Overdenkingen

Een van de moeilijkste zaken bij het opstellen van een profiel, of een pagina zoals deze is het kiezen van een gebruikersnaam. Eigenlijk zou ik van te voren een paar namen moeten bedenken, elke keer word ik ter plekke gewezen op de grenzen van mijn creativiteit. Ik heb deze keer dus gekozen voor 'zeegeus'. Waarom? Omdat ik gevaren heb en tegenwoordig hulppredikant ben, daarnaast ben ik in geschiedenis geïnteresseerd. Dus 'zeegeus' dekt de lading wel een beetje.Het is mijn bedoeling om hier preekteksten en overdenkingen te plaatsen. 

Seniorenkerst 2015, Gent Brabantdamkerk

1 reactie

Kerst is een feest van licht en een feest van hoop.
Het feest van het licht, dat kunnen we heel praktisch zien. De dagen beginnen nu inderdaad langer te worden. Het wordt moeilijker om je in te beelden dat Kerst het feest van het licht is als je aan de andere kant van de wereld bent, waar het nu volop zomer is.
Hoe zit dat eigenlijk met de hoop?
Hoe is Kerst het feest van de hoop? Waarop hopen we?
Vorig jaar vierden we ook Kerst. Vorig jaar vierden we ook het licht en de hoop.
Wat is er van onze hoop terechtgekomen?
Waarom zou deze Kerst anders zijn dan de vorige jaren? 

Als je om je heen kijkt naar de miserie in de wereld, dan stel je je toch vragen.
Er is zoveel onrecht, er is zoveel miserie.
Je kan wel eens horen dat mensen zeggen niet in God te kunnen geloven omdat er teveel miserie is op de wereld. 

„Hoe kan er een God zijn als er zoveel onrecht is?”

Die vraag werd doorheen de geschiedenis vaak gesteld. Ook in de verhalen in het Oude Testament vinden we de vertwijfeling van de mensen die denken dat God hen heeft verlaten.
En omdat ze denken dat God hen heeft verlaten, denken ze dat het er toch niet meer toe doet om zich aan de regels van het verbond te houden. Ze denken dat het er toch niet meer toe doet om goed te doen. 

Doorheen het Oude Testament vinden we verhalen over het verbond van God en de mensen.
In tijden van wanhoop is er behoefte aan de zekerheid van dit verbond. Er is behoefte aan bevestiging.
Als we het verbond als een contract zien, dan kunnen we beseffen dat het zekerheid kan geven.
God belooft dat Hij ons nooit in de steek zal laten en wij beloven dat we de regels zullen naleven. Dan komt alles goed.
Maar alles kwam niet goed. Er was nog steeds oorlog en onrecht.
Net als met een contract vroegen de mensen zich steeds af of het verbond nog wel bestond.
Was het nog wel nodig om goed te leven? 

Er was behoefte aan een koning als David, een gezalfde koning die ervoor zou zorgen dat het verbond bleef bestaan. Als het contract met God blijft bestaan, dan is er hoop, dan kunnen wij ons ook aan de regels van dit contract houden. 

Als het verbond blijft bestaan dan kan het licht in de wereld groeien. Dan is de hoop terecht.
Het licht, dat is natuurlijk niet alleen maar het licht van een lamp, of het licht van de zon.
Het licht, dat is het goede, de liefde, de warmte. 

Als het verbond blijft bestaan, dan wordt onze arbeid voor dit verbond nooit zinloos.
Ook al is er nog zoveel werk, het loont de moeite.
Ons werk voor het verbond is: om het licht te verspreiden.
Jezus leerde ons dat onze enige taak voor het verbond is: om liefde te verspreiden.
Hij leerde ons dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. 

Omdat Jezus als gezalfde koning de zekerheid geeft van het voortbestaan van dit goddelijke verbond, kunnen we zeker zijn dat ons liefdeswerk nooit zinloos wordt. 

We kunnen de miserie in de wereld zien, we kunnen moedeloos worden door het onrecht om ons heen.
Maar, door ons geloof in de zekerheid van het verbond kunnen we zeker weten dat het nooit zinloos is om een beetje meer liefde te verspreiden dan we vinden. 

Dat vieren we met Kerst. We herdenken dat we een zekerheid kregen.
We weten zeker dat het licht zal groeien. Het licht overwint de duisternis.
We weten zeker dat we mogen blijven hopen op een betere wereld.
We weten zeker dat onze bijdrage aan die betere wereld ertoe doet. 

Amen. 

1 reactie

Tja en dan voel je liefde voor je medemens gaat de overheid er tussen staan.

Dan heb je informatie....wordt je gebanned.

Heb je teveel liefde mag je op het politiebureau komen vertellen wie je vrienden zijn worden er vingerafdrukken en fotos gemaakt.

Begint inneens de woningstichting moeilijk te doen samen met de belastingdienst.

Liefde is ok maar niet tegen de staat en niet te openlijk.

Zelfs mn medelanders vinden de informatie vervelend.

Die wachten allang niet meer op liefde maar willen hun consumentenhart bevredigen.

Serotonine en dopamine.

Dat zijn de goden waar we alles voor doen tegenwoordig.

Babylon was er niks bij.

De spraakverwarring begint al.

Logisch bij zo een gebrek van informatie en niet wetende in welke en wie zn wereld je geleefd wordt.

Voorlopig is onze liefde consumeren.....

Ik WERK er hard aan dat te veranderen.

Hopen.......is inderdaad voor gelovigen.

Ik geloof in hard werken en veel informatie.

U vind afwachten genoeg?

Hoe mag je nou het feest van het licht vieren als je net voor 60.000.000 vluchtelingen op de wereld de gordijnen hebt dichtgetrokken.(hebben weinig licht om zich heen)

Jah u hoort me goed daar hebben WIJ aan meegeholpen.ACTIEF als burgers.

En dan nou SCHIJN heilig gaan doen met hoop en zo.

Neem kennis tot je en doe wat.

Lijkt me meer zoden aan de dijk te zetten.

Dan afwachten en wachten op.

Net zoals er nou ook veel op de blonde god wachten..........

De mens als consumeerzombie.....zie serieus verzoekje.........

 

pappajesse

23 December 2015 om 09:39

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.