Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.849 bezoekers 8 leden Log in

Politiek voor de jeugd !!


   

........................ Politiek , School , e . c . voor de jeugd en Studenten !! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 - 2012   

                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012

 

 

*...... Veere investeert flink in jeugdbeleid . ...... Fracties : groter budget nodig om problemen aan te kunnen pakken . ....... Domburg  .  9 nov.  2007 

.............................................................................................. Website  : ......... www.jeugdengezin.nl ....... www.opgroeien.rotterdam.nl ....... www.rivm.nl  

*...... Daltonschool in Oost -- Souburg . ................................................................................................ Oost -- Souburg . 8 juni 2007

................................................................................................... Het is de tweede in Zeeland . Op een Daltonschool  werken leerlingen in hun eigen tempo .  

......................................................................................................................... Als ze ergens minder goed in zijn , mogen ze aan dat vak meer tijd besteden .

........................................................................................................................................................................................... Website : ....... www.dalton.nu  

*........ Junioren Songfestival 2011 ........ : .............................................................................. www.juniorsongfestival.nl ........ www.junioreurovision.tv   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2006

*...... Lewedorpse is beste juf van Nederland !! ....................................... Marjolein van der Klooster uit Lewedorp is de allerbeste juf van Nederland .

........................................................................................ Website : .............................. www.vco-middelburg.nl ........ www.vco-middelburg.nl/palmenhof  

............................................................................................................................................ !!! .... >> ..... www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article714096.ece   

*........ Ebmee en Abbey zijn wiskundekampioen . ........................................................................................................ ( wiskundekampioen 2006 )

.................................................................................................................................... Website : ..... www.cswalcheren.nl ....... www.math.ru.nl/kangoeroe  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jeugd en Politiek   

*........ Jeugd moet meer met de politiek bezich zijn . .......... ( jeugd en politiek ) ...................................................................... Goes . maart 2004 .

.............................................................................. Als een horzel  ,  zo `n vervelend steekbeest . Zo lastig moet joneren zich gedragen tegenover de politiek .

............................................................................................. En prikken moeten ze , vindt Ester de Lange  ,  CDA -- kandidaat voor de Europese Verkiezingen .

.................................................................................................................................................................................. ,, Dat kunnen politici best gebruiken .  

.............................................................................................. Niet wat de politiek kan doen voor jongeren , maar wat jongeren kunnen doen voor de politiek .

.......................................................................................... Ze bestoken met meningen , zoals de politici scherp blijven . Vandaar de vergelijking met een horzel .

.............................................................................................................. Is het soms tijdgebrek : school , sport en werk gaan voor ?! Tijd is een slecht excuus ,

............................................................................................................... ze doen gewoon te weinig moeite om zich in politiek te verdiepen zecht van Heukelom .   

.................................................................................................... 2045 (??) . ........ Terwijl dat toch zo belangrijk is , zei Van Gelder ........ ( inmiddels 62 jaar ,

................................................................................................................................... maar toen hij 36 was de jongste gedeputeerde van Nederland ) ........ ,,

.................................................. Wat verwachten jullie van de periode tussen nu en 2045 ?? ......... Dat is de periode waarin jullie een bepalende rol gaan spelen .

................................................................................................ Denk er eens over na wat jullie in die jaren nodig hebben , wat voor een maatschappij jullie willen '

................................................................ Europa zal volgens Van Gelder een steeds grotere rol gaan spelen . De Europese Unie een bus die alsmaar doordendert .

........................................................................................................................................ En wij , jongeren , wij moeten de koers van die bus bijsturen !!                               

............................................................................................................................ Website ... : ....... http://jongeren.pagina.nl ....... www.jongnederland.nl  

............................................................................................................................. www.politiek.nl ............ www.rijsoverheid.nl .......... www.politiekdebat.nl

........ Politiek  voor kinderen !! ...... >> ............................................................................ : ................................................................. www.politiek4kids.nl

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Meer Politieke Zeeuwse Partijen   

....................................................................................... Website ... : ................................ /communities/dijkstraat/pagina/10628

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De Politiek

................................................................................................................................ www.parlement.nl  .......... www.rijksoverheid.nl ......... www.kabinet.nl

.......................................................................................................................... www.europarl.eu ...... www.jongerenweb.nl .............. www.politiekdebat.nl     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jongeren en Politiek

*........ Provincie zet jeugdpanels op . ................................................................... Jongeren mogen meepraten over politiek .

