Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Zeeuwse Bijenteelt in Uganda

Zeeuwse Bijenteelt in Uganda

POPPENDAMME - De stichting tot Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda, opgericht in Zeeland, in 2015, heeft in Oeganda vele projecten opgezet die alle ten doel hebben om de levensstandaard van arme mensen te verbeteren.Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda is in 2015 opgericht door drie Zeeuwse mannen: Theo Sinke, Piet de Meester en Ko Poppe. De stichting heeft vele families in Uganda geholpen om een beter bestaan op te bouwen. Theo Sinke is na zijn pensionering vrijwilligerswerk gaan doen voor PUM, een organisatie waarmee experts hun kennis kunnen overdragen in ontwikkelingslanden om kleine en middelgrote bedrijven te helpen met groeien. “Ik was PUM coördinator en zag verschillende projecten de revue passeren. Ik zocht daar passende experts bij. Toen er een project over imkeren langskwam, heb ik Piet gevraagd om zich aan te sluiten.”

De mannen kenden elkaar al, doordat Sinke financieel advies gaf toen De Meester Imkerij Poppendamme opzette. “Het sprak me aan om mijn kennis te kunnen overdragen aan mensen die er baat bij hebben. Ik ging mee naar Uganda en zag dat er meer nodig was.” De mannen besloten hun kennis te bundelen en zo ontstond Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda. Ko Poppe, ook een ervaren PUMmer, sloot zich als derde bestuurslid aan. “Ko fungeert voor onze stichting als klankbord. Hij stelt kritische vragen waarmee we samen een koers bepalen voor de projecten die we aanpakken,” vertelt Sinke. In de afgelopen zeven jaar heeft de stichting aan maar liefst achttien projecten gewerkt, dit in samenwerking met lokale initiatieven, instanties en bedrijven. Dankzij hun aangeleerde kennis over imkeren en bedrijfsvoering hebben ontelbaar veel gezinnen hun inkomen, en daarmee de kansen van hun kinderen, zien groeien.

Ugandese bijen zijn erg defensief
Piet de Meester is professioneel imker en dacht alles te weten over bijen. Totdat hij in Uganda kwam en zag hoe de bijen daar hun volk beschermen. “Ugandese bijen zijn veel defensiever en steken sneller. Ik heb me verdiept in de traditionele werkwijze en de bijenvolken daar. Veel gezinnen hebben een eigen lapje grond en verbouwen daar groente op. Ze hebben wat klein vee en een bijenkast, maar geen geschikt materiaal. Ze gebruiken veel rook om de bijen te versuffen. Het gevolg is dat de honing inboet op kwaliteit. Het smaakt naar rook, er drijven stukjes as in en is zodoende niet te verkopen op de markt. Als mensen een inkomen willen genereren uit de honing, dan zal die van betere kwaliteit moeten zijn.” Er wordt vooral met traditionele, gevlochten korven of holle boomstammen gewerkt. De meeste mensen hebben niet het geld om een goede bijenkast te laten maken. Er is in Uganda een tekort aan bijenvolken en de honingoogst blijft ver achter bij de vraag. The Ugandan Beekeepers Association schat dat er jaarlijks in Uganda 1500-3000 ton honing wordt geproduceerd, terwijl de markt het vijfvoudige zou kunnen verwerken. “In het lesprogramma leren de mensen hoe ze een goede korf kunnen vlechten en waar ze aan moeten denken als ze die neerzetten. Bijen hebben schaduw, water, rust en genoeg bloemen in de omgeving nodig. Als ze na het eerste jaar een goede oogst hebben, kunnen ze dat geld investeren in een KTB, ofwel een Kenian Top Bar Hive. Deze kasten worden lokaal gemaakt, zodat ook andere ondernemers baat hebben bij onze projecten.”

Meer dan bijenhouden alleen
Een bedrijf opzetten is niet gemakkelijk. De lesprogramma’s van Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda zijn er dan ook op gericht om mensen te leren hoe ze een bedrijfsplan moeten maken, hoe ze moeten investeren en hoe ze een bedrijf moeten voeren. “Zeven jaar geleden zijn we met kleine projecten begonnen. We zijn meer dan vijftien keer naar Uganda geweest en hebben een netwerk opgebouwd met lokale projecten, bedrijven en instanties. Zo zorgen we ervoor dat zij zelf de kennis aan elkaar doorgeven en elkaar helpen,” vertelt Sinke. Met het project ‘Bees, Trees en 1000 families’  is het inkomen van vele Ugandese families verdubbeld. Sinke: “Voor het project ‘Empowering Women by Beekeeping Skills’ werken we samen met de Precious Life Foundation in Karuma. Grace is een universitair geschoolde vrouw en gedreven om de vrouwen van Karuma te helpen. Zij heeft een centrum opgezet waar sekswerkers een vak kunnen leren als kapster of kledingontwerpster. Er zijn lifecoaches die de vrouwen helpen om uit hun onmenselijke bestaan te komen. Wij voegen daar het imkeren aan toe. We geloven in dit project en weten zeker dat we veel mensen kunnen helpen. Daar hebben we geld voor nodig en we zoeken dan ook sponsoren.” In de expositieruimte van Imkerij Poppendamme is een hoek ingericht met informatieborden en een film. Ook staat daar een KTB (bijenkast) waar donaties in gedaan kunnen worden.

Op de website van Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda is meer informatie over de projecten te vinden. www.bijenteeltnoorduganda.nl.


