ANIMAL WORLD('Animal World, weet meer!')

Communities

ZeelandNet

ANIMAL WORLD('Animal World, weet meer!')

Welkom in de wereld van de natuur!

909.650 bezoekers 68 leden Log in

Papegaaiduiker


De Papegaaiduiker

Papegaaiduikers zijn gezellig levende vogels. Hun leven in groepsverband is het duidelijkst in de broedtijd, maar manifesteert zich ook als de gehele kolonie tegelijk de vogelrots verlaat en de volle zee opzoekt om er te overwinteren.
Het moment van vertrek is niet voor alle kolonies gelijk: de zuidelijkste broedplaatsen worden het eerst verlaten, vanaf augustus, de noordelijkste echter niet eerder dan in de eerste helft van september.

Leefgebied

De Papegaaiduiker komt voor in Noord-Europa en Noord-Amerika zoals: Nova Zembla, IJsland, Noorwegen en Canada.

Voortplanting

In maart of april (afhankelijk van de breedte iets vroeger of later) krijgt de snavel zijn pronkkleuren. De papegaaiduikers verlaten dan hun wintergebieden in volle zee en zoeken de kust en de broedgebieden op. Daar aangekomen gaan ze niet direct aan land, maar blijven ze op zee. Overdag dicht bij de kust, 's nachts verder weg. Ze zwemmen dan in gesloten formatie, zonder echter onderling contact te leggen.
Ongeveer een week na hun aankomst raken de papegaaiduikers in toenemende mate opgewonden. Ze vliegen op en cirkelen boven het wateroppervlak rond, waarbij ze elke keer iets dichter bij het land komen. Op zeker moment strijken ze neer, om na enkele ogenblikken weer op te vliegen. Elke keer na het neerstrijken blijven ze iets langer zitten, totdat ze ten slotte gewend aan elkaar zijn.

Duiken

Onder water beweegt de papegaaiduiker zich voort door krachtige slagen met de korte, rechte vleugels te maken. Deze zijn uitgerust met stijve slagpennen en hebben de juiste vorm voor dit soort krachtsinspanning. Bij deze 'onderwatervlucht' wordt een snelheid van soms meer dan 20 km per uur bereikt. Hoewel de poten voorzien zijn van zwemvliezen, worden ze niet gebruikt voor de voortstuwing, maar om mee te sturen. Doordat de veren tegen het lichaam worden gedrukt, is de stroomlijn van de vogel perfect

Paspoort

Naam: Papegaaiduiker

Wetenschappelijke naam: Fratercula arctica

Lengte: 28-30 cm

Gewicht: 400 g

Voedsel: Vooral kleine visjes

Leefgebied: Noord-Europa en Noord Amerika

 

Animal World © 2003-2008

Omhoog