Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.852 bezoekers 8 leden Log in

Links . !!! , Politiek uit Nederland !!


    ***********************************************************************************************************************************************

                                Politiek   uit   Nederland  !                               ( Links !! ) 

       *****************************************************************************************************************************************

            Onderaan  deze  pagina :       website`s  over   allerlei   onderwerpen  !! 

           (  Euro  en  de  gulden ! )       (  Amerika   President  !  ) 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Uw  weerwoord   over   politiek   en    allerlei   andere   onderwerpen    via    :                          www.weerwoord.nl    

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Website  :              www.ez.nl               www.minszw.nl    www.minbz.nl           www.minfin.nl                 www.kabinet.nl                                                                               www.fnv.nl   www.cnv.nl                      www.ser.nl      www.cbs.nl               

   

           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Deltaplan   tegen   misdaad .                                                                                                                   2002  AD .                                Een  pakket   van  149    maatregelen    moet        Nederland  veilig maken  .                        De  belangrijkste  op   rij  . 

         Maatschappij  : --  extra   camera`s  en   toezicht  --  meer   controles  op   wapens  --  meer  controles   op   illegalen   -- meer  (straf )  bevoegdheid  gemeenten   --  beter   toezicht   op   jongeren -- algemene   identificatieplicht  .

         Politie  :  -- 4000   agenten  erbij  -- terug   naar   de  kerntaken  opsporing  en  veiligheid          -- korps  afrekenen  op  prestatie  --  verbetering  van   recherche    --  afstoten  taken   illegalen .

         Justitie  : -- mag   zelf   straffen  ( rijbewijs  innemen  ,  taakstraffen  )  --  meer  toezicht   op   doorloop  strafdossiers  --  moet  efficienter   werken   --  zal   landelijke  recherche  aansturen  .

       Rechters  :  -- buiten   kantooruren  om  werken  --   meer  efficientie  --  vaker   rechtspraak   via telehoren  --  rechtbanken   moeten   elkaar   helpen  bij  ` pieken ` . 

        Gevangeniswezen  :  --  meer   criminelen   in   1 cel  --  aparte   cellen   met   sober  regime    -- criminelen   eerder    vrij   bij   goed   gedrag   --   meer   taakstraffen  en   elektronisch   toezicht --  kortere   taakstraffen   bij  goed   gedrag  --  langere   proeftijd  ,  tegen   recidive  . 

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Contract  opzeggen    met   steun   van    Site  !                         Website  :                www.onlinecontracten.nl     

           *****************************************************************************************************************************************

          **************************************************************************************************************************************** 

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Politieke   Partijen   en   zetels  in  2003  --  2007  .

           CDA   :   (44 zetels)     :                                                               www.cda.nl              e-mail  :                       cda@tk.parlement.nl  

           PvdA  :   (42 zetels)    :                                                             www.pvda.nl              e-mail  :                          informatie@pvda.nl  

           VVD   :   (28 zetels)     :                                                              www.vvd.nl               e-mail  :    vvdvoorlichting@tk.parlement.nl  

           SP     :    (9 zetels)       :                                                               www.sp.nl                e-mail  :                                    kamer@sp.nl  

           LPF  :     (8 zetels)       :                                         www.lijstpimfortuyn.nl                e-mail  :            bestuur@lijstpimfortuyn.nl    

           GroenLinks  :  (8 zetels)   :                                        www.groenlinks.nl                e-mail  :          groenlinks@tk.parlement.nl 

           D`66  : (6 zetels)        :                                                             www.d66.nl                 e-mail  :                      d66@tk.parlement.nl    

          CU   :  (3 zetels)           :                                            www.christenunie.nl                e-mail  :       christenunie@tk.parlement.nl

          SGP : ( 2 zetels )          :                                                            www.sgp.nl               e -mail  :                    sgp@tweedekamer.nl   

         Geert  Wilders             :                                            www.geertwilders.nl          

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Landelijk  nummer   voor   dierenleed  !!   >>        tel :  0900  -- 2021210        Website  :   www.dierenbescherming.nl  

          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Europa   kinderhulp  :              www.europakinderhulp.nl  

                                                              

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           ****     Bezuinig     makkelijk    100  euro   per   maand  !!          *****

               Het    eerste    salaris   van   2003   zal   tegenvallen   .  Hogere   pensioenpremies   en   oplopende    ziektekosten   zijn   de    grootste    boosdoeners   .    Bovendien   stijgen    gemeentelijke    belastingen   sterk   .    Maar     geen   probleem   ,   er  zijn    manieren   om   100  euro   per   maand   te   bezuinigen   zonder   het   echt   te  merken .                                          4  jan .  2003   AD  .              Tien   suggesties   . 

