Wij hebben twee panden naast elkaar, deze beschikken over een gasmeter.
Nu willen wij dat opsplitsen in twee aansluitingen, omdat we nu via een...