'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

Communities

ZeelandNet

'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

eeN CoMMuNiTy MeT VaNaLLeS oVeR Je GeZoNDHeiD

358.513 bezoekers 80 leden Log in

4. Depressie 3. De Behandelingen...


Behandeling

 

Depressie is vaak goed te behandelen. Verreweg het grootste deel van de behandelingen bij depressie heeft een gunstig effect. Voor behandeling moet de stap naar de hulpverlening worden gezet. De huisarts is hiervoor de eerste aangewezen persoon. In eerste instantie wordt gekeken wat er aan de hand is: wat zijn uw klachten, hoe kunt u het beste worden geholpen? Vaak wordt gekozen voor een combinatie van gesprekken en medicijnen. Maar er zijn ook andere behandelingsmogelijkheden, zoals lichttherapie, Electro Convulsie Therapie, looptherapie, et cetera.

 

Praten

Het vinden van een luisterend oor voor problemen kan al een positief effect hebben op de situatie. Praten met een hulpverlener kan helpen bij het oplossen van klachten. In veel gevallen kunnen eenvoudige steunende gesprekken met een hulpverlener een gunstige werking hebben. Soms is echter een meer systematische vorm van gesprekstherapie, psychotherapie, nodig. In dit geval zal de huisarts doorverwijzen naar een psycholoog, psychotherapeut, het RIAGG, het algemeen maatschappelijk werk of de polikliniek van een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis. 

Medicijnen

Antidepressiva zijn medicijnen die bij de behandeling van depressie meestal worden voorgeschreven. Er zijn veel soorten, die onderling vooral verschillen in mogelijke bijwerkingen. De bijwerkingen treden veelal direct op, terwijl het resultaat van het antidepressivum op de depressie langer op zich laat wachten (2 tot 4 weken).
Soms worden tijdelijk kalmeringsmiddelen of slaapmiddelen voorgeschreven, om angsten, spanningen, onrust en slapeloosheid te verminderen. Deze medicijnen werken wel direct, maar hebben geen rechtstreekse invloed op de depressieve stemming. Daarom is het van groot belang het voorgeschreven antidepressivum te blijven gebruiken. De bijwerkingen verdwijnen doorgaans na enige tijd.
Het nadeel van kalmerings- en slaapmiddelen is dat bij langdurig gebruik gewenning optreedt, d.w.z. dat u meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken.
Antidepressiva veroorzaken geen verslaving en dienen 6 tot 9 maanden of nog langer gebruikt worden.

 

Lichttherapie

Lichttherapie betreft een kuur waarbij met behulp van zeer sterk licht, zonder UV, via de ogen het dag-/ nachtritme direct wordt beïnvloed. Lichttherapie is zeer effectief bij het behandelen van winterdepressie, het is niet verslavend en een zeer veilige methode. Over het algemeen bestaat een kuur uit een sessie van 5 tot 10 dagen lichttherapie, meestal tijdens de ochtend. Gedurende een half uur tot 2 uur dient men plaats te nemen voor een lichtbak, zodanig dat het licht in de ogen schijnt. Tijdens de behandeling kan men lezen, tv kijken of aan een computer werken.
Sommige mensen ervaren bijwerkingen als hoofdpijn, vermoeide ogen, droge of juist tranende ogen en roodheid van het gelaat.

 

Electro Convulsieve Therapie (ECT)

ECT, nog steeds vaak elektroshockbehandeling genoemd, is een behandeling waarbij met behulp van elektrische stroom de hersenen worden beïnvloed. De behandeling wordt onder narcose uitgevoerd. Gedurende enkele seconden worden korte stroomstootjes door het hoofd geleid, waarna meteen een samentrekking in de hersenen (convulsie) optreedt. Tijdens een convulsie is de elektrische activiteit van de hersenen tijdelijk sterk verhoogd. De convulsie duurt zo?n halve minuut tot maximaal twee minuten en uit zich in zeer geringe spiertrekkingen. ECT wordt meestal gegeven in de vorm van een kuur met een frequentie van twee, eventueel drie behandelingen per week. Over het algemeen treedt het effect pas na vier tot zes behandelingen op en meestal heeft men ca. acht tot tien behandelingen nodig om een volledig resultaat te bereiken.Na afloop van de ECT-kuur wordt de behandeling meestal voortgezet met antidepressiva. De medicijnen worden gegeven om een terugval te voorkomen. 

Alternatieven

Looptherapie
Een enkele behandelaar kiest ervoor om looptherapie toe te passen. Deze therapie bestaat uit een dagelijks ritueel van hardlopen, alleen of in groepsverband, maar wordt veelal alleen bij opnames toegepast. Tijdens het hardlopen komt de stof éndorfinen? vrij, welke bevorderlijk is voor de gemoedstoestand.


Slaapdeprivatie
Slaapdeprivatie is een behandeling die bijna alleen bij interne opnames wordt gebruikt. Door mensen uit hun slaap te houden wordt getracht de stemming te beïnvloeden.


Alternatieve geneeswijze
Op het gebied van de alternatieve geneeswijze kunnen meerdere therapieën baat hebben bij de behandeling van een depressie. De bekendste is wel het gebruik van het middel St. Janskruid. Dit kruid bevat de stoffen hypericine en hyperforine. Deze stoffen versterken de werking van de neurotransmitter serotonine (boodschapper tussen hersencellen). De stof serotonine is belangrijk voor de gemoedstoestand.
St. Janskruid is een goed werkend middel bij de behandeling van milde depressies. Overleg met de behandelend arts wordt dringend geadviseerd, aangezien St. Janskruid en bepaalde reguliere medicijnen elkaar ongunstig beïnvloeden.
Voor overige ?alternatieve? behandelingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Infolijn Alternatieve Geneeswijze (088 2424240) of Stichting Ring (0528-242106).

 

 

 

Wat kunt u zelf doen?

 

Voor alle duidelijkheid: het is niet een kwestie van eigen schuld als u een depressie heeft, en u hoeft zich er ook niet voor te schamen. U heeft de ziekte depressie gekregen, zoals een ander een lichamelijke ziekte krijgt, bijvoorbeeld suikerziekte, reuma of kanker.
De volgende richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen bij het omgaan met de depressie, of zij kunnen voorkomen dat uw klachten erger worden.Enkele algemene richtlijnen zijn:

Probeer uit te zoeken of uw depressie een reactie is op een gebeurtenis of een probleem; ga na of er iemand in uw omgeving is met wie u over uw gevoelens en eventuele problemen kunt praten; probeer te accepteren dat u een depressie heeft; heb geduld en neem de tijd; ga op een normale tijd naar bed, maar sta ook op een normale tijd op; zoek afleiding in activiteiten die voor u ontspannend zijn; blijf maatschappelijk actief, isoleer u niet; ga niet op vakantie als u er niet van kunt genieten, u problemen neemt u immers mee; enige lichaamsbeweging zoals fietsen, wandelen of zwemmen werkt heilzaam; wacht met het nemen van beslissingen die vergaande gevolgen hebben, zoals verhuizen of scheiden; zoek geen troost in alcohol of drugs; probeer inzicht in de situatie te verkrijgen zodat u een eventuele volgende depressie kunt voorkomen. Psychologische begeleiding kan hierbij hulpzaam zijn.

 

 

 

Omhoog