.................................................................................................................... Website .............. : ........ www.jeugdpanel.nl ................... www.jeugdraad.nl

................................................................................................................................................................ Provinciaal bestuur ..... : ....... www.zeeland.nl   

*........ Allachtonen mijden verenigingen . ........................................................ Vlissingen zoeken oplossingen om intergratie buitenlanders te verbeteren .

......................................................................................................................................................... Website .... : .............. http://verenigingen.pagina.nl

....................................................................................................... !! ..... >>>> ..... www.inburgernet.nl ....... www.uaf.nl ........ www.vluchtelingenwerk.nl  

*....... Zinloosgeweld ... !! .................................................. Website .... : ...... www.halt.nl ........ www.zinloosgeweld.nl ....... www.ruimtevoordejeugd.nl   

........................................................................................................... www.jongerenhangplek.cjb.net ........ www.jeugdsooswestkapelle.nl ....... www.veere.nl   

*....... Veerse Jeugd ................................................................ : ............................................................................................................ www.veerejeugd.nl

* ...... O.m en Justitie ............................................................... : .................................................................................... www.om.nl ......... www.justitie.nl    

*....... Jongerenwerk . .......................................... website ..... : ........ www.jongerenwerk.nl ...... www.jeugdzaken.nl ......... www.welzijnmiddelburg.nl      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e-malen met Europese scholen e.c.

*** E -- mailen zonder talenkennis . ... Met jongeren .. ( 6 tot 14 jaar ) ..... in 25 Europese Landen !! ....... Website ... : ..... www.eggietalk.com                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- meer Zeeuwse Politiek

....... !!!! ..... Meer nieuws over scholen in Zeeland .... ( dorpen van Zeeland ) via  : 

.......... !!! ..... Meer nieuws over scholen in ................................................................................................................................... Studenten . 

...................................................... Zeeland en Nederland via ......... :  .......... /communities/dijkstraat/nieuws/item/54481 

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Studente E.C. 

*....... Inschrijven via Internet . ....................................................................................................................................... Inschrijven werkloos . 

................................................................................................................................................. Website .... : ....... www.cwinet.nl ....... www.werk.nl    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeugd  Zeeland 

......... Jeugdmonitor Zeeland .......................................... : ........ www.jeugdmonitorzeeland.nl ....... www.jeugdinformatie.nl ...... www.jeugdconsult.nl   

........ Toekomst ...... (jeugd ) ........................................................ : ............................................................. www.platform-scjf.nl ........ www.veerejeugd.nl    

........ St . JongerenCoaching & Integratie Zeeland ........................ : .................................................................................................... www.jci-zeeland.nl      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  jeugd  en  uitgaan

........ de Hooizolder ...................................................................... : .................................................................................................. www.dehooizolder.nl

......... Uitgaan ............................................................................... : ................................................................................ www.zoek-start.nl/Jeugd/Uitgaan   

......... Uitgaan in Nederland ........................................................... : ............................................. www.theagenda.nl/agenda-Jeugd-Nederland-0-56-0.html             

........ Theater agenda .................................................................... : .................................................. www.theagenda.nl ....... http://uitgaan.startpagina.nl  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Politieke website`s

......................................................................... Politieke Website voor jongeren ...... !! 

....... Politieke  jongeren ......................................... : ....... www.politiekejongeren.nl ......................................... jongeren CDA   ......... : ....... www.cdja.nl       

....... jongeren D`66  ......... : ........ www.jongedemocraten.nl .......... jongeren GroenLinks ....... : ..... Zeeland ....... www.dwarszeeland.nl ...... www.dwars.org    

....... jongeren PvdA ........... : ........ www.js.nl ......................................................................................... jongeren C.U. ........ : ........ www.perspectief.nu    

....... jongeren S. P. ........... : ......... www.sp.nl/rood 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meer Politiek    

........... Politiek  !! .................................................... www.politiek.nl ........ www.politiekdenhaag.nl ...... www.politiekdebat.nl ..... www.publiek-politiek.nl

...................................... www.politiekplatform.nl ........ http://kenjelijsttrekker.onlijn.nl ........ www.politiekebarometer.nl ........ www.lokaaljeugdbeleid.nl        

.................................................................................................................................................. www.speakout.web-log.nl .......... www.nederlandkiest.nl    

....... Politiek  voor  kinderen  !!! ............ : ......... www.politiek4kids.nl .............................................. Uw stemt Politiek  !! ........ : ....... www.e-stem.nl     

....... Praten over politieke onderwerpen via ....... : ............................................................................................................. www.samenwerkenaannederland.nl       

....... Politiek  debat ...................................... : .......................................................................... www.politiekdebat.nl ........ www.politiekdebat.nl/pj         

........ Docentenplein ...... ( politiek ) ............... : ......................................................... www.docentenplein.nl ........ www.docentenplein.nl/politiek.htm       

....... !!!!....... Alles  over  Politiek  !! ...... : ............................................................................................... http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Politiek   

....... !!!!! ....... Jeugdbeleid ........................... : .............. www.jeugdengezin.nl ........ www.opgroeien.rotterdam.nl ......... www.rivm.nl/jeugdgezondheid       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  School !!

