k kan geen verbinding maken met mijn solar-wifi
oranje lampje brand wel 2 x achter elkaar