ZeelandNet

Weblog

Regels

Er zijn een aantal regels waaraan alle weblogs zich moeten houden:

  • Het is niet toegestaan om maatschappelijk niet-aanvaarde teksten en/of afbeeldingen te plaatsen op de weblogs.
  • In de weblogs mogen geen commerciële activiteiten worden ontplooid.
  • Heeft u 18+ content, dan dient u uw weblog te voorzien van de 18+ waarschuwing. (dit kan via het menu instellingen).
  • Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens van levende personen openbaar te maken.
  • Het is niet toegestaan foto's van andere mensen zonder uitdrukkelijke toestemming te plaatsen.
  • De ZeelandNet weblogs zijn er niet om uw persoonlijke vete met andere mensen uit te vechten.
  • ZeelandNet behoudt zich het recht de regels naar eigen inzicht aan te passen zonder dit vooraf te melden.De beoordeling van de inhoud gebeurt door ZeelandNet. ZeelandNet behoudt zich het recht voor weblogs die zich niet aan de regels houden, direct en zonder waarschuwing te blokkeren cq. verwijderen.

Vragen of opmerkingen? Mail de webmaster.