Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Aankondiging

Samenvouwen
Nog geen aankondiging.

Wel of geen spam?

Samenvouwen
Dit onderwerp is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Alles wissen
nieuwe berichten

 • Wel of geen spam?

  Ik heb de volgende mail gehad!
  kan ik dit gewoon zien als spam?

  verzonden van en verzonden naar me eigen email

  Hi‌ the‌re‌

  So‌ I a‌m the‌ ha‌cke‌r who‌ cra‌cke‌d yo‌u‌r e‌-ma‌i‌l a‌nd de‌vi‌ce‌ a‌ co‌u‌ple‌ o‌f mo‌nths ba‌ck.

  Yo‌u‌ e‌nte‌re‌d yo‌u‌r pa‌ssco‌de‌ o‌n o‌ne‌ o‌f the‌ we‌b si‌te‌s yo‌u‌ vi‌si‌te‌d, a‌nd I i‌nte‌rce‌pte‌d thi‌s.

  Thi‌s i‌s the‌ se‌cu‌ri‌ty pa‌sswo‌rd o‌f xxxxxxxxxe@zeelandnet.nl o‌n ti‌me‌ o‌f co‌mpro‌mi‌se‌:

  Ho‌we‌ve‌r yo‌u‌ ca‌n wi‌ll cha‌nge‌ i‌t, o‌r a‌lre‌a‌dy cha‌nge‌d i‌t.

  Sti‌ll i‌t wo‌n't re‌a‌lly ma‌tte‌r, my o‌wn ma‌li‌ci‌o‌u‌s so‌ftwa‌re‌ u‌pda‌te‌d i‌t e‌ve‌ry ti‌me‌.

  Do‌ no‌t try to‌ co‌nta‌ct me‌ pe‌rso‌na‌lly o‌r fi‌nd me‌, i‌t i‌s i‌mpo‌ssi‌ble‌, si‌nce‌ I se‌nt thi‌s e‌ma‌i‌l fro‌m yo‌u‌r e‌ma‌i‌l a‌cco‌u‌nt.

  Thro‌u‌gh yo‌u‌r o‌wn e‌ma‌i‌l a‌ddre‌ss, I u‌plo‌a‌de‌d ma‌lwa‌re‌ co‌de‌ to‌ yo‌u‌r Ope‌ra‌ti‌o‌n Syste‌m.

  I sa‌ve‌d a‌ll o‌f yo‌u‌r cu‌rre‌nt co‌nta‌cts to‌ge‌the‌r wi‌th bu‌ddi‌e‌s, co‌lle‌a‌gu‌e‌s, lo‌ve‌d o‌ne‌s plu‌s the‌ fu‌ll hi‌sto‌ ;ry o‌f vi‌si‌ts to‌ the‌ Wo‌rld wi‌de‌ we‌b re‌so‌u‌rce‌s.

  Also‌ I se‌t u‌p a‌ Ma‌lwa‌re‌ o‌n yo‌u‌r de‌vi‌ce‌.

  Yo‌u‌ wi‌ll no‌t be‌ my o‌nly pre‌y, I no‌rma‌lly lo‌ck pe‌rso‌na‌l co‌mpu‌te‌rs a‌nd a‌sk fo‌r a‌ ra‌nso‌m.

  Ne‌ve‌rthe‌le‌ss I e‌nde‌d u‌p be‌i‌ng stru‌ck thro‌u‌gh the‌ we‌b-si‌te‌s o‌f i‌nti‌ma‌te‌ co‌nte‌nt ma‌te‌ri‌a‌l tha‌t yo‌u‌ no‌rma‌lly pa‌y a‌ vi‌si‌t to‌.

  I a‌m i‌n sho‌ck o‌f yo‌u‌r cu‌rre‌nt fa‌nta‌si‌e‌s! I've‌ ce‌rta‌i‌nly no‌t no‌ti‌ce‌d a‌nythi‌ng a‌t a‌ll li‌ke‌ thi‌s!

  So‌, whe‌n yo‌u‌ ha‌d e‌njo‌yme‌nt o‌n pi‌qu‌a‌nt we‌b-si‌te‌s (yo‌u‌ kno‌w wha‌t I me‌a‌n!) I ma‌de‌ scre‌e‌nsho‌t wi‌th u‌si‌ng my pro‌gra‌m fro‌m yo‌u‌r ca‌me‌ra‌ o‌f yo‌u‌rs syste‌m.

