ZeelandNet

Belangrijke informatie over cookies

Via deze pagina willen we u informeren over het gebruik van 'cookies' op Zeelandnet.nl. De website van ZeelandNet gebruikt 'cookies'; wat doen ze en wat betekent dit voor u als bezoeker?

Terug naar boven

Onze cookies (en van vertrouwde partners)

Terug naar boven

De nieuwe cookiewet

Artikel 11.7a Telecommunicatiewet

Ook wel bekend als de 'cookiewet'. Deze stelt dat websites "expliciete toestemming" van bezoekers moeten krijgen om cookies toe te staan waarmee ze eventueel gevolgd kunnen worden. Het is nog niet helder hoe ZeelandNet dit toestemmingsvereiste zal gaan faciliteren.

Waarom is deze wet bedacht?

De wet is opgesteld om uw privacy te beschermen en gericht adverteren op basis van uw surfgedrag (behavioral advertising) in het bijzonder aan banden te leggen. De wet stelt dat u, de gebruiker, volledig geinformeerd bent over de informatie die in cookies opgeslagen wordt en waarom u bepaalde advertenties te zien krijgt.

Cookies verwijderen en weigeren

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina's van onder meer Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari vindt u hier meer over. Als u cookies weigert en/of verwijdert zal de Zeelandnet website en ook andere websites niet optimaal werken.

Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarvan u op dat moment gebruik maakt. Indien u gebruik maakt van meerdere computers of browsers dient u dit dus te herhalen per computer of browser.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze site, moet u cookies ingeschakeld hebben.