Overdenkingen

Een van de moeilijkste zaken bij het opstellen van een profiel, of een pagina zoals deze is het kiezen van een gebruikersnaam. Eigenlijk zou ik van te voren een paar namen moeten bedenken, elke keer word ik ter plekke gewezen op de grenzen van mijn creativiteit. Ik heb deze keer dus gekozen voor 'zeegeus'. Waarom? Omdat ik gevaren heb en tegenwoordig hulppredikant ben, daarnaast ben ik in geschiedenis geïnteresseerd. Dus 'zeegeus' dekt de lading wel een beetje.Het is mijn bedoeling om hier preekteksten en overdenkingen te plaatsen. 

Preek van 12 april 2015 Waalse Kerk Middelburg (Nederlandse tekst)

0 reacties

We lazen het verhaal van Thomas. Vaak wordt hij de ongelovige Thomas genoemd. Maar waarom? Geloofde hij niet? De andere apostelen hadden ook twijfels wanneer de vrouwen hen kwamen vertellen dat het graf leeg was. Thomas had twijfels wanneer men hem vertelde dat Jezus verschenen was.
Hij twijfelde niet aan de woorden van Jezus, hij twijfelde aan de verhalen van de andere discipelen.
We kunnen Thomas niet echt ongelovig noemen enkel omdat hij zekerheid wou.

Wanneer we het huis uitgaan kunnen we ook twijfelen. Ik vraag me vaak af of ik de lichten wel uitgedaan heb, of dat ik de deur wel goed gesloten heb.
Natuurlijk is de twijfel van Thomas van een heel andere orde, maar het is ook twijfel.
Wanneer we twijfelen willen we controleren, we zoeken bevestiging, we willen het graag zeker weten.

Enkele jaren geleden was ik koopvaardijofficier. Wat gebeurt er vaak aan boord en wat is erg belangrijk? Alles controleren en opnieuw controleren.
Wanneer een schip voor anker ligt, is het belangrijk om te controleren dat het anker wel houdt. Misschien weet u dat een schip niet door het anker op z’n plaats gehouden wordt, maar door de ketting. Het anker is eigenlijk alleen maar een beginpunt om de ketting op de bodem te kunnen leggen.
Wanneer het schip geankerd is is het anker niet meer te zien, men kan slechts een deel van de ketting zien. Daardoor kan men alleen maar de ketting zelf controleren om te zien of het anker houdt.
Wanneer het anker houdt en er genoeg ketting op de bodem ligt, dan is het anker eigenlijk niet meer nodig. Het anker zou kunnen verdwijnen, als dat zou kunnen, en aan boord van het schip zou men er niets van merken.

De opstanding van Jezus is ons anker. Bijna tweeduizend jaar aan overleveringen, geschiedenis en de getuigenissen van de discipelen en de evangelies en de brieven, dat alles is de ketting. 

Elke Pasen vertellen we de verhalen van de getuigen van het lege graf. De eerste zondag na Pasen proberen we de twijfels van Thomas te begrijpen. Wij twijfelen ook vaak. We hebben ook regelmatig behoefte aan herbevestiging van ons geloof.
Elke Pasen controleren we of ons schip goed ten anker ligt. 

Het gebeurt regelmatig dat me de vraag gesteld wordt hoe ik toch in al die verhalen kan geloven. De verhalen over de opstanding zijn ook moeilijk om te geloven, dat geef ik toe. Maar, als de opstanding het anker is, dan moeten we, net als bij het geankerde schip, niet geloven dat het anker er echt ligt om te weten of het wel houdt. We moeten niet proberen te achterhalen wat er echt gebeurd zou kunnen zijn, toen daar in dat graf. We moeten de ketting controleren. Elk jaar met Pasen zien we opnieuw dat de ketting het schip houdt. 

Vorige week was Pasen. We hebben de ketting gecontroleerd. We zagen dat we goed voor anker liggen met het anker van de opstanding en de ketting van Bijbel en geloof. Gerustgesteld kunnen we weer vertrouwen hebben. Elke Pasen kunnen we opnieuw vertrouwen vinden in God. Daardoor zijn we opnieuw klaar om te leven in een steeds veranderende wereld. 

Het vertrouwen in God, dat is zo belangrijk. Maar, wat betekent dat eigenlijk, vertrouwen in God? En waartoe dient het?
We kunnen sporen vinden van de relatie tussen God en mensheid in de relaties tussen mensen onderling. Jacob zag God toen Ezau hem vergaf. In daden van liefde kunnen we God vinden.
Vertrouwen in onze naasten, vertrouwen in de mensheid, dat is vertrouwen in God. 

Na Pasen kunnen we weer zeker zijn dat de Goddelijke liefde er nog is.
We hebben de ketting gecontroleerd en daardoor ook het anker.
We kunnen de liefde uitdragen naar onze naasten.
We kunnen vrienden en vreemdelingen met vertrouwen tegemoet treden. 

Daarom leerde Jezus ons het volgende: „U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Amen.

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.