'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

Communities

ZeelandNet

'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

eeN CoMMuNiTy MeT VaNaLLeS oVeR Je GeZoNDHeiD

358.513 bezoekers 80 leden Log in

1. Geweld ~ Zinloos geweld


     

 

 

______________________________________________________________________________________

Zinloos geweld

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Wat is zinloos geweld?

* Geweld waarbij de aanleiding in geen enkele verhouding staat tot het gebruikte
geweld, en het gebruikte geweld in geen verhouding staat tot een te behalen doel.

* Geweld op straat: geweld zonder duidelijke aanleiding of doel, waarbij de
dader en het slachtoffer elkaar of nauwelijks kennen.

 

 

 

 

Welke vormen van geweld zijn er?

1. Lichamelijk geweld (er wordt dwang uitgeoefend met gebruik van het lichaam)

* Licht lichamelijk geweld: slaan of schoppen zonder iemand echt te verwonden
* Zwaar lichamelijk geweld: opzettelijke verwonding van een derde

2. Psychisch geweld (er word dwang uitgeoefend, zonder lichamelijk middel)

* Pesten (lichte vorm), bedreigen, chanteren (zwaardere vorm)

3. Verbaal geweld (stortvloed van woorden)

* Iemand uitschelden (grenst ook aan psychisch geweld)

4. Seksueel geweld (dwang die op seksueel gebied wordt uitgeoefend)

* Het ongevraagd tonen van de intieme ledenmaten (lichte vorm), verkrachting (zware vorm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt er altijd aangifte gedaan?
Er wordt lang niet altijd aangifte gedaan. Zeker niet als het om een minder erg vergrijp gaat. Een blauw oog, pesterijen... men ziet er het nut niet van in. Er wordt volgens hen toch niets mee gedaan. Bij zwaardere gevallen (kindermishandeling, seksueel geweld, intimidatie bijv.) speelt schaamte een grote rol.

 

 

Is het zinvol om aangifte te doen?
Het is raadzaam om zeker bij de ernstigere gevallen wel aangifte te doen. Al gebeurt het anoniem. Wellicht bij de politie, maar je kunt ook contact opnemen met een andere instantie, zoals de eigen huisarts of slachtofferhulp. Misschien kunnen zij wat tips geven over hoe te handelen. Als er niet ingegrepen wordt, kunnen de zaken erger worden.

 

 

 

Hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid?
Dit is het belangrijkste punt. Iedereen (uitzonderlijk daargelaten) is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Met andere woorden: begin bij jezelf.

 

 

 

Moet iemand ingrijpen als hij of zij getuige is van een vechtpartij?
Ja, maar dat houdt niet in dat diegene er zelf tussen moet springen. Dat moet hij of zij alleen doen als hij of zij zeker weet, gezien zijn of haar eigen veiligheid, dat interrumperen een verantwoorde keuze is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het van belang dat direct de bevoegde instanties ingeschakeld worden (112), dat diegene alles goed in zich opneemt, indien nodig eerste hulp verleent en zich aanmeldt als getuige.

 

 

 

 

 

 

 

 

Omhoog