Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Zorgminister Kuipers: nieuwe coronawet kan niet sneller

Zorgminister Kuipers: nieuwe coronawet kan niet sneller

DEN HAAG (ANP) - Het is niet mogelijk om de opvolger van de tijdelijke coronawet sneller naar de Tweede en Eerste Kamer te sturen. Het gaat om aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Eerste Kamer wil dat, maar volgens minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is het onmogelijk om dit eerder dan eind augustus te doen.

De wetswijzing van de Wpg gaat begin juni in consultatie. Derden mogen er dan een reactie op geven. Die stap wil Kuipers niet overslaan, zei hij tijdens het debat in de Eerste Kamer over de vijfde verlenging van de tijdelijke coronawet. Met die tijdelijke wet kan het kabinet bijvoorbeeld de mondkapjesplicht invoeren of de toegestane groepsgrootte inperken.

De senaat wil dat er zo snel mogelijk een definitieve wet komt, op basis waarvan het kabinet bij een opleving van het coronavirus beperkende maatregelen kan opleggen. Met de Eerste Kamer wil Kuipers een gedegen wettelijke grondslag voor eventuele beperkende maatregelen. De Wpg biedt die juridische grondslag, waarbij Tweede en Eerste Kamer over te nemen maatregelen vooraf kunnen stemmen.

Wetswijzigingen

In de tijdelijke wet had het parlement vooraf niets te zeggen, maar kon alleen de Tweede Kamer achteraf al ingevoerde maatregelen intrekken. Zodra de Wpg van kracht wordt, worden maatregelen vooraf aan de Tweede en Eerste Kamer ter goedkeuring voorgelegd.

Voor september stuurt de minister een wetswijziging van de Wpg naar beide Kamers. De wet kan dan voor het einde van dit jaar van kracht worden.

Noodverordeningen

De komst van die nieuwe wet is urgent, nu een meerderheid van de Eerste Kamer tegen de vijfde verlenging van de tijdelijke coronawet is. De senaat stemt dinsdagavond officieel, maar 40 van de 75 senatoren zijn tegen, zo is dinsdag in het debat duidelijk geworden.

Als er tussen nu en de inwerkingtreding van de herziene Wpg een opleving van het coronavirus komt, waar Kuipers van uitgaat, en opnieuw beperkende maatregelen nodig zijn, kan het kabinet terugvallen op noodverordeningen. Via zo'n noodverordening geeft de minister de voorzitters van de veiligheidsregio's een aanwijzing om maatregelen door te voeren. Dat gebeurde tijdens de eerste coronagolf.

Kuipers doet dat "liever niet", maar wel als het moet. Hij wees in het debat op het snel stijgende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. In sommige staten van de VS is alweer een mondkapjesplicht ingevoerd. "Het is een grillig virus", zei Kuipers. Hij verwacht dat ook Nederland niet zal ontkomen aan eveneens een forse stijging van het aantal coronabesmettingen.

Meer uit Politiek

Partijleden hebben veel inspraak, maar gebruiken die vaak niet

DEN HAAG (ANP) - In de meeste politieke partijen hebben leden de afgelopen twintig jaar meer inspraak gekregen. Maar ze maken hier lang niet altijd effectief gebruik van, ziet de in partijpolitiek gespecialiseerde hoogleraar Gerrit Voerman van de Rijksuniversiteit Groningen.

1 dag geleden
CU-leden bepalen of Stieneke van der Graaf hoger komt op kieslijst

ZWOLLE (ANP) - De leden van de ChristenUnie houden een congres in Zwolle en besluiten daar of Stieneke van der Graaf inderdaad hoger op de kieslijst komt, zoals het Kamerlid wil. Ze is ontevreden over de onverkiesbare negende plek die haar is toebedeeld. Ruim vijfhonderd leden stellen voor om haar op plek vijf te zetten in plaats van de Delftse wethouder Joëlle Gooijer-Medema.

1 dag geleden
FNV vindt dat kabinet naar 'nijpende armoede' moet kijken

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV reageert verbolgen op het negatieve advies van het demissionaire kabinet over de plannen van de Tweede Kamer voor koopkrachtverbetering. "Wat een armetierig zootje", stelt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. "Daar waar de Kamer wél verantwoordelijkheid neemt en een stapje in de goede richting zet, probeert dit demissionaire kabinet het zielige gezicht te redden. Niet meedenken, maar problemen opwerpen. Zorgen over het vestigingsklimaat, niet over de nijpende armoede."

1 dag geleden
Aspirant-Eurocommissaris Hoekstra doet beloften op zoek naar steun

BRUSSEL (ANP) - Wopke Hoekstra zal zich als klimaatman van de Europese Commissie inzetten voor onder meer de natuurherstelwet en het uitbannen van fossiele subsidies. Ook al hebben zijn eigen partijgenoten over zulke plannen zo hun bedenkingen. "Een ambitieuze klimaataanpak is een absolute noodzaak", zegt de kandidaat-Eurocommissaris in antwoord op kritische vragen van het Europees Parlement. Maar over een van de belangrijkste taken die op hem wachten, het stellen van een EU-klimaatdoel voor 2040, laat hij nog weinig los.

1 dag geleden
Kabinet laat niets heel van koopkrachtplannen Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet maakt korte metten met de plannen van de Tweede Kamer voor koopkrachtverbetering. De moties die na de Algemene Politieke Beschouwingen zijn aangenomen en de begroting voor ruim 4,1 miljard euro moeten vertimmeren, zijn onvoldoende of niet deugdelijk gedekt. Het begrotingstekort zou bovendien boven de drie procent uitkomen, wat volgens Europese regels niet mag, schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Kamer.

1 dag geleden
Weekers miste tijd en aandacht om hard fraudebeleid te voorkomen

DEN HAAG (ANP) - De voormalige staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) betreurt het dat hij niet de tijd en aandacht heeft gehad om te voorkomen dat ouders werden geraakt door hard toeslagenbeleid. Als verantwoordelijke voor de Belastingdienst tussen 2010 en 2014 heeft hij zijn ambtenaren meerdere keren opgedragen om ouders mild te behandelen als zij de fout hadden gemaakt om geen eigen bijdrage voor de kinderopvangtoeslag te betalen. Maar uiteindelijk stemde Weekers toch in met een terugvordering die de ouders financieel flink heeft geraakt. De eurocrisis slokte naar eigen zeggen al zijn tijd op.

1 dag geleden
Rutte: kinderen aardbevingsgebied zitten in 'shit-situatie'

WOLTERSUM (ANP) - In het aardbevingsgebied zitten "tienduizenden kinderen in een shit-situatie" en dat is "vreselijk". Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na afloop van een werkbezoek aan Groningen. Hij sprak onder meer met kinderen en medewerkers van scholen en met regionale bestuurders. Rutte was ontroerd door de verhalen die hij hoorde, zei hij.

1 dag geleden