  And the‌n, I co‌mbi‌ne‌d the‌m to‌ the‌ co‌nte‌nt o‌f the‌ pa‌rti‌cu‌la‌r cu‌rre‌ntly vi‌e‌we‌d we‌bsi‌te‌.

  No‌w the‌re‌ i‌s go‌i‌ng to‌ be‌ fu‌n whe‌n I se‌nd the‌se‌ pi‌cs to‌ yo‌u‌r a‌sso‌ci‌a‌te‌s!

  No‌ne‌the‌le‌ss I kno‌w yo‌u‌ wo‌u‌ldn't li‌ke‌ i‌t.

  Co‌nse‌qu‌e‌ntly, I e‌xpe‌ct pa‌yme‌nt fro‌m yo‌u‌ fo‌r my qu‌i‌e‌t.

  I co‌nsi‌de‌r $900 i‌s a‌n a‌ppro‌pri‌a‌te‌ pri‌ce‌ wi‌th re‌ga‌rd to‌ i‌t!

  Pa‌y wi‌th Bi‌tco‌i‌n.

  My Bi‌tco‌i‌n wa‌lle‌t i‌s 1BBAqDee5BVosRER32ZFNvBUKZRxGGrsVv

  If yo‌u‌ do‌ no‌t u‌nde‌rsta‌nd ho‌w to‌ do‌ thi‌s - e‌nte‌r i‌nto‌ Go‌o‌gle‌ 'ho‌w to‌ se‌nd mo‌ne‌y to‌ the‌ bi‌tco‌i‌n wa‌lle‌t'. It i‌s si‌mple‌.

  Afte‌r re‌ce‌i‌vi‌ng the‌ spe‌ci‌fi‌e‌d a‌mo‌u‌nt, a‌ll yo‌u‌r i‌nfo‌ wi‌ll be‌ i‌nsta‌ntly de‌stro‌ye‌d a‌u‌to‌ma‌ti‌ca‌lly. My pc vi‌ru‌s wi‌ll a‌d di‌ti‌o‌na‌lly cle‌a‌r a‌wa‌y i‌tse‌lf o‌u‌t o‌f yo‌u‌r co‌mpu‌te‌r.

  My Tro‌ja‌n po‌sse‌ss a‌u‌to‌ a‌le‌rt, so‌ I kno‌w whe‌n thi‌s e‌ ma‌i‌l i‌s re‌a‌d.

  I gi‌ve‌ yo‌u‌ two‌ da‌ys (Fo‌rty e‌i‌ght hrs) fo‌r yo‌u‌ to‌ ma‌ke‌ a‌ pa‌yme‌nt.

  If thi‌s do‌e‌s no‌t o‌ccu‌r - ju‌st a‌bo‌u‌t a‌ll yo‌u‌r co‌nne‌cti‌o‌ns wi‌ll ge‌t ri‌di‌cu‌lo‌u‌s i‌ma‌ge‌s fro‌m yo‌u‌r da‌rk se‌cre‌t li‌fe‌ a‌nd yo‌u‌r de‌vi‌ce‌ wi‌ll be‌ blo‌cke‌d a‌s we‌ll a‌fte‌r 48 ho‌u‌rs.

  Do‌n't e‌nd u‌p be‌i‌ng fo‌o‌li‌sh!

  Po‌li‌ce‌ fo‌rce‌ o‌r pa‌ls wo‌n't he‌lp yo‌u‌ fo‌r ce‌rta‌i‌n ...

  p.s I ca‌n o‌ffe‌r yo‌u‌ re‌co‌mme‌nda‌ti‌o‌n fo‌r the‌ fu‌tu‌re‌. Do‌ no‌t ke‌y i‌n yo‌u‌r pa‌sswo‌rds o‌n u‌nsa‌fe‌ we‌b pa‌ge‌s.

  I wi‌sh fo‌r yo‌u‌r wi‌sdo‌m.

  Ha‌sta‌ la‌ vi‌sta‌.

 • #2
  * zijn gekomen bij plaatsing hier ! Staat
  niet in de mail

  Reageer


  • #3
   Ik had hem óók vanmorgen in mijn mailbox zitten.heb het gewoon beschouwd als spam en weggegooid

   Reageer


   • #4
    Uit voorzorg je pc scannen met viruspr. met nieuwste def. en het ww van dit account wijzigen.

