rond komen met weing

checklist hoe te handelen bij incassoburos en deurwaarders

0 reacties

1. Wat voor schuld is het?
 

  • Consumentenkoop
  • contractuele vorderingen

2. Hoe oud is de schuld? (I.v.m. verjaring[nb]art. 3:306 Burgerlijk Wetboek [/nb])

Een vordering verjaart na 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekend dat na 20 jaren de plicht tot betalen vervalt

Is de schuld ouder dan 2 jaar en het gaat om een
Consumentenkoop is deze vervallen

Een Verjaring voor contractuele vorderingen, een schuld die voortvloeit uit een overeenkomst, zoals een abonnement of een huurovereenkomst is 5 jaar.

Om een vordering te laten bestaan zal de schuldeiser aanmaningen sturen. Doet hij dit niet verjaard de schuld.

Als je reageert op een verjaarde schuld en erkent dat je schuldig bent, is de verjaring vervallenLees deze informatie goed door, als u te maken gaat krijgen met een incassobureau.


Er zijn een aantal wettelijke vereisten waaraan een incassobureau moet voldoen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe een incassobureau werkt.

Je zou een incassobureau kunnen zien als een expert ingehuurd bij de schuldeiser. De schuldeiser is het bedrijf waar je vermoedelijk betalingsproblemen mee hebt. Tijdelijk neemt het incassobureau de functie over van het achterstandenbeheer van de schuldeiser.  Meestal hebben grote bedrijven vaste contracten met incassobureaus. Het incassobureau is gespecialiseerd in het innen van schulden.

Ze zijn in het bezit de nodige juridische kennis om een eventuele rechtszaak tegen je te beginnen, om zo de schuld te verhalen. Ook werken ze vaak samen met deurwaarders. Ze zullen echter altijd proberen om tot een betalingsregeling te komen.

Juridisch is de bevoegdheid van het incassobureau, vertegenwoordigingsbevoegde, m.a.w. het incassobureau is gemachtigd door de
schuldeiser om de vordering te innen. Je moet ze in dat geval gewoon beschouwen als de jurist van de schuldeiser. De kosten die een incassobureau in rekening brengt moet je dus ook gewoon zien als de kosten die de schuldeiser in rekening brengt als  met dank aan dick van schulden vrij

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.