Linux Ubuntu

Communities

ZeelandNet

Linux Ubuntu

Welkom op de community Linux Ubuntu!

69.968 bezoekers 37 leden Log in

Conky


Conky

Wat is Conky? Om kort te zijn is Conky een klein progje wat de systeem eigenschappen weergeeft zoals cpu verbruik, up-time, klok, temperatuur etc. Je kan er in zetten wat je maar wil. Het lijkt een beetje op de side-bar in Windows-Vista.

Hoe maak je een Conky.

Download Conky en installeer het:
Open een terminal venster en typ:

sudo apt-get install conky

gevolgd door enter.

Typ daarna:

gedit /home/naamgebruiker/.conkyrc

gevolgd door enter. Vul voor naamgebruiker de naam in waar je onder ingelogd bent.

Er opent zich nu een soortement kladblok waar je het volgende in kan kopieren/plakken:

# UBUNTU-CONKY
# A comprehensive conky script, configured for use on
# Ubuntu / Debian Gnome, without the need for any external scripts.
#
# Based on conky-jc and the default .conkyrc.
# INCLUDES:
# - tail of /var/log/messages
# - netstat connections to your computer
#
# -- Pengo (conky@pengo.us)
#

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft no

# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Minimum size of text area
# minimum_size 250 5

# Draw shades?
draw_shades no

# Text stuff
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
font verdana
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color #e5e5e5

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 10

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT
$color

${color black}SYSTEM ${hr 2}$color
Computer Naam: $nodename
Kernel: $kernel
Architectuur: $machine
${time %a %d %b %Y %T}
Uptime: ${uptime}

${color black}CPU ${hr 2}$color
Intel Core 2 Quad Q6600 @ ${freq}MHz   Load: ${loadavg}  
 ${color}Core 1 :$color  ${cpu cpu1}% ${color #EEEEEE}${cpubar cpu1}
 ${color}Core 2 :$color  ${cpu cpu2}% ${color #EEEEEE}${cpubar cpu2}
 ${color}Core 3 :$color  ${cpu cpu3}% ${color #EEEEEE}${cpubar cpu3}
 ${color}Core 4 :$color  ${cpu cpu4}% ${color #EEEEEE}${cpubar cpu4}

${color black}PROCESSEN ${hr 2}$color
Aantal Processen:  $processes       Bezig:  $running_processes

${color black}HOOGSTE CPU GEBRUIK ${stippled_hr 1}$color
NAME${alignr 9}PID      CPU%      MEM%
${top name 1}${alignr 9}${top pid 1}   ${top cpu 1}    ${top mem 1}
${top name 2}${alignr 9}${top pid 2}   ${top cpu 2}    ${top mem 2}
${top name 3}${alignr 9}${top pid 3}   ${top cpu 3}    ${top mem 3}
${top name 4}${alignr 9}${top pid 4}   ${top cpu 4}    ${top mem 4}

${color black}HOOGSTE GEHEUGEN VERBRUIK ${stippled_hr 1}$color
NAME${alignr 9}PID      CPU%      MEM%
${top_mem name 1}${alignr 9}${top_mem pid 1}   ${top_mem cpu 1}    ${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}${alignr 9}${top_mem pid 2}   ${top_mem cpu 2}    ${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}${alignr 9}${top_mem pid 3}   ${top_mem cpu 3}    ${top_mem mem 3}
${top_mem name 4}${alignr 9}${top_mem pid 4}   ${top_mem cpu 4}    ${top_mem mem 4}

${color black}GEHEUGEN ${hr 2}$color
RAM:   $memperc%   ${membar 6}$color
Swap:  $swapperc%   ${swapbar 6}$color

${color black}HARDE SCHIJF ${hr 2}$color
/:      ${fs_used_perc /}%   ${fs_bar 6 /}$color
              ${fs_used /} / ${fs_size /}

/home:  ${fs_used_perc /home}%   ${fs_bar 6 /home}$color
            ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
           
Harde schijf activiteit:${alignr}${diskiograph 20,160 000000 0000ff}

${color black}NETWERK ${hr 2}$color
Down: $color${downspeed eth0} k/s ${alignr}Up: ${upspeed eth0} k/s
${downspeedgraph eth0 25,140 000000 ff0000} ${alignr}${upspeedgraph eth0
25,140 000000 00ff00}$color
Totaal: ${totaldown eth0} ${alignr}Total: ${totalup eth0}

${color black}LOG ${hr 2}$color
${execi 30 tail -n3 /var/log/messages | fold -w50} 

Sla het bestand op door op de save-knop te klikken, en verlaat het kladblokje.

Nu staat er in je homemap een verborgen file, welke je zichtbaar kan maken met Ctrl-h, genaamd .conkyrc

Typ in de terminalvenster:

conky

en kijk wat er gebeurd.

Als het goed is staat er nu op je buroblad een heleboel gegevens over je pc.

Wil je dit ook starten als je de computer opstart, ga dan naar:

Systeem -> Voorkeuren -> Sessies

en vul daar zowel als naam als het commando conky in en sla het op. Let op, het commando moet kleine letters zijn, bij de naam kan je invullen wat je wil.

Start dan de pc opnieuw en zie, je gegevens staan op het buroblad.

 

En zo ziet het er uit na wat gestoei met de code:

Omhoog