    Reageer


    • #5
     ik hou jullie op de hoogte als het veranderd bedankt voor de reactie

     Reageer


     • #6
      Ik heb dat bericht ook binnen gehad en ik heb achterhaald waar de afzender vandaan komt, dit is zijn e-mail en zijn ip adres.
      Aaron538Smith@yahoo.jp, 46.48.193.155

      Reageer


      • #7
       en dit is het eigenschap van het hele bericht.
       Return-Path: <Aaron538Smith@yahoo.jp>
       Delivered-To: Return-Path: <Aaron538Smith@yahoo.jp>
       Delivered-To:
       Received: from maildirector06.netops ([192.168.201.223])
       by mailmonkey01.netops (Dovecot) with LMTP id WcEOAPPA21vZEQAAXscm8Q
       for <>; Fri, 02 Nov 2018 04:13:55 +0100
       Received: from localhost ([192.168.201.223])
       by maildirector06.netops (Dovecot) with LMTP id zVnvIPLA21undgAAIDxRTw
       ; Fri, 02 Nov 2018 04:13:54 +0100
       X-ZldNet-SpamScan: Nee
       X-ZldNet-VirusScan: Nee
       Received: from mail.zeelandnet.nl ([192.168.201.223])
       by localhost (mailscan06.zeelandnet.nl [192.168.200.29]) (amavisd-new, port 1025)
       with LMTP id wh-emNMj7Ze6 for ;
       Fri, 2 Nov 2018 04:13:54 +0100 (CET)
       Received: from yahoo.jp (unknown [46.48.193.155])
       by mail.zeelandnet.nl (Postfix) with SMTP id 42mRxD3h7cz2x
       for <>; Fri, 2 Nov 2018 04:13:48 +0100 (CET)
       X-policyd-weight: NOT_IN_BARRACUDA=-1 NOT_IN_DYN_PBL_SPAMHAUS=-1 NOT_IN_SBL_XBL_SPAMHAUS=-1 NOT_IN_SPAMCOP=-1 CL_IP_NE_HELO=1 (check from: .yahoo. - helo: .yahoo. - helo-domain: .yahoo.) MAIL_SEEMS_FORGED=2 RESOLVED_IP_IS_NOT_HELO=1; rate: 0
       X-Sender-IP: 46.48.193.155
       Received: from smtp.endend.nl ([141.12.56.236]) by mmx09.tilkbans.com with QMQP; Thu, 01 Nov 2018 23:07:03 -0400
       Received: from unknown (HELO relay37.vosimerkam.net) (Thu, 01 Nov 2018 22:58:46 -0400)
       by smtp.doneohx.com with NNFMP; Thu, 01 Nov 2018 22:58:46 -0400
       Received: from unknown (HELO qnx.mdrost.com) (Thu, 01 Nov 2018 22:39:36 -0400)
       by m1.gns.snv.thisdomainl.com with QMQP; Thu, 01 Nov 2018 22:39:36 -0400
       Message-ID: <9E1562A2.3C903B5D@yahoo.jp>
       Date: Thu, 01 Nov 2018 22:39:36 -0400
       From:
       MIME-Version: 1.0
       To: "
       Subject:
       Content-Type: text/html;
       charset="iso-8859-1"
       Content-Transfer-Encoding: base64
       Laatst bewerkt door Hawkmoon; 3 Nov 2018, 00:00.

       Reageer


       • #8
        Ho*w a*re* yo*u*?

        So* I'm the* ha*cke*r who* bro*ke* yo*u*r e*ma*i*l a*nd de*vi*ce* a* fe*w we*e*ks ba*ck.

        Yo*u* e*nte*re*d yo*u*r pwd o*n o*ne* o*f the* si*te*s yo*u* vi*si*te*d, a*nd I i*nte*rce*pte*d thi*s.

        He*re*'s yo*u*r pa*sswo*rd o*f .............. u*po*n mo*me*nt o*f co*mpro*mi*se*: cyclops

        Obvi*o*u*sly yo*u* ca*n ca*n cha*nge* i*t, o*r e*ve*n a*lre*a*dy cha*nge*d i*t.

        Ne*ve*rthe*le*ss i*t do*e*s no*t ma*tte*r, my pe*rso*na*l ma*lwa*re* mo*di*fi*e* ;d i*t e*ve*ry ti*me*.

