Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

VERKEER ZUIDROUTE TORENRING ARENDSKERKE VOOR DUMMIES

768 keer bekeken
Jules Bitter
Gepubliceerd op 5 aug. 2022
4 Aug 2022 Bekijk in HD + Geluid. Een korte aktie video voor een verkeersveiliger en leefbaarder dorpscentrum in 's Heer Arendskerke. Kijk en begrijp de kinderlijk direkte vragen en voorstellen van SHAKiera aan de verantwoordelijke verkeersinrichters van gemeente Goes die tot op heden steeds de aanpak van de gedateerde 80-er jaren verkeersinrichting hebben uitgesteld en die de uitslag en het buurtdraagvlak van 3 buurtpeilingen blijven negeren evenals de vele beeldbewijzen die ik op You Tube plaatste en de goed onderbouwde toelichtingen. In hoeverre de nieuwe Goese coalitie dit gaat oppakken is nog steeds niet duidelijk ondanks bovengenoemde 3 buurtpeilingen en een uitgebreide toelichting die op 5 juli 2022 aan alle raadsfracties werd verzonden. Wie alle video's hierover wil zien : You Tube - Jules Bitter - Videos KIJK OOK NAAR DE NIEUWSUITZENDING VAN OMROEP ZEELAND IN HET WEEKEND VAN 7-8 AUG 2022

12 reacties

Reactie wordt toegevoegd

Jules Bitter een week geleden

De verantwoordelijke verkeersinrichters hebben de toelichting en analayse m.b.t. de problematiek ook al lang in bezit. Maar gaan nooit er inhoudelijk op in en sturen korte burocratische besluiten van een paar regels. Kopieer en plak deze link: https://whistle-flute.com/downloads/Probleem%20Analyse%20Zuidroute%20Torenring.pdf

Pierke een week geleden

De fietser in het filmpje kan ook gewoon even wachten een mooi filmpje zo in elkaar zetten dat alles gevaarlijk lijkt

Jan een week geleden

En dat eeuwige bouw project op de hoek daar klaag je niet over of over dubbel geparkeerde auto's aan je zo geliefde zuid ring daar hoor ik je ook niet over .Dan zullen we het maar niet hebben over aso gepakeerde auto's bij de school en wat dacht je van geparkeerde auto's bij het monument oh wacht dat is natuurlijk niet bij je voor de deur.Je filmpjes over hardrijdende vrachtwagens klopt ook voor geen meter dat zal allemaal welmee vallen...

Jules Bitter een week geleden

Pierke: doe de moeite om de vele beeldbewijzen m.b.t. fietsgevaar op mijn you tubes te bekijken. O.a. "bijna raak" incidenten. Daar staan ook de uitslagen van 3 buurtonderzoeken die aantonen dat de ruime meerderheid van de bewoners ook dit probleem ziet en maatregel(en) wil.

Jules Bitter een week geleden

Jan: Dat DEPA sloop en nieuwbouwproject is ook een buurtprobleem dat ik al diverse keren bij de gemeente aan heb gekaart. Heb jij daar zelf aktie over ondernomen of roep je maar wat van de kant? Het gaat hier op de Zuid Route met 14 woonhuizen om 3 hoofd buurtproblematieken en parkeerproblemen (die er wel degelijk ook zijn) zijn hier blijkbaar geen hot issue. Maar ik zal niet ontkennen dat dorpsgenoten dat vooral het hoofdprobleem vinden i.p.v. het dagelijkse aso gedrag van bestuurders die kwetsbare mensen in gevaar brengen. Ook vrachtwagenbestuurders: ga mijn you tubes daarover eens bekijken. Of kom hier in een van de huizen maar eens meetrillen als er een voorbij komt of uitwijkt over een leeg parkeervak binnen 2 mtr vd gevel...

Jan een week geleden

Beste jules vreemd dat de overige 13 huizenbezitters hier niet reageren graag zou ik van hun een reactie zien maar volgens mij ben je een eenzame strijder..

