Column van Rob - De Ontnuchtering

1.410 keer bekeken
RTV Vlissingen
Gepubliceerd op 4 jan. 2016
In hoog tempo volgen ze elkaar op. De berichten uit het Vlissings gemeentehuis. De inhoud is steeds gelijk: Financiële tegenvallers. Tekorten op grondexploitaties die veel groter zijn dan verwacht. Verkopen van onroerend goed die niet doorgaan. Tegenvallers omdat bezuinigingen niet worden gehaald of teniet worden gedaan door langlopende huurcontracten. Zomaar een greep uit de berichten van de afgelopen weken. Ondertussen wordt de schuld van Vlissingen steeds groter en dat terwijl bij het aantreden van het nieuwe bestuur de verlaging van de schuldpositie prioriteit nummer één was en is. De schulden van Vlissingen zijn natuurlijk niet gisteren ontstaan. Ze zijn het gevolg van verkeerde aannames bij besluiten in het verleden en onverwachte recente gebeurtenissen.