ANIMAL WORLD('Animal World, weet meer!')

Communities

ZeelandNet

ANIMAL WORLD('Animal World, weet meer!')

Welkom in de wereld van de natuur!

909.651 bezoekers 68 leden Log in

Walvis: Blauwe vinvis


De blauwe vinvis

De blauwe vinvis behoort tot de baleinvissen. Hij is het aller grootste en zwaarste zoogdier ter wereld! Hij kan dan ook zo'n 30 meter lang worden en 180 ton wegen! Daar mee is hij terecht de grootste en het zwaarste zoogdier. De blauwevinvis is nu een beschermd dier soort en bijna uitgestorven.

Leefgebied

Blauwe vinvissen kunnen in alle oceanen ter wereld gevonden worden. Er worden drie ondersoorten

onderscheden:

 1. Balaenoptera musculus musculus. Geografisch opgedeeld in noordelijk Atlantische en noordelijk Pacifische populaties.
De noord Atlantische populatie migreert naar de Noordelijk IJszee in de zomer en komt voor rond Spitsbergen, Straat van Davis, wellicht Baffin Baai, zuidelijk Groenland en IJsland. De meeste migreren in de winter naar wateren aan de oostkust van de Verenigde Staten en Centraal Amerika. Sommige Noord Atlantische blauwe vinvissen migreren in de winter naar de Kaap Verdische eilanden langs de West-Afrikaanse kust.
2. Balaenoptera musculus intermedia. Foerageren rond Antarctica in de zuidelijke zomer. Precieze broedgebieden onbekend. Hebben geen contact met noordelijke ondersoort.
3. Balaenoptera musculus brevicauda (kleine blauwe vinvis). komen voor in de Indische Oceaan. Blijft mogelijk het hele jaar in hetzelfde gebied of migreert naar het zuiden tijdens de zuidelijke zomer.

Voortplanting

Ze paren op het noordelijk halfrond in het najaar-winter. Maar ook op het zuidelijk halfrond paren ze en dat doen ze in de zuidelijke winter. De draagtijd is zo 10 tot12 maanden. De jongen worden in de warmere wateren geboren. De zoogtijd is zo 7 tot 8 maanden.

Bedreigingen

Door de mens tussen ca. 1860 en 1966 bijna uitgeroeid voor vet, olie en balein. Hoewel jagen op deze walvis door het IWC verboden is sinds 1966, wordt vlees van blauwe vinvissen nog steeds aangeboden in Japan. Er wordt dan gedaan alsof het vlees van andere soorten afkomstig is. Japanners jagen nog steeds op walvissen voor “wetenschappelijke doeleinden”.
Andere bedreigingen: zijn geluidsoverlast en chemische en andere vervuiling, botsingen met grote schepen en verstrikking in visnetten. Hoeveel blauwe vinvissen er zijn is onbekend maar men schat het aantal op zo'n 2000-5000 vissen. 

Paspoort 

Naam: Blauwe vinvis

Wetenschappelijke naam: Balaenoptera musculus

Leeftijd: maximum tot 80-90 jaar

Lengte: 24 tot 30 meter

Gewicht: ongeveer 180 ton

Voedsel: Krill en plankton

Verspreiding: voor namelijk in koudere wateren, wereldwijd

 

Bron: www.hetlaatstecontinent.be

Omhoog