Jules Bitter een week geleden

Speciaal voor Jan (?) omdat ik altijd met open vizier en vooral transparant "strijd" voer met steun en deelname van de meerderheid van mijn buurtgenoten. 1e peiling : (probleeminventarisatie) op voorstel van werkgroep Verkeer vd dorpsraad en Veilig Verkeer Nederland 10 deelnemers en een "top 10" (van de 18 items scoorden 10 hoger dan 75% en hoger. 2e peiling : (buurtpetitie over low budget voorstellen) op voorstel van (ex)wethouder de Goffau 10 deelnemers = weer een buurtdraagvlak 3e peiling : konkrete buurtvoorstellen voor korte/lange termijn 11 deelnemers. = 3e buurtdraagvlak. De taktiek van de verstrengelde bestuurscultuur van Goes (oude Coalitie van CDA-VVD- SGP/CU) en Dorp was om dit zoveel mogelijk dood te zwijgen, o.a. in dorpsblad en zowiezo in alle correspondentie werd er nooit aan de buurtpeilingen gerefereerd om de door mij aangetoonde buurtproblematiek te individualiseren. (zoals jij hier doet) Ook 2 van mijn dorpsblad artikelen hierover werden geweigerd en terwijl men alle buurtpeilingen in bezit had zei men tegen de PZC: "hij zegt te spreken namens de buurt". De PZC verslaggever die ruim van te voren ook alle stukken kreeg schreef: "volgens zijn zeggen heeft hij 3 buurtpeilingen gedaan."Een hoogleraar zei het recent op TV: Het onder de pet houden van onwelgevallige informatie is een reflex van de oude defensieve bestuurscultuur Ik - en vele andere klokkenluiders - krijgen daar een "Omtzigtig" gevoel van. Ik blijf mijn nek uitsteken voor buurtbelang, voor de kwetsbare passanten en voor het dorpsbelang van aanpak van een gedateerde 80-er jaren verkeersinrichting hier. Stuur gerust een email aan [email protected] dan krijg jij een link naar alle kopieën met de scores en uitslagen van de 3 buurtpeilingen en hoef je je niet meer druk te maken over mijn "eenzame" strijd.. Mvg

Anne een week geleden

Ik vind het juist een heel goed filmpje!!wees blij dat iemand daar de moeite voor neemt plaatst van hem of filmpje af te kraken. Er moet eerst weer wat gebeuren zeker. En als je vraagt ken ik de situatie,ja want ik heb er gewoond.

Jules Bitter een week geleden

Aan Anne: bedankt voor je positieve opmerking. Ik ben in die 6 jaar al heel wat weerstand tegen gekomen en niet alleen van burocratische probleem ontkennende bestuurders maar vreemd genoeg vooral ook van bepaalde dorpsgenoten die niet op de Torenring wonen en wel een aangepaste verkeersinrichting en goede stoep voor hun deur hebben. Ik woon hier vanaf 1981 en de nodige Zuid route bewoners nog wat langer. Wij hebben die verkeersontwikkeling meegemaakt en ook nieuwe bewoners deden mee aan buurtpeiling(en). Toen ex-wethouder Joost de Goffau (die ons een procedure verbod vrachtverkeer voorspiegelde en schreef dat low budgetvoorstellen welkom waren) vorig jaar zijn z.g. dorpsschouw kwam doen hingen er voor 10 ramen posters (tegen vrachtverkeer/hard rijders). Men deed er alles aan om het buurtdraagvlak dood te zwijgen. Omroep Zeeland zou er een korte nieuwsflits over uitzenden afgelopen weekend maar liet me weten dat dit naar volgende week/weekend is verzet.

Jules Bitter een week geleden

Aan Jan : ik heb geen email van je gehad dus je wil de echte feiten en het door mij aangetoonde buurtdraagvlak niet onder ogen zien en het lijkt er dus sterk op dat jij een van de vele eenzame anonieme roepers en klagers van de zwijgende meerderheid bent die hun nek niet durven uitsteken voor buurt, publiek belang en dorpsbelang en die anderen die dat wel doen veilg vanaf de kant bekritiseren. En als er hier dan uiteindelijk een kind of andere kwetsbare verkeersdeelnemer aangereden wordt: ga je dan ook hard verontwaardigt mee roepen dat er iets aan de verkeersinrichting of handhaving gedaan had moeten worden?

