Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

In februari meer duidelijk over dilemma Arsenaalgebied

In februari meer duidelijk over dilemma Arsenaalgebied

VLISSINGEN - Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders neemt volgende maand een besluit over het dilemma waarmee ze geconfronteerd is voor het Arsenaalgebied in Vlissingen.

Oorspronkelijk zou het college hierover deze maand de knoop doorhakken, maar het overleg met de verschillende betrokken partijen duurt langer dan voorzien, vertelt wethouder John de Jonge.

Belanghebbenden

De gemeente Vlissingen wil een nieuwe visie maken voor het Arsenaalgebied, dat bestaat uit de Koopmanshaven, Michiel de Ruyterhaven, Zeilmarkt, het De Ruyterplein en een deel van de Oranjedijk, maar waterschap Scheldestromen gaat hier dijkonderzoek uitvoeren. Moet Vlissingen dit wettelijke onderzoek, dat begin 2021 klaar moet zijn, afwachten of kan zij al beginnen met overleg voor de visie? Voor het antwoord op deze vraag betrekken b&w de belanghebbenden in het gebied, zoals inwoners, ondernemers en het Comité Beschermd Stadsgezicht Vlissingen.

Strenger

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt met deze partijen de gevolgen van het dijkonderzoek voor het visieproces. In 2050 moeten alle dijken in Nederland aan de nieuwe, strengere veiligheidsnorm voor waterkeringen voldoen, om bijvoorbeeld beter bestand te zijn tegen stormen. Waterschap Scheldestromen beoordeelt onder meer de Vlissingse waterkeringen en voert hiervoor vanaf dit jaar onderzoek uit. Dat onderzoek moet begin 2021 klaar zijn. De resultaten zouden kunnen uitwijzen dat de dijk langs het De Ruyterplein en de Oranjedijk, tot aan Het Eiland, versterkt moet worden. ‘Dat kan een verhoging en/of verbreding van de waterkering betekenen’, aldus de gemeente, 'maar wat dit concreet inhoudt, is nu nog niet te zeggen.

Gezichtsbepalend

In februari willen b&w op basis van een goede afweging van alle belangen de knoop doorhakken over het vervolg van het participatieproces voor de visie. De partijen willen graag aan de slag, omdat er al langer over de visie gesproken wordt en het een belangrijk deel van de binnenstad is. 'Dit gezichtsbepalende gebied heeft een eeuwenlange historie en heeft veel potentie. Alle betrokken partijen willen dat dit gebied een impuls krijgt', aldus Vlissingen.

Bouwvolumes

De visie moet uitgangspunten opleveren waaraan de gemeente nieuwe initiatieven en plannen voor de openbare ruimte kan toetsen. Ook komt er een analyse van de sterke en zwakke punten van het gebied in te staan, net als doelstellingen voor de ontwikkeling van het Arsenaalgebied. ‘Ook bepalen we met de aanwezigen de invalshoeken voor het toekomstplan, zoals de functies van het gebied, bouwvolumes, parkeren en de openbare ruimte’, staat in een gemeentelijke nota over het participatieproces. 'De kwaliteit van het proces om de visie te realiseren en de kwaliteit van de inhoud van de visie hebben voorrang op de planning. Het doel is om een visie op te stellen voor de gemeenteraad met zoveel mogelijk draagvlak.'

Meer uit Vlissingen

Bunkercomplex Dishoek is open op bunkerdag 3 juni

DISHOEK - Het behoort weliswaar niet tot het grondgebied van Vlissingen, maar in de duinen van Dishoek bouwden de Duitsers een kustbatterij ter verdediging van het ‘Verteidigungsbereich Vlissingen’. Een deel van de bunkers is bewaard gebleven en kunnen tijdens de bunkerdag op zaterdag 3 juni worden bezichtigd.

2 dagen geleden
Politie ingezet bij conflict Oost-Souburg

OOST-SOUBURG – De politie is woensdagmiddag met meerdere eenheden ingezet voor een conflict in Oost-Souburg.

3 dagen geleden
Nieuw boek van Kees Bos over de 'Zeeuwse Rivièra'

VLISSINGEN - ‘De Zeeuwse Rivièra, actueel landschap in een zee van tijd’ is de titel van het nieuwe boek van Kees Bos. Het boek werd onlangs gepresenteerd in restaurant Hof aan Zee onderaan de duinen bij Valkenisse, gevestigd in een voormalige noodboerderij uit 1946. Het is een voor de hand liggende keuze voor Kees Bos aangezien deze locatie vaak het vertrekpunt is van zijn wandelingen langs de zuidwestkust van Walcheren.

3 dagen geleden
Studenten HZ opnieuw meer dan gemiddeld tevreden

VLISSINGEN - Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 blijkt dat HZ-studenten opnieuw tevreden zijn over hun opleiding en hogeschool. Op alle vijftig onderdelen van zeven landelijk getoetste thema’s geven de studenten de HZ een score die significant hoger ligt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De kwaliteit is hiermee zeer constant.Van januari tot en met maart 2023 gaven studenten hun oordeel over hun studie. Dit jaar was de HZ-respons 46%, ten opzichte van een landelijke respons van 34%. De NSE-resultaten laten een heel positief en constant beeld zien, met scores die significant boven het landelijk hbo-gemiddelde liggen. Punten waarop de HZ goed scoort zijn onder meer de studiebegeleiding, de aansluiting op de beroepspraktijk, de sfeer op de opleiding, studiefaciliteiten en docenten.“We waarderen de hoge betrokkenheid van onze studenten en dat ze hun ervaringen hebben gedeeld via de Nationale Studenten Enquête,“ vertelt Barbara Oomen, voorzitter van het College van Bestuur van de HZ. “De resultaten passen precies bij wat we nastreven: het zijn van een persoonlijke hogeschool, waar studenten in een prettige en bruisende omgeving worden opgeleid en begeleid tot de professionals van de toekomst. We zijn ook trots dat we met de resultaten op hetzelfde hoge niveau blijven als dat van vorig jaar. Dat is een groot compliment waard aan alle HZ-medewerkers die dit mogelijk maken.” De Nationale Studenten Enquête vormt een bron van informatie voor de HZ en toekomstige HZ-studenten. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te blijven verbeteren en om te innoveren. Studiekiezers zien de kwaliteit van de school door de ogen van de huidige student wat kan helpen bij het maken van de studiekeuze.

4 dagen geleden
Geslaagde moederdagactie: Honderden gratis taartjes over de toonbank

VLISSINGEN - Honderden moeders zijn afgelopen Moederdag verrast met een gratis taartje van hun lokale bakker, dankzij de Moederdag-actie van de Bode. Alle Vrienden van de Bode mochten kosteloos een taartje ophalen!

4 dagen geleden
Wederom cocaïne aangetroffen tussen de bananen

VLISSINGEN - Tijdens een reguliere douanecontrole in de haven van Vlissingen is op dinsdagmiddag 30 mei 600 kilogram cocaïne aangetroffen in een lading bananen.

5 dagen geleden
Auto te water bij rotonde Sloeweg

VLISSINGEN - Een automobiliste is dinsdagmiddag met haar auto te water geraakt bij de rotonde op de kruising van de Sloeweg en de Hercules Segherslaan in Vlissingen.

5 dagen geleden