Kapitein Rob - Pieter J. Kuhn

Communities

ZeelandNet

Kapitein Rob - Pieter J. Kuhn

270.473 bezoekers 11 leden Log in

001.010 Kapitein Rob buitenlandse uitgaven


Kapitein Rob in het buitenland

Bron: Kapitein Rob's stormachtige leven, door Lex Ritman

Ook in het buitenland waren Kuhn en zijn schepping Kapitein Rob actief.

Van Hein Kohn stamt een naoorlogs bericht over Grimms und Andersens Märchen in mehreren Bänden, mit farbigen Illustrationen von Pieter Kuhn (druk circa 1943), der nach dem Krieg berühmt wurde als Illustrator der Stripserie Die Abenteuer vom Kapitän Rob, die in der Tageszeitung Het Parool erschienen ist. Het boek werd in de oorlog in opdracht van boekhandelaar Richard Bing gedrukt.

De Kapitein Robserie, die van 11 december 1945 tot en met 21 januari 1966 (met uitzondering van de al eerder vermelde onderbrekingen) in de Paroolbladen heeft gestaan en waarvan in Nederland tot nu toe drie series boekuitgaven zijn uitgekomen (zie lijst van Kapitein Robverhalen), werd ook gepubliceerd in vele buitenlandse bladen, zoals in Ierland, Engeland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, Brazilië, Indonesië, Zuid-Afrika,Zwitserland, Mexico, Pakistan, Suriname, Curaçao, Aruba, Canada, India, Spanje, Finland en Denemarken onder namen als: Kapitana Roba, Capitaine Jacques, Captain Robert, of in Portugal Capitao Audaz en Capitao Bonvent.

Er zijn ook buitenlandse boekuitgaven. In Duitsland kwamen drie pockets uit met de Abenteuer des Kapitän Rob; de omslagen waren getekend door Kuhn. Het waren uitgaven van Comel Verlag in Keulen uit ongeveer 1953. De titels waren: Kapitän Rob und das Erdölgeheimnis, Das Rätsel der Venus en Kampf um Uran. De titels van deze science fictionverhalen zijn zonder moeite te herkennen. De heer Poldner (Parool) moest de kunstafdrukken van de strip opnieuw indelen voor de pockets, die 128 pagina's bevatten. Deze pockets werden via warenhuizen verkocht.

In 1976 verscheen, in feite zonder toestemming van de fam. Kuhn, Im Reich des weissen Mammuts; als eerste album van een serie Die phantastischen Abenteuer von Captain Rob. Het is een uitgave van Gotfried van der Steen Comic Verlag, 2057 Reinbek. Wel vermeld werd: copyright by M. Kuhn/lnt. Literatuurbureau B,V. De Duitse rechten intussen claimde Gotfried van der Steen Comic verlag (1976). De vertaling is van C. Erdmann, de omslag werd ontworpen door Studio T. Leppin, Hamburg, en alles is gedrukt door Ludwig Appel & Sohn te Hamburg. Voorin het album was een kaart van de reis van Kapitein Rob met zijn Vrijheid gedrukt, terwijl ook een beschrijving van de hoofdpersonen was opgenomen. Er was zelfs een reclamecampagne compleet met t'shirts opgezet om deze uitgave te promoten. De uitgave van dit album werd een mislukking, zodat de serie niet werd voortgezet.

In Zuid-Afrika waren twee Kapitein Robreeksen verschenen. Deze staan in  "Kapitein Robs stormachtige leven" vermeld, het boek van  Lex Ritman  uit 1995.  Daarin  ook de omslag van  één boekje.  De reeks van Pronkboeke uit Johannesburg met de Robverhalen  4 en 7  verscheen vóór de munthervorming van 1961, want b.v. verhaal  7 toont op de omslag: 2 shilling en 6 pence. Het oude geldsysteem (pond, shilling en pence).  In de andere reeks,  van Vanderspoel uit Potchefstroom staat bij het enige uitgekomen  boekje, het eerste Robverhaal, (zover wij weten): 30 sent en 3  shilling. Dit wijst op de overgangstijd naar het nieuwe geldsysteem met de rand en de cent (sent). Boekje dus uit 1961 of kort daarna.  Het boekje kondigt nog wel het tweede Robavontur aan. Voor de titels kan het genoemde boek geraadpleegd worden. Kortom: Pronkboeke- reeks uit de jaren vijftig van de vorige eeuw  en Vanderspoel-reeks uit de  jaren zestig daarvan. Een relatie tussen de  Pronkboeke-reeks en de verzending van zo'n 3000 boekjes "Jan van Riebeeck  in Zuid-Afrika" in 1952  van Nederland naar Zuid-Afrika  is zeker niet uitgesloten. Interessant is dat de datering afgeleid kan worden aan de vermelding van de prijs op de omslagen van de boekjes.

