ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Communities

ZeelandNet

ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.nl

1.390.529 bezoekers 209 leden Log in

guppen


DE GUP

Poecilia reticulata
door Erik Lievens

Velen kennen hem onder zijn bijnaam: het miljoenenvisje, alias de guppy, genoemd naar zijn ontdekker: dominee Robert J.L. Guppy. Hij behoort tot de familie van de levendbarende tandkarpers en wordt over de ganse wereld in grote en kleine aquaria gehouden. Ondertussen is met deze soort danig gekweekt, u weet wel: ouders geven aan hun kinderen enkele gupjes als geschenk vermits deze visjes geen hoge eisen stellen aan hun accommodatie; de kinderen vinden het op hun beurt heel plezierig als zij na een tijdje een kroost jonge visjes rondzwemmen hebben. Dat de guppy een grote nest nakomelingen kan voortbrengen is algemeen bekend. Zijn naam: miljoenenvisje, heeft hij dus niet gestolen.

Het gevolg van dit alles is dat na het volgroeien van deze nest jongen, er ook onder elkaar verder wordt gekweekt met als resultaat een degeneratie van de soort. Waar vindt men nog zuivere, stevig uitgegroeide exemplaren? De Poecilia reticulata vindt zijn natuurlijke oorsprong in het Amerikaanse continent, vanaf Midden-Amerika tot Brazilië. Zoals u weet zijn er talloze varianten hetzij van vorm, hetzij van kleur. Enkelen hebben een staart in waaiervorm waarbij u zich afvraagt hoe het mogelijk is dat zo'n visje zich nog rechtlijnig kan voortbewegen, anderen hebben een lierstaart of een dubbelzwaard, nog anderen hebben een staart in de vorm van een triangel enz.

Neem mij niet kwalijk, maar naar mijn bescheiden mening is de natuurlijke guppy nog altijd het mooist van al.

Een guppy gedijt in elk soort aquarium waarbij zelfs de temperatuur van het water een ondergeschikte rol speelt. Binnen de waarden 18°C en 28°C zijn zij nog heel goed te houden. Vermits onze planten geen te hoge temperaturen verdragen, is dit visje een uitstekende bewoner van ons plantenaquarium. Aan de watersamenstelling hoeft ook geen bijzondere aandacht geschonken te worden: ons gewoon leidingwater voldoet uitstekend. Wist u dat zij in de natuur in gebieden gevonden zijn waar het zoutgehalte betrekkelijk hoog ligt?

In een aquarium met guppen mogen geen drijfplanten ontbreken.

Guppies kunnen niet samengehouden worden met kempvissen, vermits ons miljoenenvisje graag knabbelt aan verlengde vinstralen en voelsprieten van andere vissen.

Zij eten werkelijk alles: muggelarven, watervlooien, vlokkenvoer enz. Wel mag niet vergeten worden om hen af en toe ook wat groenvoer aan te bieden.

Het mannetje is in verhouding tot het vrouwtje relatief klein en bont gekleurd. Een vrouwtje guppy heeft slechts een blauwe of groene weerschijn.

Het is de hoogste tijd om met deze soort selectief te gaan kweken, anders zijn ze onherroepelijk verloren. Met selectief kweken wordt bedoeld dat men zorgvuldig met kweekkoppels tewerk gaat en enkel met mooie exemplaren verder werkt. Een belangrijk onderdeel van dit gegeven is te zorgen dat men geen inteelt krijgt, vandaar dat men al vlug een ganse batterij kweekbakjes nodig heeft om zuivere rassen voort te brengen.

In dit verband hebben enkele liefhebbers van dit visje zich verenigd in een werkgroep met het doel het voortbestaan van de guppy te vrijwaren.

Zeg nooit tegen dit visje: het is maar een guppy!

Ik daag iedereen uit om te proberen aan een degelijk kweekkoppel te geraken en trachten te zorgen voor een selectieve nakweek. Na deze poging zal u zeker dit visje anders gaan catalogeren.
Veel succes!!!

 

Bron: http://www.aquariana.be

Omhoog