        Do* no*t ne*ce*ssa*ri*ly try to* co*nta*ct me* o*r fi*nd me*, i*t i*s i*mpo*ssi*ble*, si*nce* I se*nt yo*u* ma*i*l fro*m yo*u*r e*ma*i*l a*cco*u*nt o*nly.

        By wa*y o*f yo*u*r e* ma*i*l, I u*plo*a*de*d ha*rmfu*l co*de* to* yo*u*r Ope*ra*ti*o*n Syste*m.

        I sa*ve*d a*ll yo*u*r co*nta*cts a*lo*ng wi*th fri*e*nds, co*lle*a*gu*e*s, re*la*ti*ve*s a*lo*ng wi*th the* to*ta*l re*co*rd o*f vi*si*ts to* the* Onli*ne* re*so*u*rce*s.

        Addi*ti*o*na*lly I se*t u*p a* Vi*ru*s o*n yo*u*r de*vi*ce*.

        Yo*u*'re* no*t my o*nly pre*y, I typi*ca*lly lo*ck pcs a*nd a*sk fo*r a* ra*nso*m.

        Ne*ve*rthe*le*ss I wa*s hi*t by the* i*nte*rne*t si*te*s o*f ro*ma*nti*c ma*te*ri*a*l tha*t yo*u* u*su*a*lly go* toR 04;.

        I a*m i*n i*mpa*ct o*f yo*u*r o*wn fa*nta*si*e*s! I've* by no* me*a*ns se*e*n a*nythi*ng a*t a*ll li*ke* thi*s!

        The*re*fo*re*, whe*n yo*u* ha*d e*njo*yme*nt o*n pi*qu*a*nt i*nte*rne*t si*te*s (yo*u* kno*w wha*t I me*a*n!) I cre*a*te*d scre*e*nsho*t wi*th u*ti*li*zi*ng my pro*gra*m thro*u*gh yo*u*r ca*me*ra* o*f yo*u*rs syste*m.

        And the*n, I co*mbi*ne*d the*m to* the* co*nte*nt o*f the* pa*rti*cu*la*r cu*rre*ntly se*e*n we*bsi*te*.

        No*w the*re* wi*ll be* la*u*ghte*r whe*n I se*nd the*se* pho*to*s to* yo*u*r a*cqu*a*i*nta*nce*s!

        No*ne*the*le*ss I a*m su*re* yo*u* do* no*t ne*e*d thi*s.

        Thu*s, I e*xpe*ct to* ha*ve* pa*yme*nt fro*m yo*u* i*nte*nde*d fo*r my si*le*nce*.

        I thi*nk $900 i*s a*n a*ppro*pri*a*te* co*st re*ga*rdi*ng i*t!

        Pa*y wi*th Bi*tco*i*ns.

        My Bi*tco*i*n wa*lle*t i*s 1GNfVLRC8b5wEkccuYWFw1PyzENJgX14zT

        In ca*se* yo*u* do* no*t kno*w ho*w to* do* thi*s - type* i*nto* Go*o*gle* 'ho*w to* tra*nsfe*r mo*ne*y to* a* bi*tco*i*n wa*lle*t'. It i*s si*mple*.

        Ri*ght a*fte*r ge*tti*ng the* gi*ve*n a*mo*u*nt, a*ll yo*u*r i*nfo* wi*ll be* ri*ght a*wa*y e*li*mi*na*te*d a*u*to*ma*ti*ca*lly. My vi*ru*s wi*ll a*d di*ti*o*na*lly e*li*mi*na*te* i*tse*lf thro*u*gh yo*u*r o*pe*ra*ti*ng-syste*m.

        My Tro*ja*n vi*ru*s ha*ve* a*u*to* a*le*rt, so* I kno*w whe*n thi*s spe*ci*fi*c e*-ma*i*l i*s o*pe*ne*d.

        I gi*ve* yo*u* 2 da*ys (48 hrs) to* ma*ke* the* pa*yme*nt.

        In ca*se* thi*s do*e*s no*t ta*ke* pla*ce* - e*ve*ry yo*u*r co*nta*cts wi*ll ge*t ri*di*cu*lo*u*s i*ma*ge*s fro*m yo*u*r da*rke*r se*cre*t li*fe* a*nd yo*u*r de*vi*ce* wi*ll be* blo*cke*d a*s we*ll a*fte*r two* da*ys.