                                          kijk  op  website   :   www.zuinigst.nl      

     1 )  Op   de   markt   is  je  gulden  bijna   een  euro  waard  =  1x  in   de   week   naar  de   markt  in  plaats   van   naar  de   super  .   Totaal  per  week  ongeveer   4,78  euro  ,  verschil  per  week  is  3,51  euro ,  bespaaring  per   maand  is  14,04  euro  .        ( 2003  ) 

     2 )  Zelf  auto  wassen . =  Besparing  per  maand :  10  euro  . 

    3 )  Openhaardgoud . = Besparing  als  de  haard  in  de  winter  15  dagen  per  maand   brandt :  15  euro  . 

     4 ) Creditcard   overbodig  . =  Een  creditcard   kost   gemiddeld  aan   vaste  kosten   35  euro  . Er  valt   hier  alleen  al  drie  euro  per   maand  op  te   besparen  .  En  dan  praten   we  niet  eens  over  de   rentelasten  . 

     5 ) Voordelig   bellen  . =  via  voordeelnummer  KPN  of   via  Telediscount   of  via  Teldump .  Besparing  per   maand  :  vijf  euro  .    (  zie  AD  4 jan . 2003 ) 

     6 ) Een  graadje  kost  zeven  procent  gas . =  Besparing   per  maand  :  4,25  euro .

     7 ) Tank   niet  langs  de  snelweg . = Het  is  een  centenkwestie , die  voortdurend  doortikt  .  Scherp  op  de  prijzen  letten  ,  leert  dat  er  geregeld   een  verschil  van   zes  cent  zit   per  liter  brandstof  tussen  de  ` dure `   snelweg  en  het  `  voordelige `  binnenland  .                                                    Dat  is  een   besparing  per  maand  van  4,80  euro .  

     8 ) Nooit   hongerig   naar  de  super  . =  Bespaar  per   maand  :  viermaal  een  Mars (  2,20  euro  )  en  viermaal  een  zakje  pepermunt  bij  het   benzinestation  (  6 euro )  is  samen  :  8,20  euro  . 

     9 )  Let  niet  alleen  op  aanbiedingen . =  *  Schrijf  vantevoren  op  wat  je  wilt  kopen  en  wijk  daar  niet  van  af  .   * Kijk  ook   eens  naar  de  onderste   schappen  ,  daar  liggen  vaak  de  echte  koopjes  . * Probeer   eens  een  huismerk   van  een  supermarkt  .                                                                           Besparing  per   maand  :  tenminste   15  euro  . 

    10 )  Een  huisdier  weet  niets   van   merken  . =  Maandelijkse   besparing  :  9,10  euro  per   kat  of  8,70  per   hond   (  bij  drie  blikken  per  week  )           

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

           Oude  --  politici    massaal   op    wachtgeld  .                aug . 2002 AD

             101  ex  --  ministers  en  - Kamerleden  ontvangen  samen  3 miljoen  euro .

     Den  Haag .   Oud -- bewindslieden  en -- Kamerleden  maken op grote  schaal  gebruik  van  de  wachtgeldregeling .    Meer dan  80  politici  die  voor  of  in 1998  het  Buitenhof  verlieten ,  ontvangen  nog  steeds  een  uitkering  .  Het overgrote deel  van  hen  heeft  nog  geen  volledige  baan  gevonden  .  Na  de  Kamerverkiezingen   van  mei 2002  zijn er  nog  eens  20  politici  bijgekomen  die  wachtgeld   ondvangen  . 

     Op  1 juni  2002  stonden   101  politici  in  de  administratie  van de  Uitvoeringsinstantie   Werknemers  Verzekeringen  .  Gemiddeld  ondvingen  zij  bijna   2400  euro  bruto  per  maand .   Zij  kosten  de  overheid  een   kleine  3  miljoen  euro  per  jaar  .  De wachtgeldregeling  geefi  ex -- bewindslieden  en   - parlementariers  het  recht  op  een  uitkering  van  minimaal   twee  en  maximaal  zes  jaar ,  afhankelijk  van  de  periode die  zij  op  het  Binnenhof  door  brachten .

    Het  eerste  jaar  ontvangen  zij  80 procent  van hun  oude  inkomen  ,  de  daaropvolgende  jaren  70 .  Ministers  verdienen  nu  9123 euro  per  maand  ,  staatssecretarissen  8558  euro , Tweede - Kamerleden  6435  euro  .   Ook bewindslieden  en  Kamerleden  die  hun  politieke  carriere  te  grabbel  hebben  gegooid  ,  houden  recht  wachtgeld .

