Zeeuwse natuurvorser

Exoot

0 reacties

12 juni 2012. Mijn huidige werkzaamheden bij Rijkswaterstaat zijn divers. Ik houd me vooral bezig met ecologisch advies- en vergaderwerk rond het project Zeeweringen. Toegegeven, de vijf ingehuurde ecologen van diverse ingenieursbureaus leveren de meeste productie (dikke rapporten: passende beoordelingen, flora- en faunatoetsen; allemaal nodig voor het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen). Ik waarborg slechts de kwaliteit van deze documenten, vis er nog wel eens een geografisch of vogelkundig blundertje uit, maar men is inmiddels dusdanig ingewerkt dat er weinig te poetsen valt. Af en toe sjouw ik een dijktraject af, woon een scala aan overleggen bij en geef gevraagd en ongevraagd advies over o.a. materiaalgebruik, kansen en bedreigingen voor vogel en plant door het project en vice versa. Daarnaast speel ik een bescheiden rol binnen andere projecten van Rijkswaterstaat Zeeland, zoals de zandhonger van de Oosterschelde, beheerplan Rijkswateren en Natura 2000, klimaatbuffer Oesterdam, bouwen op Neeltje Jans, herinrichting Rammegors etc. Voor de afdeling NML (Natuur, Milieu en Landschap) evalueer ik het vegetatiebeheer van rijkswegen, dammen en sluiscomplexen. Verder regelmatig kleine vraagjes. Zo was er onlangs het verzoek een advies te geven over de mogelijke aanleg van 80 “visstekken” langs het Baths Spuikanaal. Dat doe ik met plezier!

Met Google Earth kun je een redelijk beeld vormen van een omgeving, maar voor een goed gefundeerd advies, over wat voor onderwerp dan ook, moet je naar buiten: de omgeving voelen, ruiken en proeven. Hoeveel meer zaken zijn er niet op te merken dan vanaf een kaart of luchtfoto? Als ik de fiets van mijn gammele doch trouwe fietsenrekje til, tettert naast me hard de zang van een Cetti’s Zanger: op deze plek vaak voorspeld, maar nooit eerder aangetroffen (geluid: http://waarneming.nl/sound/view/14819 ). De zang wordt in de boeken terecht met “staccato” aangeduid. Wandelend of langzaam fietsend ga ik langs het Baths Spuikanaal en zie de visstekken al voor me. De oever is dicht begroeid met een strook van ca. 8 meter riet, tussen een stortstenen vooroeververdediging (zo heet dat nu eenmaal) en de oever. In het riet diverse kruiden, o.a. imposante Grote engelwortels. In het riet zingt iedere 20-30 meter een Kleine Karekiet. De werkelijke dichtheid is waarschijnlijk nog groter. Hier en daar een Blauwborst, Rietzanger, Rietgors, een paar Futen met jongen. Langs het kanaal loopt een smalle verharde onderhoudsweg, geflankeerd door grazige bermen. Door jarenlang maaien en afvoeren is de berm vrij schraal en bloemrijk, met hier en daar Bijenorchis en Brede wespenorchis. Het kanaal is nu leeg, maar het is niet moeilijk winterse beelden op het netvlies te krijgen, waarbij het water wordt bevolkt door honderden duikeenden en in strenge winters ook door tientallen Nonnetjes en Grote Zaagbekken. En die Roerdomp, tijdens één van de nieuwjaarsexcusies van de RIKZ-vogelaars…

Al mijmerend fiets ik zuidwaarts onder de Kreekrakbruggen door: eerst de spoorbaan, dan de A58. Ik ben net de bruggen gepasseerd als mijn aandacht wordt getrokken door een heftig alarmerende Merel. Op een met struiken begroeid talud springt een vrouwelijke Merel rusteloos van tak naar tak rond iets van op een paarse doek lijkt. Een vod, een weggeworpen onderbroek? Dan hoor ik een luid smekkend geluid, gevolgd door iets wat het meeste van een luide boer wegheeft. De merelvrouw is nu volledig in paniek en fladdert rond de doek. Met mijn digitale recorder en camera in de aanslag baan ik me een weg door het struweel, naar de doek die halverwege de helling hangt. Dichterbij gekomen zie ik dat het geen doek is, maar een enorme bloem. Deze verspreidt een pregnant aasgeur. Diep in de kelk van de bloem zie ik enkele veertjes. Pas nu wordt me duidelijk dat ik zojuist getuige was van de maaltijd van een heuse vleesetende plant! Het betreft hier de eerste waarneming voor Nederland (zie http://waarneming.nl/waarneming/view/69137458) van een Zuidoost-Europese soort (overigens is bekend dat grote Drakenwortels ook wel babies en zelfs hele biggen verzwelgen). *1

 

                                      Drakenwortel, Kreekrakbruggen, 12 juni 2012

 

Nog bijkomend van het onverwachte avontuur, maar geïnspireerd door het veldbezoek, schrijf ik nog die zelfde middag mijn advies aan de collega van Rijkswaterstaat. Daarnaast hierbij het advies aan vissers langs het Baths Spuikanaal: pas op met plassen in de bosjes!

 


*1  Dit is natuurlijk allemaal baarlijke onzin! De geur van rottend vlees die wordt verspreid door de bloem, dient voor het lokken van vliegen, die voor de bestuiving zorgen. De plant doet nog geen vlieg kwaad. Van mij behoeft deze soort dan ook niet geplaatst te worden op de lijst van invasieve exoten!

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.