Jan 3 dagen geleden

Nee jules geen behoefte aan om info van je te ontvangen. Ikwens je voor de rest veel s6 met je strijdt voor een betere ring maar ik denk dat het tevergeefs is maar goed ...in goes zijn er nog veel gevaarlijke situaties dan de ring in s arendskerke zal ze niet op noemen allemaal maar daar had ik liever dat de gemeente hun aandacht aan geeft...

Jules Bitter gisteren

OK Jan dat respecteer ik en ik weet dat er elders (ook bij ons in het dorp) verkeersproblematiek is. Ik fiets vaak in Goes en kan ook zo wat hot spots opnoemen. Maar ik woon hier al vanaf 1981 en zie, hoor en voel het toenemen en op voorstel van 2 leden van de verkeerswerkgroep ("moet de buurt maar eens peilen") die de problematiek betwijfelden ben ik de buurt gaan peilen en daarna nog 2x : in totaal 3x draagvlak. Dat is de burgerparticpatie waar de vorige en de huidige Goese coalitie mooie woorden over schrijven maar ze laten je tegen een burocratische muur aanlopen, refereren nooit aan de buurtpeilingen, sturen korte besluiten waarin met 1 zinnetje alles wat gemeld en toegelicht is van tafel wordt geveegd en verwijzen je terug naar het dorpsbestuur en die deed hetzelfde.. Met een paar verkeersborden (zoals eenrichtingsverkeer en 15 km max vrachtverkeer op de Zuid route) kan onmiddelijk verlichting vd problematiek bereikt worden maar Goes gaat een weinig gebruikte skatebaan opknappen voor meer dan 2 ton en heeft weer een miljoenen masterpan voor de binnenstad van Goes ("meer groen-meer cultuur"), en een z.g. "urban parc" staat ook op het verlangliijstje. "Booming Goes" zette wethouder de Goffau op zijn FB pagina. Hij spiegelde ons een procedure verbod vrachtverkeer Zuid route voor maar dat bleek een zoveelste zoethouder te zijn. Hij schreef mij ook dat low budget voorstellen nog steeds welkom waren. Binnen een week kreeg hij de petitie (2e buurtpeiling) . Hij gaf er geen respons op maar met 1 regeltje in een besluit liet zijn College van B&W aan de Goese raad weten dat wij weer nul op request kregen. Wij werden te laat in kennis gesteld. Wij als dorpelingen betalen mee aan het oppimpen van Goes. Die nieuwe Coalitie kreeg op 5 juli j.l. ook uitgebreide update toelichting over deze kwestie. (is de PVDA niet aan het her-bronnen en weer terug naar de buurt? gingen Nieuw Goes en Partij voor Goes niet een andere bestuurscultuur neerzetten?) Vlak voor de gemeenteraads verkiezingen kwam PVDA/Groen Links hier aanbellen en de buurt kreeg een flyer in de bus: over een duurzame toekomst en zo. En met foto van onze Zuid route erop! Maar tot op heden gaf die nieuwe coalitie geen respons op de toelichting en via de TV uitzending van Omroep Zeeland (13 aug j.l.) moesten wij wel een indirekte boodschap van Goes vernemen : het Goese stadhuis ziet vooralsnog geen noodzaak voor aanpak van de verkeersinrichting. Zo gaat men met particperende burgers/dorpelingen om! Omdat de afhandeling door stads & dorpsbestuur een schoolvoorbeeld is van de defensieve gesloten niet transparante bestuurscultuur die betrokken burgers,die opkomen voor hun buurt, van zich vervreemd komt er een zwartboek. Dat is op het nivo van de nationale overheid heel aktueel. Tjeenk Willink (adviseur van staat) had het over betonrot in die bestuurscultuur. M.i. begint dat al op micro nivo en aan de basis, en zo heb ik dit proces ervaren. Ik voer dus niet alleen aktie mbt verkeerskundige zaken. Mvg.