     (  Zo  komt  ex --staatssecretaris  van  Emancipatie  en  Familiezaken  Philomena  Bijlhout  de  komende  twee  jaar  in  aanmerking  voor  154.000  euro . )

    Minister  Remkes  (  Binnenlandse  Zaken )  overweegt  de  wachtgeldregeling  te  wijzigen .    De  Vries  (ex minister B. Z. )  voorstander  van  een  sollicitatieplicht  voor  werkloze  politici  .  De  Tweede  Kamer  helpt  oud - Kamerleden  sinds  kort  een  handje   om  sneller  aan  de  slag  te  komen . Zij  kunnen  een  beroep  doen  op  outplacementsbureaus .      

      *************************************************************************************************************************************************      

       Nieuws  van  nu  ! ?     :        www.nu.nl               ANP  :   www.anp.nl  

       Politiek  nieuws           :      www.netwerk.nl                www.novatv.nl              www.buitenhoftv.nl             www.tweevandaag.nl    

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Klederdracht                              :                                                                                         www.hkwalcheren.nl/streekdracht.htm 

       Klederdracht  ( Zeeland )       :                                                                                       http://klederdrachtgroepmooizeeland.nl                                                                                                                                                                                 www.ons-boerengoed.nl    

     Atlas  1865  --  1870                  :                                                www.rad.de/kuijsten/atlas          www.rad.de/kuijsten/atlas/ze 

    Oudekranten                              :                                                 www.rad.de/kuijsten/oudekranten           www.rad.de/kuijsten                            

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        Gemeenten `s   ,   Regio `s   ,    Provincie `s     e . c .

    Gemeente                   :                                                            www.gemeente.pagina.nl           www.vng.nl          www.vngnet.nl 

    Info  gemeente          :                                                                                                                                                  www.gemnet.nl  

    Regio  pagina             :                                                                                                                                        http://regio.pagina.nl 

    Provincie `s                :                                             www.provincie.nl           www.12provincies.nl            www.e-provincies.nl 

    Dienst  verlening  aan  burgers /  openbaar  bestuur  :                                                                                        www.inaxis.nl   

   Rijksoverheid                        :     www.regering.nl/index.jsp          Rijkswaterstaat       :                      www.rijkswaterstaat.nl    

    Dorp , stad  en  land           :        www.dorpstadenland.nl                                 IPO         :                                          www.ipo.nl  

    Referendumwet                  :         www.referendumwet.nl      Uw  politieke  stem ?!   :                                  www.e-stem.nl     

    Rekenkamer                        :                                                                                                                             www.rekenkamer.nl  

    Ruimtelijke  ordening         :                                                                                                                www.bestemmingsplan.nl 

   Publicatie   lokale  lasten   :                                                                                         www.coelo.nl/publicaties_jaar.html#top 

   Klokkenluider  online           :                                                              www.klokkenluideronline.nl             www.weerwoord.nl                                                                         

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Koninklijk  huis  ,  Regering  ,  Parlement   e . c .  

      Zestienmiljoen  mensen          :                                                                                                                  www.zestienmiljoenmensen.nl 

      Molukken  in  Nederland          :                                                                                                                           http://.maluku.startkabel.nl           Nederlandse  Antillen            :   http://nederlandse-antillen.startkabel.nl            Suriname         :   http://suriname.startpagina.nl   

      De  Ombudsman                       :                                                                                                                                      www.ombudsman.nl 

     Het  Koninklijk  huis                   :                                                                                      www.koninklijkhuis.nl         www.oranjebond.nl        

     Regering                                      :                                            www.regering.nl                 Kabinet           :                           www.kabinet.nl 

     Inlichting  --  en  Veiligheids  dienst  :                                        www.aivd.nl    

      Parlement  ( 1 kamer   /  2 kamer )   :                                                                                                                                www.parlement.nl 

     Overheid                                                 :                                                             www.overheid.nl                           http://overheid.pagina.nl 

     Lokale  lasten  2005                            :      www.coelo.nl/digatlamain.html      www.coelo.nl/ondermain.html             www.coelo.nl    

     Raad  van  State                                   :                                                                                                                             www.raadvanstate.nl

     Raad  van  Europa                                :                                                                                    www.coe.int/t/nl/com/about_coe/default.asp    

     Politieke  weblogs                                :                                                                                                                         www.cadat.nl/polblogs 