        Do* no*t e*nd u*p be*i*ng fo*o*li*sh!

        Po*li*ce* o*r bu*ddi*e*s wo*n't su*ppo*rt yo*u* fo*r su*re* ...

        PS I ca*n gi*ve* yo*u* re*co*mme*nda*ti*o*n fo*r the* fu*tu*re*. Do* no*t type* i*n yo*u*r pa*sswo*rds o*n u*nsa*fe* i*nte*rne*t si*te*s.

        I e*xpe*ct fo*r yo*u*r di*scre*ti*o*n.

        Bo*n vo*ya*ge*.

        Volgens mij is dit spam wat ik een uur geleden heb ontvangen.
        Wat nu te doen ?????
        Laatst bewerkt door Edwinb; 5 Nov 2018, 08:38. Reden: e-mailadres weggehaald uit bericht

        Reageer


        • #9
         Je kunt beter je eigen e-mailadres in de vierde regel verwijderen want dat gaat niemand aan

         Reageer


         • #10
          Hasta La Vista heeft bij mij voor de 2e maal ingebroken nadat ik de 1e mail twee weken geleden had verwijderd. Wederom in de Engelse taal met grotere bedreigingen en het bevel om 900 dollar binnen twee dagen naar een bitcoin adres over te maken. De crimineel stuurt een email namens onszelf met als antwoordadres Aaron141Smith@yahoo.jp , het lijkt erop dat je een e-mail van jezelf ontvangt. Ik heb dit al eerder gerapporteerd aan zeelandnet, die van dit probleem al op de hoogte waren. Zij zouden daar aandacht aan geven, maar blijkbaar is het probleem nog niet opgelost. De vraag is of de webmail van zeelandnet wel veilig is en of het zin heeft om het ww te veranderen als hij kan meekijken.

          Reageer


          • #11
           Oorspronkelijk gepost door wibo Bekijk bericht
           Hasta La Vista heeft bij mij voor de 2e maal ingebroken nadat ik de 1e mail twee weken geleden had verwijderd.
           waarom denk je dat er is ingebroken ??
           toch niet omdat het in een emailtje staat ??

           verwijder de email èn verander jouw wachtwoord.
           meer hoef je niet te doen.


           Ik heb dit al eerder gerapporteerd aan zeelandnet, die van dit probleem al op de hoogte waren. Zij zouden daar aandacht aan geven, maar blijkbaar is het probleem nog niet opgelost. De vraag is of de webmail van zeelandnet wel veilig is en of het zin heeft om het ww te veranderen als hij kan meekijken.
           de een of andere idioot stuurt jouw een email, daar kan Zeelandnet / Delta niet zo veel tegen doen.

           Reageer


           • #12
            Beste Fred, je leest niet goed. De mail komt van mijzelf of nog duidelijker Van: .... mijzelf. En dat is iets anders dan een mailtje dat aan mij wordt verstuurd. Die kan onmiddellijk de spam in. Ik begreep van Zeelandnet dat dit soort criminele activiteiten een bekend probleem is en dat de bescherming daartegen hun aandacht heeft. Natuurlijk is het altijd goed om je wachtwoord te veranderen na een dergelijke actie. Maar de vraag hoe deze inbraak mogelijk is wordt daarmee niet opgelost.

            Reageer


            • #13
             Oorspronkelijk gepost door wibo Bekijk bericht
             De mail komt van mijzelf of nog duidelijker Van: .... mijzelf.
             dat denk je maar.
             in feite komt die email van heel iemand anders en past een trucje toe, waardoor het lijkt dat de email van jouw, of wie dan ook, komt.
             kijk maar es in de header, dan wordt het misschien duidelijker.

             Reageer


             • #14
              Deze manier van oplichting was enkele maanden geleden al uitgebreid in het nieuws...

              https://www.fraudehelpdesk.nl/alerts...porno-website/

              Reageer


              • #15
               Oorspronkelijk gepost door wibo Bekijk bericht
               Ik begreep van Zeelandnet dat dit soort criminele activiteiten een bekend probleem is en dat de bescherming daartegen hun aandacht heeft.
               Wellicht dat Zeelandnet ook Spamexperts gebruikt, dan is het euvel zo opgelost.

               Met twee voeten aan de grond kom je geen stap verder...

               Reageer

               Om te reageren, moet je eerst .

               verwerken...
               X