Evaluatie parkeerbeleid

Communities

ZeelandNet

Evaluatie parkeerbeleid

Welkom op de community evaluatie parkeerbeleid

35.809 bezoekers 5 leden Log in

Welkom op deze community

Beste bewoners van de Binnenstad en het Java van Terneuzen

Sinds 1 januari 2006 hebben we in de binnenstad en Java te maken met een nieuw parkeerbeleid. Inmiddels hebben we voldoende ervaring met de gevolgen ervan.

De gemeenteraad van Terneuzen is van plan het parkeerbeleid eind dit jaar of begin uiterlijk begin volgend jaar te evalueren. De wijkraad Binnenstad en van het Java vinden het daarom een goed moment om te inventariseren wat de bewoners van de Binnenstad en het Java van het huidige parkeerbeleid vinden. Wat is er goed aan en wat willen we vooral behouden en wat loopt minder goed en waar zijn verbeteringen te halen?

De wijkraad wil de uitkomst van de enquete doorgeven aan de gemeenteraad die onze inbreng kan gebruiken om tot een goede afweging van het parkeerbeleid te komen.

Eind november wordt op een geel papier, het enqueteformulier met tekst en uitleg verspreid, samen met de nieuwsbrief aan alle bewoners van de Binnenstad en Java (dus ook de bewoners van de Veste). Er is een parkeercommissie  in het leven geroepen om alle opmerkingen over het parkeerbeleid bij te houden en te registreren. De commissie bestaat uit Linda de Meijer, Jan Verkerke, Bram v.d. Boogaart en Trudy de Rooij.

U kunt het formulier afgeven bij buurthuis de Triangel, Korte Kerkstraat 26, of in het info-centrum binnenstad Terneuzen, Nieuwstraat 14, of bij de voorzitster van wijkraad Java, De Doelderstraat 11. U kunt uw opmerkingen ook via de email doorgeven. De parkeercommissie is via email te bereiken : poltern@zeelandnet.nl

De parkeercommissie is niet alleen het aanspreekpunt voor deze enquete, maar kan het hele jaar door worden benaderd, als uw opmerkingen heeft over het parkeerbeleid of onveilige verkeerssituaties in de Binnenstad en Java. De commissie zal er dan voor zorgen dat uw opmerkingen in de vergadering van de wijkraad aan de orde komen en aan de gemeente zullen worden doorgegeven.

We hopen dat iedereen aan deze enquete wilt meewerken.

Met vriendelijke groet,

Hans Vlottes, voorzitter wijkraad Binnenstad Terneuzen

Trudy v.d. Bent, voorzitser wijkraad Java Terneuzen

Nieuws

enquêteformulier parkeerbeleid Binnenstad en Java

Beste bezoekers van deze communitie. Ik krijg het helaas niet voor elkaar dat u het enqueteformulier van deze communitie kan downloaden. Wat u wel kunt doen is het volgende:

U kunt de volgende vragen selecteren en dan kopieren, klik op de link om naar poltern te emailen en plak de vragen in het emailtje en vul daarna de antwoorden in op de vragen en verzend het dan. Sorry voor het ongemak.

Wat vindt u goed aan het huidige parkeerbeleid en moet zeker zo blijven?

Welke maatregelen, regels, situaties en voorschriften pakken in de praktijk minder goed uit en
moeten worden
veranderd? En wat is volgens u dan de beste oplossing.

Naam

Straat

Mailto: poltern@zeelandnet.nl

Omhoog