Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

6 jaar participatie ontmoediging

698 keer bekeken
Jules Bitter
Gepubliceerd op 18 aug. 2022
Deze video is een vervolg op mijn eerdere video's over de gedateerde verkeersinrichting van de zuid route van de Torenring te 's Heer Arendskerke. Deze video benadrukt de burger vervreemdende bestuurlijke afhandeling door het Goese stadsbestuur dat in feite verantwoordelijk is - en helaas nalatig - m.b.t. deze verwaarloosde inrichting uit de 80-er jaren van de vorige eeuw. Het vorige College van B&W van de Goese Coalitie (CDA-SGP/CU-VVD) zond 2 korte afwijzende burocratische besluiten, 9 schriftelijke vage verwijzingen naar mogelijke aanpak tijdens "groot onderhoud", en verwees ons steeds terug naar het dorpsbestuur en haar dorpsverkeersplan (WVP). In haar schriftelijke reacties refereerde dat stadsbestuur nooit en te nimmer aan de 3 buurtpeilingen die 3x een buurtdraagvlak aantoonden. Helaas heeft ook het dorpsbestuur het buurtdraagvlak voor aanpak en de participatie van de meerderheid van de zuid route bewoners onder de pet gehouden en tegengewerkt en de suggestie gewekt dat wij een totale verbouwing van het dorpscentrum nastreven met onze buurtwens tot maatregelen. Wel maakte men mondeling en schriftelijk kenbaar dat de 3 hoofdknelpunten die uit de buurtpeilingen naar voren kwamen erkend werden voor het in 2020 bijgestelde WVP. (1. zwaar verkeer 2. hard rijden 3. de gedateerde stoep) Maar in april 2022 kwam men met een verontrustende mededeling in het dorpsblad: dat het WVP nog "geactualiseert" (=bijgesteld!) moet worden... En dat die bijstelling gekoppeld gaat worden aan een nieuwe dorps enquete. Gaat men het Goese uitstelbeleid weer tegemoet komen door onze 3 buurtpeilingen/buurtdraagvlakken te omzeilen met die dorpsenquete?? Ook het dorpsbestuur is zo vervreemdend en participatie ontmoedigend bezig. Maar in Goes kwam inmiddels een nieuwe Coalitie: PVDA/Groen Links-Nieuw Goes-Partij voor Goes-SGP/CU. Eerstgenoemde combinatie kwam aanbellen vlak voor de gemeenteraads verkiezingen en iedereen hier kreeg een hoopgevende flyer in de bus met foto vanaf onze zuid route! In het nieuwe coalitieakkoord ook mooie zinnen over buurtparticipatie. Zou er na 6 jaar eindelijk respect en gehoor zijn voor hetgeen deze buurt heeft gemeld en via redelijke low budgetvoorstellen voorgesteld?? (korte termijn aanpak: een paar verkeersborden: eenri-verkeer zuid route/verbod of 15 km max vrachtverkeer) (lange termijn aanpak: de stoep en straat) HELAAS ! Ondanks dat ik die coalitie-fracties en de nieuwe wethouder voor verkeer (Stan Meulblok) op 5 juli j.l een uitgebreide toelichtingsupdate zond kreeg ik geen enkele inhoudelijke respons terug en moesten de participerende zuid route bewoners via de TV uitzending van Omroep Zeeland (13 augustus j.l.) naar het indirekte antwoord van Goes luisteren: het Goese stadhuis ziet vooralsnog geen noodzaak tot aanpak. Dank u wel nieuwe stadsbestuurders van Goes. Het is ons duidelijk: de oude defensieve niet transparante bestuurscultuur gaat gewoon verder. Na 6 jaar nog steeds geen voortvarendheid, transparantie en vooral geen perspectief. Ik kan dus mijn laatste jaar/hoofdstuk van mijn zwartboek afmaken en deze video is een korte duidelijke introductie. Jules Bitter/18 augustus 2022

2 reacties

Reactie wordt toegevoegd

Jules Bitter 20 August 2022

De beeldsetting is hier 3:4 i.p.v. 16:9 en daardoor valt veel van het beeld (en dus ook tekst) weg aan de zijkanten. De video staat ook op You Tube https://youtu.be/AOkgVlXnvUk Alles is daar goed te lezen en te zien.

Jules Bitter 24 August 2022

YouTube - Jules Bitter - Videos = beeldbewijzen m.b.t. de problematiek (zwaar verkeer/hard rijden/de gedateerde smalle hindernisstoep. Link naar Pdf met toelichting m.b.t. problematiek https://whistle-flute.com/downloads/Probleem%20Analyse%20Zuidroute%20Torenring.pdf