Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

College wil azc in Middelburg tot medio 2025 open houden

College wil azc in Middelburg tot medio 2025 open houden

MIDDELBURG - Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders is positief over het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om het asielzoekerscentrum in Middelburg in gebruik te houden tot juli 2025. De gemeenteraad behandelt het verzoek in haar vergaderingen van dinsdag 1 en donderdag 10 oktober.

Om de afweging voor de verlenging goed te kunnen maken, heeft de gemeente evaluatieoverleg gehad met onder andere omwonenden, (oud)bewoners van het azc en de politie, laat een woordvoerder van de gemeente Middelburg maandag weten. 'Naast positieve reacties zijn er verbeterpunten genoemd. De belangrijkste verbeterpunten zijn dat de veiligheidsmaatregelen aangescherpt moeten worden en de samenstelling van de groep asielzoekers anders moet. De asielzoekers uit veilige landen veroorzaken overlast.' Ook is er meer integratie en participatie van asielzoekers in Middelburg gewenst. 'De ervaringen met asielzoekers die meedoen met sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn positief.' Met onder meer open dagen, communicatie met de buurt na incidenten en overleg met de wijkagent en de manager van het azc verbetert de communicatie tussen met de aan- en omwonenden en het COA, de gemeente en politie. Tot slot moet er duidelijkheid komen over het verlengingsverzoek en de invulling van het azc-gebouw na 2025.

Incidenten
'Begin dit jaar nam het aantal incidenten flink toe, met name met asielzoekers uit veilige landen.' Deze toename en de uitkomsten van de evaluatie zijn voor het college van burgemeester en wethouders reden om het COA om maatregelen te vragen op het gebied van bewaking en beveiliging. 'Ook vraagt het college het COA om het aantal asielzoekers uit veilige landen tot nul terug te brengen. Hierover kan het COA geen harde toezeggingen doen.' Mensen die in Nederland asiel aanvragen hebben het recht de asielprocedure te doorlopen, aldus de gemeente. Het COA heeft de wettelijke taak mensen die asiel aanvragen op te vangen. 'Wel heeft het COA, samen met de gemeente, politie en andere partners maatregelen genomen. Het aantal incidenten neemt nu af tot een aanvaardbaar minimum.'

Veiligheid
Om het aantal te incidenten te verminderen zijn er onder meer kamer- en tassencontroles. 'Ook neemt de wijkagent een intake af met nieuwe bewoners met een incidentenverleden. Overlastgevende asielzoekers worden overgeplaatst naar een zogenaamde 'extra begeleiding- en toezichtlocatie'. Ook willen b&w dat het COA de mogelijkheid voor een camerasysteem met gezichtsherkenning onderzoekt.

Voorwaarden
De Middelburgse wethouder Chris Dekker laat weten dat de gemeente de overeenkomst met het COA in het uiterste geval kan opzeggen als het COA zich niet aan de afspraken houdt. 'De insteek is dat het azc blijft tot 25 juni 2025', aldus de wethouder. 'Wij vinden dat een azc past bij Middelburg. We hebben vrijheid als stad hoog in het vaandel staan en de stad heeft een lange traditie in het opvangen van mensen in onveilige situaties. Maar we willen ook borgen dat het prettig en veilig wonen en werken blijft rond het azc. De maatregelen die we samen hebben genomen, werpen hun vruchten af. Dat geeft vertrouwen voor de komende vijf jaar. Daarnaast blijven we monitoren of de maatregelen werken en de overlast beperkt blijft.'

Open dag
Het COA blijft nauw overleg voeren met de omwonenden in het omwonendenoverleg. Tijdens Nationale Burendag – dit jaar op zaterdag 28 september - houdt het azc een open dag. Daarnaast hebben het COA en de gemeente minimaal vier keer per jaar overleg en regelmatig bestuurlijk overleg.

Goes
Momenteel verblijven er minder asielzoekers in het azc dan normaal, omdat het centrum in afwachting is van de komst van asielzoekers uit Goes. Het azc in Goes sluit in november en de gezinnen met kinderen die in Middelburg naar school gaan, op het TEC (Taal Expertise Centrum) en de ISK (Internationale Schakelklas), komen binnenkort naar Middelburg. Het gaat volgens Middelburg om 70 mensen.

