Amerikaanse bulldog

Communities

ZeelandNet

Amerikaanse bulldog

Welkom op de community Amerikaanse bulldog!

494.896 bezoekers 209 leden Log in

ARFE oplossing


De oplossing van ARFE.

Het gedrag van een hond wordt deels bepaald door zijn aangeboren eigenschappen, maar voor een veel zwaarwegender deel gevormd door omgevingsfactoren. Hierbij kun je denken aan de socialisatiefase bij de fokker, de opvoeding door de eigenaar en de omstandigheden waaronder de hond wordt gehouden. De oorsprong van agressief gedrag valt vrijwel altijd tot omgevingsfactoren terug te leiden. Dáár zal dan ook de oplossing van het probleem moeten worden gezocht.

Al in 1991 heeft Animal Research Foundation Europe aan J.D. Gabor, de toenmalige staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voorgesteld om alle honden wettelijk exact te behandelen als een motorvoertuig. Ook auto's zijn er in verschillende soorten en maten. Om een zwaardere auto te besturen heb je een ander rijbewijs nodig dan voor het besturen van een lichte auto. Als je hetzelfde systeem toepast op het houden van honden, dan zal iemand die een Rottweiler wil houden aan andere eisen moeten voldoen dan iemand die een Chihuahua wil houden. Het rijbewijs wordt dan een geleidebewijs waarvoor de hondeneigenaar een proeve van bekwaamheid moet afleggen. Voor elke categorie hond zullen er dan aan de eigenaar zwaardere of lichtere eisen gesteld moeten worden.

Veroorzaakt een auto brokken, dan is via kentekenregistratie de eigenaar te achterhalen, zodat die aansprakelijk gesteld kan worden. Het kentekenbewijs voor auto's wordt bij honden een verplicht registratiebewijs, waarmee hond en eigenaar herkenbaar aan elkaar gekoppeld worden. Gaat er dan iets mis, dan is de eigenaar altijd te achterhalen en kan vervolgens aansprakelijk worden gesteld. Door voor de verplichte registratie gebruik te maken van een te injecteren chip, staat de identiteit van de hond gedurende zijn hele leven vast. Wie afstand wil doen van zijn hond moet, net als bij een auto, voldoen aan de overschrijvingsplicht. De geïnjecteerde chip is onzichtbaar en kan worden afgelezen met een speciaal apparaat.

Lees verder

Omhoog