    Verkiezinguitslag  1850  t/m  nu         :                                                                                                                  www.stembusuitslag.com 

    Politieke  barometer                              :                                                                                                                www.politiekebarometer.nl 

    Politieke TV progr. (  buitenh.  ,  Nova )      :                                                                                   www.buitenhoftv.nl             www.nova.nl      

     Ambassades                                         :                                                                www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ257225          Ambassades  (2)                                  :                                                                                                                http://ambassade.pagina.nl   

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Marokko                               :           http://marokko.startkabel.nl                                 Islam     :                  http://islam.startkabel.nl  

     Moslim                                 :   http://groups.msn.com/moslims                                Imaan   :                                    www.imaan.nl  

     Islam  en  burgerschap   :                                                                                                                      www.islamenburgerschap.nl                

    Marokaans  web                :                                  www.maroc.nl                                  Islam    :                          www.urbanislam.nl  

    Moslim -- samenleving     :                                                                                                                                              www.zawaj.com

   Arabisch  (Europese  Liga ) ( politiek )   :                                                                                                                              www.ael.nl 

   Migranten                             :         http://migranten.startkabel.nl                  Coa  ( buitenlander`s )                           www.coa.nl 

   Immigratie                           :                                         www.ind.nl  

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       ***          Ned .  en  Europese  Bank    en  inwisselen  gulden`s 

       Is  dit  eurobiljet  echt  !                                                                                         www.dnb.nl/dnb/pagina.jsp?cid=tcm:7-17553 

       Vragen  over  banken  !                                                                                   www.dnb.nl/dnb/pagina.jsp?pid=cm:7-18018-64 

      Guldens  inwisselen  !                                                                                            www.dnb.nl/dnb/pagina.jsp?cid=tcm:7-13105 

      Ned.  Bank  !                                              www.dnb.nl                                               Europese  Cent.  Bank  !  >>    www.ecb.de  

      Hoe  bereken  ik  het ?             www.berekenhet.nl 

      Beurs   !                                                                                                          www.beurs.info         www.beurs.nl         www.rtlz.nl                      

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               *****       Zorgatlas  ,  Rechtspraak ,OM,  Rechtshulp ,  e. c.

     112 Nederland                  :                                          www.112nederland.nl           www.112nederland.nl/112nlverkeer.htm

     Zorgatlas                           :                                                   www.zorgatlas.nl            Zorgportaal    :            www.zorgportaal.nl 

     Hulp  bij  Rampen            :                                               www.ghor.nl/kr_rgf/            Lokale  Veiligheid    :                  www.ilv.nl  

     O . M .  Nederland            :                                                             www.om.nl          Boetes  O M   :    www.om.nl/?s=20&p=pg 

     Rechtspraak                    :                                 http://rechtspraak.pagina.nl         Reclassering  :           www.reclassering.nl 

     Rechtshulp                       :                                        www.rechtshulp.nl        Echtscheiding  : http://echtscheidings.pagina.nl

     Hogeraad                          :                                                                                               www.rechtspraak.nl/hogeraad/main.htm    

  Opsporing verzocht          :                               www.opsporingverzocht.nl     Meld misdaad   :              www.meldmisdaad.nl 

     Vermiste  personen       :                                                  www.vermist.nl      Spoorloos          :                    www.spoorloos.nl 

    Vermiste  kinderen         :                                                                                                                         www.vermistekinderen.nl     

    Juridische  problemen  :                                                                                                                                        www.klaagbus.nl  

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                Allerlei   website `s     

     Centraal  Planbureau                    :                                    www.cpb.nl        www.cbs.nl       www.ser.nl     www.cbpweb.nl  

     Postbus  51                                      :          www.postbus51.nl                           Wie  doet  wat    :            www.wiedoetwat.nl 

     4  en  5   mei  !                                  :                                                 www.4en5mei.nl                  www.herdenkenenvieren.nl  

     Vrede  en  Welvaart                       :                                                                                                        www.dederdekamer.org 

     NAVO                                                 :                                                                                                                             www.navo.nl   

    Staatsbosbeheer                             :         www.staatsbosbeheer.nl     Landschappen    :              www.landschappen.nl

    Monumentenzorg                            :                                   www.monumentenweb.nl       www.archis.nl        www.amr.nl 

     Cultuur                                              :                                                             www.cultuur.nl                      www.cultuurnota.nl  

    SIRE                                                   :                     www.sire.nl                    Werkportaal       :                  www.werkportaal.nl  

   Dienstregelingen   Ned .                 :              www.9292ov.nl        Gevonden / verloren     :                  www.terugvinden.nl 

