Inderdaad is de knop naar het spamfilter reeds enkele dagen verdwenen en alles, wat met mail te maken heeft, reageert zeer traag.
Neem aan dat zeelandnet...