In Zuid-Afrika kwamen de verhalen 4 en 7 in oblongformaat uit. Het eerste deeltje heette Ridders van die See (QN 276 t/m 350; blz. 5 t/m 79) en deel twee droeg als titel Die Vallei van die Verlore Wêreld (QN 505 t/m 581; blz. 3 t/m 79). De serie heette Die Avonture van Kaptein Rob. Daarmee waren nog niet alle belevenissen van Kapitein Rob in Zuid-Afrika aan de orde geweest, want in een geheel andere reeks had Rob ook avonturen beleefd. Dat hier sprake was van een andere serie bleek uit de nummering, de inkorting van het Robverhaal en het ontbreken van de hierboven genoemde naamgeving van de serie. De titel van deel 1 van de andere serie luidde: Die avonture van die seilskip Vryheid.

De omslag vermeldde 30 sent 3/-. Het was een uitgave van Vanderspoel-drukkery (Edms.) B pk. Posbus 371-Potchefstroom. Onder de aankondiging stond: 'In hierdie eerste boekie van 'n hele reeks'. Het formaat was oblong en de omvang pagina 2 t/m 80. In de Afrikaanse tekst speelde Kaptein Rob de hoofdrol. Op de binnenomslag stond het volgende deeltje aangekondigd: Die Skeepsjoernaal van Peer die Skuymer, en ook een aansporing om maar snel te kopen. 'Binnekort sal dit ook verkrygbaar wees. Sorg dat jy dit nou al reeds bestel, want die voorraad is gou-gou uitverkoop'. Ook werd iets gemeld over een Kaptein Rob-Klub en een lidmaatskapsbewys.
Mogelijk heeft de zending van zo'n 3000 deeltjes Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika (24), die in 1952 plaatsvond, invloed gehad op de Kapitein Rob-activiteiten in Zuid-Afrika.

In 2017 zijn drie albums uitgebracht in Nederland, gebaseerd op twee in Zuid-Afrika verschenen oblongboekjes. Betreft de Kapitein Robverhalen 4 en 7: "Kapitein Rob in China" en "De vallei der vergeten wereld". Eén album met beide verhalen en twee albums met slechts één verhaal. Extra teksten door Lex Ritman. De omslagillustratie is aldoor dezelfde. De tekst is in het Afrikaans en zeer goed te volgen.

In België verschenen albums met Nederlandse tekst in A-4 formaat, met telkens twee verhalen. Ze werden verzorgd door Drukkerij Het Volk (Gent, Forelstraat 22 en Brussel, Broekstraat 50). In de zes uitgekomen afleveringen stonden drie stroken boven elkaar.

De Stripkatalogus 1978 (Hans Matla, Uitgeverij Panda) geeft hierover meer informatie. De albums verschenen in de jaren 1957 t/m '59 en in de uitgaven waren respectievelijk gebundeld de verhalen 16 en 14, 5 en 15, 13 en 17, 18 en 7, 4 en 19, 3 en 20.

Aan de tweetaligheid was het te danken, dat ook een Franstalige uitgave in België werd uitgebracht en welonder de titel Les aventures du capitaine Rob. Deze uitgave werd verzorgd door Samedi, 50 Rue du Marais, Bruxelles en behoorde in feite bij Samedi-Jeunesse een tijdschrift, dat wekelijks verscheen en tegen een abonnementsprijs van 4 francs verkrijgbaar was.

Dat abonnement leverde voor kinderen dan ook nog een gratis ongevallenverzekering op.

Zeker is dat er twee delen uitkwamen, één in december 1957 en één in september 1958. Eén met de verhalen 16 en 14 en één met de verhalen 5 en 15.

Wellicht werden zowel de Frans- als Nederlandstalige editie bij Het Volk gedrukt; het gebruik van een zelfde omslag wijst daarop.

België

Denemarken

Duitse taalgebied

Frankrijk

Overige Franstalige uitgaven

Portugal

Spanje

Zuid-Afrika


Omhoog