Piet van den Ameele

Welkom op mijn weblog

Ontpoldering

2 reacties

Gisteren het nieuws over de ontpoldering van de Hedwigepolder gezien op Omroep Zeeland. Een zeer bedenkelijk verhaal van de directeur van de ZMF. Zeker, en daar gaat het toch om, de redenen die hij aanvoert zijn op zijn minst twijfelachtig.
Zijn verhaal omvat, samengevat, o.a.: "We hebben altijd gestreefd naar een ontpoldering van de Hedwige, maar we zien nu inderdaad dat het een ongelooflijk averechts effect heeft. Je ziet de groei van de weerstand; je ziet ook dat de mensen bij natuuurbeleving steeds negatiever reageren. Hun houding wordt negatiever.... enz...."
't Heeft wel wat lang geduurd eer men dat inziet.
Er is toch al voldoende aandacht aan besteed ? Het "averechts effect" en "de groei van de weerstand" zijn genoegzaam bekend. Wanneer deze zaak al zo lang sleept, het breedgedragen verzet al zo lang duurt, het onderwerp al in de Tweede Kamer behandeld is, hoe kan het verzet dan nog groter worden dan het nu al is...? Hoe lang kan het duren eer men zoiets inziet ?

Vervolgens gaat het zo nog even verder en er wordt 'geconstateerd dat het eigenlijk toch wel een inhoudelijke beslissing is en geen politieke. Juridisch zou men het gelijk wel kunnen halen.'
Wat weerhoudt hen dan? Het zou niet de eerste keer zijn dat ze met gesubsidieerd geld procederen tegen hun eigen subsidiënt. Is het dan toch een politieke beslissing ?
Er wordt door hem vastgesteld dat Zeeland (de Zeeuwse bevolking?) en ook de natuur er eigenlijk niet bij gediend is. Wanneer ze, zoals hij zei, zouden vasthouden aan dit dossier en hun hele werk voor natuur en milieu wordt daardoor geschaad - ? -, dan moet worden vastgesteld dat het zo niet verder kan… Alweer een wat late constatering ?
'De geloofwaardigheid gaat daar niet ten koste van, want op een gegeven moment moet je nadenken of je wel op de juiste koers zit…' Duurt weer lang eer men dat doorheeft...
Alhoewel, wanneer het, zoals wordt beweerd, geen politieke beslissing is, wat is het dan wel? Zeker niet een inhoudelijke beslissing !

Op het volgende na, laat ik het er maar bij...
Ik dacht altijd dat de Zeeuwen land nemen van de zee en geen land cadeau geven. Ik kan me goed herinneren dat er jaren geleden veel werk verricht is om alle dijken op 'Deltahoogte' te brengen om zodoende het water 'buiten het land' te houden. En nu zou men bewust land onder water zetten?

2 reacties

Hmm, interessant betoog over de Hedwige. Bedenk wel: de ZMF is niet te vertrouwen.

Romanus C.J.R.

Jillescjr@zeelandnet.nl

02 April 2011 om 11:01

Ik ben geen Zeeuw, maar kom vaak in Zeeland. Prachtig dat boerenland.

Wat ik begrijp is dat wij van de Belgen verplicht de Hedwige polder onder water moeten zetten omdat wij voor diezelfde Belgen de Westerschelde hebben uitgediept.

Oplossing: Westerschelde weer "volgooien" (voorkomt grote zeeschepen die slecht zijn voor het milieu) en vervolgens nooit meer uitdiepen. Dit alles is beter voor milieu en Rotterdam.

Voorstel aan de Belgen: graaf zelf maar een kanaal naar de kust.

Dat wij gevochten hebben om die club bij Nederland te houden :-)

Ton van Heusden

heusden99

11 May 2013 om 14:40

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.