deze tijden is niet toegestaan.
16. Het gebied waar gevist wordt zal vooraf worden medegedeeld. Buiten het aangewezen
gebied vissen betekent diskwalificatie.
17. Indien een deelnemer voortijdig de wedstrijd beëindigt dient hij het bestuur hiervan op
de hoogte te brengen.
18. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan om met max. 2 hengels per deelnemer te vissen
voorzien van max.3 haken.
19. Er mag enkel met natuurlijk aas worden gevist.
20. een voorbeaasd tuig gereedleggen is toegestaan, een 3e hengel gereedleggen is niet
toegestaan.
2
21. Meevissen met een boot vanuit de jachthaven is toegestaan indien men lid is van de
vereniging.
22. Alle gevangen vis dient voor de weging ontdaan te zijn van de ingewanden m.u.v. platvis
en zeebaars .
23. Haai, rog en makreel mogen niet ter weging worden aangeboden, voor zeebaars en
paling geldt de huidige Europese wetgeving.
24. Het aan boord hebben van vis bij vertrek uit de haven is niet toegestaan.
25. De gevangen vis dient tot het einde van de weging ter beschikking te staan van het
bestuur.
26. Het bestuur is bevoegd om de ter weging aangeboden vis te controleren op:
ondermaatse, ontdane ingewanden, soort en andere onrechtmatigheden, indien
onrechtmatigheden wordt geconstateerd volgt diskwalificatie.
27. Na het einde van de wedstrijd dient men uiterlijk voor 16.00 uur de vis ter weging aan te
bieden.
28. Indien geen vis ter weging wordt aangeboden dient men zich af te melden bij een
bestuurslid.
29. Er wordt per boot gevist, de boot die per opvarende het hoogste gemiddelde gewicht
heeft gevangen is de winnaar.
30. De wettelijke minimum maten dienen te worden aangehouden met dien verstande dat
indien deze voor die vissoort niet zijn vastgesteld er een minimummaat wordt gesteld
van 23 centimeter.
31. De prijsuitreiking vindt plaats in het clublokaal om ca. 17.00 uur tenzij anders wordt
medegedeeld.
32. De prijzen dienen te worden afgehaald. Indien dit niet geschiedt vervalt de prijs.
33. leder jaar wordt n.a.v. de in dat jaar gehouden wedstrijden een kampioenschap
opgemaakt. Hiervoor komen in aanmerking minimaal 4 wedstrijden. Indien men meer
wedstrijden vist worden de beste 4 uitslagen in aanmerking genomen, het bestuur kan
ingevallen van veel afgelastingen anders besluiten en wordt eind wedstrijdseizoen
beslist.
34. Ieder deelnemer dient op de hoogte te zijn van dit reglement.
35. Overtredingen van dit reglement kunnen worden bestraft met een waarschuwing of
ongeldig verklaren van de inschrijving of met een opzegging van het lidmaatschap en evt.
ligplaats.
36. Bij voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Flyer nieuwe blokindeling marifoon Westerschelde


Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde.
Zie: www.vts-scheldt.net

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR

Nieuws

Omhoog