Meer uit Middelburg

Oud-Songfestivaldeelnemer Stefania presenteert landelijke finale Regio Songfestival

UTRECHT - Tijdens de finale van het Regio Songfestival op zaterdagavond 4 november 2023 ligt depresentatie in handen van Stefania Liberakakis, Riks Ozinga en Bernadette Keizer.

21 uur geleden
De Bode blijft in de bus vallen

MIDDELBURG - De gemeente Middelburg voert uiterlijk 1 oktober 2024 de zogenoemde JA-JA sticker in. De raad heeft dat besluit op 21 september genomen. D66 Middelburg stelde eerder voor om het principe van de sticker op de brievenbus om te draaien: als je geen sticker op je brievenbus hebt, krijg je wel de Bode, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk in je bus. Dat krijg je alleen als je daar expliciet om vraagt, door er een ja/ja sticker op te plakken.

22 uur geleden
Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten

MIDDELBURG - De Gemeente Middelburg werkt aan een belangrijk plan om de openbare ruimte te verbeteren en de levenskwaliteit van haar inwoners te verhogen. Het huidige speelruimteplan uit 2000 is voor het laatst in 2006 geüpdatet en is toe aan een grondige herziening.De reden voor deze herziening bestaat uit twee delen. Ten eerste bereiken veel speeltoestellen in de openbare ruimte het einde van hun levensduur, wat lijdt tot stijgende kosten voor onderhoud en vervanging. Ten tweede zijn de behoeften van de inwoners en de demografische samenstelling van de gemeente veranderd, waardoor sommige voorzieningen niet langer aansluiten bij de wensen van de bewoners. Dit maakt nu het juiste moment om een aanpak te bepalen voor bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de openbare ruimte. De aanpak omvat een grondige analyse van gegevens over de bevolkingsopbouw, groenstructuren, hittestress, wateroverlast en het huidige voorzieningenniveau voor bewegen, ontmoeten, sport en spelen in de openbare ruimte. Deze gegevens worden gecombineerd met de input van inwoners om een alomvattende visie te ontwikkelen.Oproep inwoners deelname enquêteWethouder Jeroen Louws: “Inwoners bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de openbare ruimte. Dit draagt bij aan sociaalmaatschappelijke doelen zoals het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid en de ontwikkeling van kinderen. Inwoners van de gemeente Middelburg weten zelf waar behoefte aan is en spelen dan ook een belangrijke rol in dit proces. Ik nodig alle inwoners uit om deel te nemen aan een enquête en hun inbreng te leveren om de toekomst van de openbare ruimte vorm te geven.” Naast een enquête zijn er rondgangen met belanghebbenden zoals schoolkinderen, jongeren en ouderen. Deze inbreng zal helpen bij het vormgeven van de nieuwe visie en het prioriteren van verbeteringen. Op basis van data-analyse, input vanuit inwoners, bestaand beleid en maatschappelijk opgaven omvat het eindresultaat onder andere een visie op bewegen, ontmoeten, sporten en spelen, voor verschillende voorzieningen en een uitvoeringsprogramma Met als uiteindelijke doel: Voor iedereen van elke leeftijd een plek in de openbare ruimte om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS).Voor meer informatie en om de enquête in te vullen, kunt u terecht op www.middelburgontmoet.nl/boss.

22 uur geleden
Objecten met een diepere betekenis

VEERE - Voor kunstenaars is Veere een bron van inspiratie. In de 19e en 20e eeuw ontstond er een ware kunstkolonie van gerenommeerde schilders en beeldhouwers. Ook hedendaagse kunstenaars zien Veere als een geliefde woon- en werkplek. Onder de noemer ’Kunst in Veere’ hebben zij zich verenigd. Maar wie zijn die kunstenaars? Hanny Mallekote stelt ze aan u voor in een reeks gesprekken speciaal voor De Bode. Deze keer is ze in gesprek met Marijke Leertouwer, kunstenaar en eigenaar van Kunsthuis Veere.

23 uur geleden
Herstructurering siloterrein in Middelburg van start

MIDDELBURG - Op vrijdag 29 september heeft wethouder Rutger Schonis, samen met belanghebbenden en enthousiaste ondernemers, de starthandeling verricht om het voormalige CZAV terrein, bekend als het siloterrein aan de Kleverskerkseweg in Middelburg, te transformeren tot een dynamisch en aantrekkelijk gebied voor ondernemers.

2 dagen geleden
Koninklijke Erepenning voor de Domburgse Reddingsbrigade

DOMBURG Op 1 oktober 2023 viert de Domburgse Reddingsbrigade haar 50-jarig jubileum. Tijdens de receptie op zaterdag 30 september 2023, om 17.30 uur, heeft de Commissaris van de Koning, de heer J.M.M. Polman, de Koninklijke Erepenning overhandigd aan de Domburgse Reddingsbrigade. 

2 dagen geleden
Middelbrand in woning Hofplein Middelburg

MIDDELBURG - In een woning aan het Hofplein in Middelburg heeft vrijdagmiddag brand gewoed. De brandweer schaalde op naar middelbrand.De brand werd rond 15.30 uur ontdekt waarna gezien de locatie direct al meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Rond 16.05 uur werd formeel opgeschaald naar middelbrand. In de tussentijd had de brandweer het vuur echter al geblust. Bij de brand zijn twee tankautospuiten en een ladderwagen ingezet.

3 dagen geleden