Wsw-raad Zvl.

Communities

ZeelandNet

Wsw-raad Zvl.

Welkom op de community Wsw-raad Zvl.

53.118 bezoekers 10 leden Log in

Welkom op deze community

Sinds 1-1-2008 biedt de herziene Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) o.a. de mogelijkheid aan Wsw-geïndiceerden om meer invloed uit te oefenen op het lokale Wsw-beleid (inspraak) 

Om een en ander handen en voeten te geven , werd op
16 oktober 2008 ook in Zeeuws-Vlaanderen de eerste
Wsw-adviesraad geïnstalleerd
In onze regio is gekozen voor een samenwerkingsverband tussen
de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen

De Wsw-raad behartigt de belangen van alle Wsw-geïndiceerden in Zeeuws-Vlaanderen

Let wel, het gaat hierbij om het groepsbelang; de raad is niet bevoegd
te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en
andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben

                                     wettelijke grondslag, doel en taakstelling

Denk mee over de Wsw!

De Wsw-raad heeft  3 hoofdtaken:

- signaleren/ volgen van ontwikkelingen op het gebied van lokaal
  Wsw-beleid
- gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente inzake
  Wsw-beleid
- informeren van de achterban

Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen,
zijn we als raad erg benieuwd naar wat er leeft onder Wsw-ers
en betrokken werkgevers m.b.t. ontwikkelingen op Wsw-gebied

Het is belangrijk dat er een breed draagvlak is voor onze adviezen
Op die manier kunnen we onze standpunten/ meningen overtuigend onder de aandacht brengen van de gemeente

Heb je een idee over hoe dingen beter zouden kunnen?
Of misschien wil je een goede of slechte ervaring kwijt?

Schrijf of mail ons! 

(ook anonieme inzendingen worden gewaardeerd)

Eerste Wsw-er met PGB is blij met nieuwe baan

   

Roger uit Helmond:
"Ik ben heel erg blij met mijn baan. Ik ben nu een half jaar
aan het werk in het Sandton hotel, en heb nog geen
seconde spijt gehad.
Mijn contract is net met een jaar verlengd".

                                                                      lees verder

Poll

Heeft u, als Wsw-er, het juiste werk?

Contact

                               Wsw-raad Zeeuws-Vlaanderen
                               Mr. F.J. Haarmanweg
                               Postbus 163
                               4530 AD  Terneuzen

                                         email

Nieuws

Training leden wsw-raad zvl


v.l.n.r. Guido Sarneel, Alex Mercy, Marina de Bruijn en Tineke Hemelsoet-Markenhof

Het was al enige tijd duidelijk dat de leden van de wsw-raad zvl. behoefte hadden aan meer vaardigheden op het gebied van vergader- en communicatietechniek.

In overleg en met toestemming van vertegenwoordigers van de GR, werd op 15 en 16 oktober 2009 de cursus "Communicatie, gesprekstechnieken, vergaderen en overleggen" gevolgd.
De cursus werd verzorgd door mevr. Mr. Emmie Volleman-Biesbroeck van Volleman Consultants
Middels allerlei gezamenlijke oefeningen wist zij de stof boeiend over te brengen.

De training werd door alle leden als zeer positief ervaren en droeg ook bij aan een sterkere band onderling.

Met dank aan de gemeente en Dethon Terneuzen die dit mogelijk maakten.

                                                                          meer foto's

Laat uw geld niet liggen!

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten waar ze allemaal recht op hebben.

Welke (landelijke en gemeentelijke) regelingen zijn er? Kom ik ervoor in aanmerking?

Een aantal zaken dienen apart aangevraagd te worden en worden niet automatisch toegekend.

Denk o.a. aan de Wet Maatschappelijke participatie, voorzieningen via de WMO, langdurigheids-toeslag (WWB),

toeslag chronisch zieken (WWB), bijzondere bijstand enz.

Via de site Bereken uw recht kunt u het berekenen.

Dit is een initiatief van Nibud en Stimulanz.

 

Gemeentelijke aanvraagformulieren voor diverse toeslagen/ regelingen vindt u hier

Nieuwe website Dethon Integratie online

                                                                   Dethon Integratie

Omhoog