   Enkhuizer   Almanak                       :                                                                                                 www.enkhuizer-almanak.nl    

    Samen  veilig                                    :     www.samenveilig.nl                  Blessure  vrij      :                  www.blessurevrij.nl 

    Ziekenhuizen                                    :    www.ziekenhuizen.nl                     Huisartsen       :                   www.huisartsen.nl 

    Medicijn  gids                                  :                                                            www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=medicijngids 

   Dierenarts                                         :                              www.dierenarts.be               www.welcom.to/dierenbemiddeling  

    Telegram                                          :         www.telegram.nl                  Wereldeenheid     :            www.wereldeenheid.nl 

    Topsites  ( Ned.)                             :                www.igids.nl             Topsites ( Belgie )      :                            www.igids.be  

    Infrastrutuur                                   :            www.go-infra.nl                      Architectuur       :   http://architectuur.pagina.nl  

   Gratis  e -- mail verjaardagskalender :                                                                                                                 www.jarig.nl  

   Gratis  e - mailen  /   faxen            :                                                                                                                 www.onebox.com             

   Gezinpagina                                     :   www.gezinpagina.nl               Wie  zoekt  wie       :         www.wiezoektwie.cjb.net 

    Prijzen  slag                                    :         www.prijsslag.nl                         Begin  hier      :                     www.beginthier.nl 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          ****     Zoek   en   u   vindt   het  via  ! 

                      www.vinden.nl                                              www.google.nl                                       www.zoekhet.nl     

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      Provincie `s    Nederland  .

     Drente              :         www.drenthe.nl                Flevoland      :   www.flevoland.nl                 Zeeland      :       www.zeeland.nl 

    Friesland          :          www.fryslan.nl                                                                                     Gelderland    :     www.gelderland.nl  

   Groningen         :          www.provinciegroningen.nl                                                          Utrecht    :     www.provincie-utrecht.nl  

   Limburg            :                  www.limburg.nl        Brabant       :     www.brabant.nl        Zuid - Holland     :               www.pzh.nl 

   Overijssel         :                    www.pvv-overijssel.nl                                                                  Flevoland      :     www.flevoland.nl  

                                         Noord --  Holland       :         www.noord-holland.nl          

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Natuurmonumenten                :                                                             www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/index.asp 

       Woonkeuze                                :              www.woonkeuze.nl                   Nieuwbouw       :            http://nieuwbouw.pagina.nl                              

       

       Jeugdraad                                 :          www.jeugdnetwerk.nl   

       Pesioen  kijker                         :        www.pensioenkijker.nl                   Pensioen            :                        www.pensioen.com   

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      C.B.S.                               :     www.cbs.nl                          SCP        :   www.scp.nl                          SER       :              www.ser.nl

      Top  inkomen                :                                                                                             http://home.szw.nl/actueel/dsp_actueel.cfm 

      Gouden  handdruk        :                                                       www.goudenhanddrukspecialist.nl           

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Plaats  ,  straat  of  wijk         :   www.anders.nl/interact                               ANWB      :                                      www.anwb.nl   

       Plattegronden                           :    www.plattegronden.nl                       Bovag  -- Rai    :                           www.bovagrai.nl/ie 

      Routeplanner  ANWB               :          http://route.anwb.nl  

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Duitsland   website`s            :                                          www.duitslandweb.nl         www.duitslandweb.nl/Links/index.html     

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Verenigdenatie `s       :                                                                                        http://verenigdenaties.pagina.nl 

          ***************************************************************************************************************************************** 

                                                      Amerika  Kiest  !!                 (  in november  2004  ) 

               Nederlandse   website  over  verk .   Amerika  !!                         www.amerikakiest.nl   

                 Websites  ( politieke)   Amerikaans   kandidaten  !!         ( 24  jan.  2004  . AD )

                        Officiele  site   van  de   Republikeinse  Partij  :                           www.rnc.com                         Officiele   site   van   de   Democratische  Partij   :                   www.democrats.org  

                   Rep.           >>     George  W .  Bush  :                     www.georgewbush.com 

                   Dem.                    >>   John   Kerry    :                     www.johnkerry.com       

            Site   waar   je   kunt   afspreken   met   mensen   met   dezelfde    intresses  ,    is   vorig  jaar    uitgegroeid   tot   plek    waar   supporters    van    verschillende   kandidaten   elkaar    konden    vinden   .                                 Website  :     www.democraticUnderground.com                                                                                            www.MoveOn.org         www.MeetUp.com                 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     **************************************************************************************************************************************************

Omhoog