 ....................................................................................... Jongeren school  !! 

........ Respect  op  school  !! ........ www.ikhebeenidee.nl ................................................................................. Zinloosgeweld  !! ...... www.zinloosgeweld.nl

....... Doe  effen  normaal  !! ....... www.doe-effe-normaal.nl ................. Inburgeren /  intergratie  !! ........ www.inburgernet.nl ....... www.intergratie.net          

........ Vluchtelingenwerk  !! .......................................................................................................................... www.vluchtelingenwerk.nl ......... www.uaf.nl

........ Jongeren ......... (16 -- 25 jr . )   !! ..................................................... www.woesteland.nl ....... www.jeugdwerk.pkn.nl ...... www.broerofzus.nl

................................................. www.kern8.nl/index.php ........ www.sjn.nl .......... www.overheid.nl/jeugd ......... !!!! ....... : ....... www.youknow.nl     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bassisscholen

......... Christelijke  School  !! ........................................................................................................................................................... www.cswalcheren.nl

......... Basisscholen in Zeeland  !! .................................................................................. www.scholenlijst.nl ..... http://scholenlijst.kennisnet.nl/zoeken.php          

......... de Brugklas  ! ....................................................... www.ikon.nl/brugklas ................................................... Dalton  school ! ........... www.dalton.nu   

......... Hoge   school  ! .................................................................................................................... www.inholland.nl ........ http://universiteiten.pagina.nl

.......... Examen  ! ............. www.examenbundel.nl ........ www.examen.nl ....... www.eindexamen.nl ....... www.kennisnet.nl ......... www.kennislink.nl     

.......... Jongeren met vrage  !! ........................................... www.jip.org .................................... Gezond op school  !! ......... www.gezondopschool.nl          

.......... ADHD   !! ........ www.adhd.nl ........ www.adhd.nl/indexorigineel.html ....... Veilig op school !! ....... www.kennisnet.nl/special/veiligopschool  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allerlei  website`s

........ Vragen van jongeren  !! .............................................. www.overheid.nl/jeugd ....... www.comingout.nl ...... www.blixum.nl ....... www.jip.org     

........ Roken en de wet !? ...................................................... www.rokenendewet.nl ..................................... STOP met roken  !! ......... www.stivoro.nl          

......... Drugs  !! ............................................................................................................... www.112nederland.nl/112nldrugs.htm ......... www.drugsbeleid.nl     

......... Ruimte voor de Jeugd  !! ............................................ www.ruimtevoordejeugd.nl .............................. Jongerenweb  !! ........ www.jongerenweb.nl    

......... Jongnederland  !! ........................................................................................................................................................... www.jongnederland.nl            

......... Jongerenhangplek  !! ...................................................................... www.diafaan.com ....... www.diafaan.com/sms/board.html?a=g&i=3614                 

......... Jongerensite  !! .......................................................... www.jongerensite.nl ......................................... Jongeren nu  !! ......... www.jongerennu.nl   

......... Jeugdbeleid  !! ........................................................... www.lokaaljeugdbeleid.nl ................... GemeenteGids  !! ........ www.internetgemeentegids.nl     

......... Jongerenwerk  !! .............................................................................................................................................................. www.jongerenwerk.nl      

......... Studenten  ............... : ....... Financ. en Kamer `s  !! .......................................................................... www.ib-groep.nl ........ www.kamernet.nl     

.......... Werkzoekenden   !! ................................................................................................ www.cwinet.nl ........ www.werk.nl ........ www.cvbank.nl

.......... Arbeidsmarkt  !! ............................................................................................................................................ http://arbeidsmarkt.com/regio.htm  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Drugs - Alcohol

.......... Alcohol en drugs ......................................... : .................. www.digidrugs.nl ............. Drugs ...... : ........ www.drugsinfo.nl ..... www.brijder.nl    

............. Jongerenstek ........................................... : ............................. www.drankjewel.nl ....... www.drankjewel.nl/content/show.asp?Recld=6    

............. De kater !! ................................................ : ............................................... www.dekaterkomtlater.nl .......... www.benjijsterkerdandrank.nl  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omhoog