Toekomst
Volgens afspraak sluit het azc aan de Laurens Stommesweg in Middelburg na 2025, aldus de gemeente. Ze wil de komende jaren met omwonenden in gesprek om te bekijken wat een goede invulling is van de locatie. 'Het COA wil daarnaast toewerken naar één, wat grotere 'kernlocatie-AZC' in Zeeland, in plaats van meerdere kleinere centra. Zij wil hierover in gesprek met de grote gemeenten in Zeeland, waaronder Middelburg.' De gemeente Middelburg zegt hierover pas in gesprek te gaan nadat het traject voor de verlenging van het huidige azc is afgerond. 'We zien dit als twee aparte afwegingen. We wachten de vraagspecificatie van het COA af, zodat we daarna kunnen bepalen hoe wij hier als gemeente tegenover staan. Voor ons staat in ieder geval vast dat de locatie aan de Laurens Stommesweg niet in beeld is voor een kernlocatie-azc.'

Zienswijze
De gemeenteraad van Middelburg behandelt het collegevoorstel in de commissievergadering van 1 oktober en de raadsvergadering van 10 oktober. Bewoners die de raadsleden hun mening willen meegeven, kunnen inspreken tijdens de commissievergadering op 1 oktober. Aanmelden kan tot 24 uur van te voren, via griffie@middelburg.nl. Ook is het mogelijk schriftelijk en anoniem een zienswijze in te dienen via het genoemde mailadres. Het stuk is dan alleen in te zien door raadsleden.
Wanneer de gemeenteraad zich op 10 oktober heeft uitgesproken, beslissen b&w definitief of de verlenging doorgaat.

0 reacties

Om te reageren moet je eerst even inloggen.

Meer uit Middelburg

De prachtige fontein van Stavenisse doet het weer!

STAVENISSE - Er stroomt weer water uit de fontein van Stavenisse. Vrijdagavond werd deze officieel in gebruik genomen. Deze fontein is een herinnering aan de watersnood van 1953 en is nadat hij jaren niet in gebruik was door een grote groep vrijwilligers uit Stavenisse opgeknapt.

2 uur geleden
‘Ik hou van bezig zijn en problemen oplossen’

VLISSINGEN - In veel gemeenten worden de koninklijke onderscheidingen vrijdag uitgereikt. Tijdens de lintjesregen in april zijn de ontvangers van de lintjes al verrast met het nieuws. Door de coronamaatregelen liet de uitreiking echter op zich wachten. Eén van de Zeeuwen die vrijdag zijn onderscheiding in handen krijgt, is Cor Zuiddam uit Vlissingen. Voor zijn vele vrijwilligerswerk is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. “Ik zie dit als aanmoediging om mijn vrijwilligerswerk voort te zetten”, vertelt de 75-jarige Vlissinger.

9 uur geleden
Boeren voeren ook actie bij politiebureau Goes

GOES - Zeeuwse boeren voeren vrijdag actie bij verschillende politiebureaus in de provincie. Dat gebeurt ook bij het politiebureau aan de Valckeslotlaan in Goes.

10 uur geleden
De vlag gaat nog niet uit voor zangduo Anita en Ed

Anita en Ed, het Thoolse zangduo, mogen ook weer voor groepen mensen optreden. Hoewel zij blij zijn met de versoepelingen, wil dat niet zeggen dat zij direct het podium op kunnen springen. Volgens hen zijn er nogal wat zaken om rekening mee te houden: "De vlag hangt niet halfstok, maar we hangen hem zeker nog niet uit".

12 uur geleden
Skyline van Souburg is te koop

OOST-SOUBURG - Tassen, kaarten, posters en mokken, Hebbes Wonen en meer verkoopt ze tegenwoordig met de skyline van Oost-Souburg erop.

13 uur geleden
Wemeldingse Zandweg gaat dicht voor werkzaamheden

WEMELDINGE - De Wemeldingse Zandweg (N671) tussen Kapelle en Wemeldinge is van maandag tot vrijdag dicht voor werkzaamheden. De weg krijgt nieuw asfalt, het fietspad aan de westkant wordt verbreed en het fietspad aan de oostzijde verdwijnt.

14 uur geleden
Eindelijk duidelijkheid over griezelkat Gries

VEERE - De mummiekat, die in 1958 in een muur van de Grote Kerk in Veere is gevonden, is daar tussen 1439 en 1498 ingemetseld.

14 uur geleden