Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.852 bezoekers 8 leden Log in

Nieuws , Zeeuws Vlaanderen 2016 .


 *****************************************************************************************************************************

                    Zeeuws     Vlaanderen   .                                                                       2015 --  2016   

 ******************************************************************************************************************************

     Festival   van   Zeeuwschvlaanderen              :                           www.festivalvanzeeuwschvlaanderen.nl         Zeeuws  ( Vlaamse  )  dorpsraden                    :                                            www.zvkk.nl/dorpsraden.htm              
     GemeenteGids                                                   :                                           www.internetgemeentegids.nl      Raadsleden  Ned .                                             :                                                                www.raadslid.nu                    

 **********************************************************************************************************************

          Gemeente     HULST  !                                                                                                  2015  -- 2016

 ******************************************************************************************************************************

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gem. Hulst

       Gemeente  Hulst                      :                                                                           www.gemeentehulst.nl    

      College  B en  W                        :                                                                                                                                             www.gemeentehulst.nl/De_Gemeente/Bestuur/College_van_burgemeester_en_wethouders    
      Raadsleden                                  :                                                 www.gemeentehulst.nl/ris/Raadsleden 

       Vergaderingen                                                                                            http://hulst.raadsinformatie.nl/                                                                                               /communities/dijkstraat/agenda       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

******************************************************************************************************************************   

       Gemeentegids  Hulst                   :                                                                           http://hulst.digigids.nl                                                                                                        www.internetgemeentegids.nl/gemeente/hulst  

       Nieuws  Hulst                                                                 http://hulst-zeeland.ihvn.nl/nieuws/archief.html             
*****************************************************************************************************************************

        !!!!!    Meer   onderwerpen    van    GEM .     HULST    via     :      

                                                                          /communities/dijkstraat/nieuws/item/32012   

****************************************************************************************************************************

         Burgerwacht                   :                                                                  www.bezoekersmagementhulst.nl           Jeugd e.c.                        :                                                             www.jeugddebat.nl           www.pjp.nl           Jeugdmonitor                   :                  www.jeugdmonitorzeeland.nl                www.politiekejongeren.nl  

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

******************************************************************************************************************************

       Gemeente   SLUIS   !!                                                                                                    2015 -- 2016 

******************************************************************************************************************************

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gem . Sluis

         Gemeente Sluis                    :                                                                               www.gemeentesluis.nl  

         B.  en  W .                           :                                                                                                                                                               www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/College_B_W/Portefeuilleverdeling    
        Gemeenteraad                    :          www.gemeentesluis.nl/bis/gemeenteraad/Raadsleden_en_Partijen 

         Vergaderingen                      :                                      www.mijnbabs.nl/babsonlineSluis/Kalender.aspx                                                                                                 /communities/dijkstraat/agenda        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Gemeentegids  Sluis            :                                                                             http://sluis.digigids.com                                                                                                       www.internetgemeentegids.nl/gemeente/sluis   

        Nieuws  Sluis                       :                                 http://sluis-zeeland-sluis.ihvn.nl/nieuws/archief.html          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meer over Gem. Sluis

 *****************************************************************************************************************************   

    !!!!!    Meer  onderwerpen   van    gemeente    Sluis    via    :                                                                                                                                                /communities/dijkstraat/nieuws/item/32012   

 **************************************************************************************************************************** 

      Onze   Vlaamse   regio                     :                    www.onze-vlaamse-regio.com              www.nea.nl    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vlaamse Regio . 

 *****************************************************************************************************************************

         Gemeente   TERNEUZEN  !!                                                                                    2015  --   2016                                      

 *****************************************************************************************************************************

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gem. Terneuzen .

        Gemeente   Terneuzen                  :                                                                          www.terneuzen.nl   

        B .  en  W .                                     :                                                                                                                                                             www.terneuzen.nl/Onze_Organisatie/Bestuur/Burgemeester_en_Wethouders    
        Gemeenteraad                              :                                                  www.terneuzen.nl/ris/Raadsleden    

        Vergaderingen                                   :                                                 http://terneuzen.raadsinformatie.nl                                                                                               /communities/dijkstraat/agenda 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gem. Gids .

                 Gemeentegids  2015 -- 2016                                                          http://lokaaltotaal.nl/terneuzen                                                                                                 www.internetgemeentegids.nl/gemeente/terneuzen  

                  Nieuws  Terneuzen                  :                                    http://terneuzen.ihvn.nl/nieuws/archief.html      
***************************************************************************************************************************** 

    !!!!     Meer   onderwerpen   van    gemeente     Terneuzen         via  :      

                                                                        /communities/dijkstraat/nieuws/item/32003      

 *****************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scheepvaart .

     Scheepvaart                                          :                        http://scheepvaart.pagina.nl            www.amvv.nl   

     Wijkraad  binnenstad  Terneuzen         :      /communities/data/binnenstad_terneuzen                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *****************************************************************************************************************************

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gem . Terneuzen .  

         Gemeente  Terneuzen                       :                                                                     www.terneuzen.nl                                                       
                        
www.terneuzen.nl/algemeen        www.terneuzen.nl/actueel        www.terneuzen.nl/welzijn           
                                                                                www.terneuzen.nl/loket       www.terneuzen.nl/wonen  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gem . Sluis .

   Gemeente   Sluis      :               www.gemeentesluis.nl       www.internetgemeentegids.nl/gemeente/sluis 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gem . Hulst .

  Gemeente  Hulst       :               www.gemeentehulst.nl       www.internetgemeentegids.nl/gemeente/hulst     

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

****************************************************************************************************************************************                                                                      

Omhoog